Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Wybierz spółkę:
    
Spółka: ASSECO POLAND
Tytuł: Skonsolidowany raport roczny RS
Okres: (rodzaj emitenta)
Data utworzenia: 2017-03-17
Załączniki

Podpisy wszystkich członków zarządu
DataNazwiskoStanowisko
2017-03-17 Adam Góral Prezes Zarządu
2017-03-17 Przemysław Borzestowski Wiceprezes Zarządu
2017-03-17 Tadeusz Dyrga Wiceprezes Zarządu
2017-03-17 Krzysztof Groyecki Wiceprezes Zarządu
2017-03-17 Rafał Kozłowski Wiceprezes Zarządu
2017-03-17 Marek Panek Wiceprezes Zarządu
2017-03-17 Paweł Piwowar Wiceprezes Zarządu
2017-03-17 Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu
2017-03-17 Przemysław Sęczkowski Wiceprezes Zarządu
2017-03-17 Robert Smułkowski Wiceprezes Zarządu


Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
DataNazwiskoStanowisko
2017-03-17 Renata Bojdo Główna Księgowa

Raport roczny 2016
Skonsolidowany raport roczny RS
>w mln. zł w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
przychody ze sprzedaży 7 932 7 256,20 1 812 739 1 733 942
zysk z działalności operacyjnej 769,40 744,70 175 835 177 954
zysk przed opodatkowaniem i udziałem w wynikach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć 719,90 740,10 164 522 176 854
zysk za okres sprawozdawczy 543,60 572,60 124 232 136 829
zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 301,30 365 68 858 87 220
przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 883,20 846 201 842 202 160
przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -483,60 -380,90 -110 519 -91 020
przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -487,90 -259 -111 502 -61 891
środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 1 502,60 1 599,70 339 647 375 384
zysk netto na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (w pln/eur 3,63 4,40 0,83 1,05
rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (w pln/eur 3,63 4,40 0,83 1,05
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
ZASTAL 0,27 +8,00 0,00
BRASTER 14,20 +7,66 0,42
ENERGOINSTAL 1,69 +6,96 0,20
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
EVEREST INVESTMENTS 0,81 -19,00 0,01
HYPERION 0,44 -16,98 0,83
SYGNITY 3,17 -13,15 0,08