Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Wybierz spółkę:
    
Spółka: CYFROWY POLSAT S.A.
Tytuł: Raport roczny R
Okres: (rodzaj emitenta)
Data utworzenia: 2017-03-16
Załączniki

Podpisy wszystkich członków zarządu
DataNazwiskoStanowisko
2017-03-16 Tobias Solorz Prezes Zarządu
2017-03-16 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu
2017-03-16 Dariusz Działkowski Członek Zarządu
2017-03-16 Tomasz Gillner-Gorywoda Członek Zarządu
2017-03-16 Aneta Jaskólska Członek Zarządu
2017-03-16 Agnieszka Odorowicz Członek Zarządu
2017-03-16 Maciej Stec Członek Zarządu


Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
DataNazwiskoStanowisko
2017-03-16 Agnieszka Szatan Główna księgowa

Raport roczny 2016
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
>w mln. zł w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów 2,21 2,10 507,30 481,30
przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych 2,06 1,97 472,60 451,10
przychody hurtowe 71,70 45,70 16,40 10,50
przychody ze sprzedaży sprzętu 54,30 59,30 12,40 13,60
pozostałe przychody ze sprzedaży 25,60 26,80 5,90 6,10
koszty operacyjne -1,90 -1,75 -436,50 -401,20
koszty kontentu -590,70 -527,30 -135,40 -120,90
koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich -470,90 -340,70 -107,90 -78,10
koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta -322,40 -317,10 -73,90 -72,70
amortyzacja, utrata wartości i likwidacja -224,80 -230,20 -51,50 -52,80
wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników -100,10 -120 -22,90 -27,50
koszt własny sprzedanego sprzętu -53,90 -69,30 -12,40 -15,90
koszty windykacji, odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych należności -12,10 -23,40 -2,80 -5,40
inne koszty -129,20 -122,40 -29,60 -28,10
pozostałe przychody operacyjne, netto 8,30 7,60 1,90 1,70
zysk z działalności operacyjnej 317,40 356,80 72,80 81,80
zyski i straty z działalności inwestycyjnej 412 276,90 94,40 63,50
koszty finansowe -102,40 -141,10 -23,50 -32,30
zysk brutto 627 492,60 143,70 112,90
podatek dochodowy -49 -46,50 -11,20 -10,70
zysk netto 578 446,10 132,50 102,30
podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych (nie w milionach 0,90 0,70 0,21 0,16
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
>w mln. zł w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 349,60 285,50 80,10 65,40
środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 351,40 236,70 80,50 54,30
środki pieniężne netto z działalności finansowej -558,60 -399,10 -128 -91,50
zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 142,40 123,10 32,60 28,20
INNE DANE FINANSOWE
>w mln. zł w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
wynik ebitda(1 542,20 587 124,30 134,60
marża wyniku ebitda 24,50 28 24,50 28
marża ebit 14,30 17 14,30 17
wydatki inwestycyjne, netto(2 49,60 40,60 11,40 9,30
bilans, na dzień: 312 016 312 015 312 016 312 015
środki pieniężne i ich ekwiwalenty(3 278,80 136,40 63 30,80
aktywa 13,28 13,09 3,00 2,96
zobowiązania długoterminowe 1,86 2,07 421 467,90
finansowe zobowiązania długoterminowe 1,76 1,96 397,30 442,40
zobowiązania krótkoterminowe 908,90 1,08 205,40 243,90
finansowe zobowiązania krótkoterminowe 281,50 547,10 63,60 123,70
kapitał własny 10,51 9,94 2,38 2,25
kapitał zakładowy 25,60 25,60 5,80 5,80
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
ZASTAL 0,20 +25,00 0,07
KDM SHIPPING PUBLIC LIMITED 4,50 +9,76 0,00
PBS FINANSE 0,65 +8,33 0,00
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
REGNON 0,15 -21,05 0,01
ALMA MARKET 0,32 -8,57 0,00
BIOMED-LUBLIN 1,52 -8,43 0,67