Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
finanse
20.03.2020 09:47

Wymóg MREL dla ING BSK wys. 21,28% kwoty ekspozycji na ryzyko został utrzymany

Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Wymóg MREL, który dla ING Banku Śląskiego jest określony (na poziomie skonsolidowanym) na 11,679% sumy funduszy własnych i zobowiązań ogółem, co odpowiada 21,28% kwoty ekspozycji na ryzyko został utrzymany na niezmienionym poziomie, podał bank. Wymóg ten powinien zostać osiągnięty na 31 grudnia 2022 roku.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że 18 marca 2020 roku otrzymał pismo od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotyczące wspólnej decyzji organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, tj. Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej oraz BFG, w sprawie wysokości minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji. Decyzja ta opiera się na zastosowanej dla Grupy ING strategii przymusowej restrukturyzacji zakładającej jeden punkt kontaktowy (Single Point of Entry - SPE)" - czytamy w komunikacie.

Wymóg MREL, który dla banku jest określony na poziomie skonsolidowanym, został utrzymany na niezmienionym poziomie. Oznacza to, że wynosi on 11,679% sumy funduszy własnych i zobowiązań ogółem (TLOF), co odpowiada 21,280% kwoty ekspozycji na ryzyko (TRE). Wymóg ten powinien zostać osiągnięty na 31 grudnia 2022 roku, podano.

"Ponadto, BFG potwierdził śródokresowe cele MREL na poziomie skonsolidowanym, które w relacji do:

- TLOF wynoszą 9,003% na koniec 2020 roku i 10,341% na koniec 2021 roku, oraz

- TRE wynoszą 16,405% na koniec 2020 roku i 18,842% na koniec 2021 roku" - czytamy dalej.

Wymóg MREL został wyznaczony na podstawie skonsolidowanych danych bilansowych według stanu na 31 grudnia 2018 roku oraz wartości wymaganych buforów kapitałowych obowiązujących 1 stycznia 2019 roku, dodano.

"Jednocześnie zarząd banku zwraca uwagę, że zmiany regulacyjne, a w szczególności:

- publikacja Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 marca 2020 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie bufora ryzyka systemowego (które efektywnie obniżyło bufor ryzyka systemowego z 3% do 0%),

- obecnie prowadzone prace legislacyjne w zakresie transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/879 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2014/59/UE w odniesieniu do zdolności do pokrycia strat i dokapitalizowania instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz dyrektywę 98/26/WE (tzw. Dyrektywa BRRD2) do polskiego porządku prawnego,

mogą w przyszłości wpłynąć na poziom wymogu MREL dla banku" - czytamy także.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

Tagi: finanse, bankowość, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz