Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

GUS:
Przemysł w górę najszybciej w tym roku

Wybierz spółkę:
    
Spółka: 06MAGNA
Tytuł: Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Okres: (rodzaj emitenta)
Data utworzenia: 2017-11-29
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę
DataNazwiskoStanowisko
2017-11-29 Mirosław Janisiewicz Prezes Zarządu

Raport kwartalny 3/2017
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
>w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
przychody ze sprzedaży 394 2 819 93 645
zysk/strata* z działalności operacyjnej -1 087 -3 355 -255 -768
zysk/strata* brutto -1 035 -2 896 -243 -663
zysk/strata* netto z działalności kontynuowanej -856 -2 741 -201 -627
zysk/strata* netto ogółem -856 -2 741 -201 -627
zysk/strata* netto dla akcjonariuszy -856 -2 741 -201 -627
całkowity dochód netto -856 -2 741 -201 -627
całkowity dochód netto dla akcjonariuszy -856 -2 741 -201 -627
przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -952 -571 -224 -131
przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 976 635 464 145
przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 032 -67 -242 -15
przepływy pieniężne netto, razem -8 -3 -2 -1
zysk/strata* na jedną akcję zwykłą (w pln/ eur)** -0,06 -0,20 -0,01 -0,05
30,09 31,12 30,09 31,12
aktywa razem 26 116 28 651 6 061 6 476
zobowiązania razem 3 721 5 400 864 1 221
zobowiązania długoterminowe 2 000 2 000 464 452
zobowiązania krótkoterminowe 1 721 3 400 399 769
kapitał własny 22 395 23 251 5 197 5 256
kapitał własny przypadający na akcjonariuszy spółki 22 395 23 251 5 197 5 256
kapitał akcyjny 13 922 13 922 3 231 3 147
liczba akcji (w sztukach 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
średnioważona liczba akcji (w sztukach 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
"wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w pln/eur)** 1,61 1,67 0,37 0,38
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
>w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
przychody ze sprzedaży 864 949 203 217
zysk/strata* brutto -1 128 -2 043 -265 -468
zysk/strata* netto ogółem -949 -1 888 -223 -432
całkowity dochód netto -949 -1 888 -223 -432
przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 721 -1 941 -404 -444
przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 955 3 218 459 737
przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -249 -1 276 -58 -292
przepływy pieniężne netto, razem -15 1 -4 0
zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w pln/ eur)* -0,07 -0,14 -0,02 -0,03
30,09 31,12 30,09 31,12
aktywa razem 23 018 24 691 5 342 5 581
zobowiązania razem 1 391 2 115 323 478
zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
zobowiązania krótkoterminowe 1 391 2 115 323 478
kapitał własny 21 627 22 576 5 019 5 103
kapitał akcyjny 13 922 13 922 3 231 3 147
liczba akcji (w sztukach 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
średnioważona liczba akcji (w sztukach 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w pln/eur)** 1,55 1,62 0,36 0,37
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Eko Export SA 6,01 +19,25 2,05
Resbud SE 0,25 +13,64 0,00
Intersport Polska SA 1,65 +11,49 0,04
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Redwood Holding SA w restruktu 0,17 -26,09 0,00
Próchnik SA 0,11 -21,43 0,03
Awbud SA 1,22 -15,28 0,03