Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Wybierz spółkę:
    
Spółka: ROBYG S.A.
Tytuł: Skonsolidowany raport roczny RS
Okres: (rodzaj emitenta)
Data utworzenia: 2017-03-16
Załączniki

Podpisy wszystkich członków zarządu
DataNazwiskoStanowisko
2017-03-16 Zbigniew Okoński Eyal Keltsh Artur Ceglarz Prezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.


Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
DataNazwiskoStanowisko
2017-03-16 Lidia Przybysz Samodzielna Księgowa

Raport roczny 2016
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. sporządzonego za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku.
>w tys. zł w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
przychody ze sprzedaży 517 081 480 375 118 171 114 790
zysk operacyjny 122 894 59 046 28 086 14 110
zysk brutto 117 249 49 578 26 795 11 847
zysk netto z działalności kontynuowanej 104 030 81 564 23 774 19 491
zysk netto za rok 104 030 81 564 23 774 19 491
kapitał własny 561 132 524 174 126 838 123 002
zobowiązania długoterminowe 651 687 498 279 147 307 116 926
zobowiązania krótkoterminowe 540 742 456 164 122 229 107 043
aktywa trwałe 413 952 373 813 93 570 87 719
aktywa obrotowe 1 339 609 1 104 804 302 805 259 252
suma aktywów 1 753 561 1 478 617 396 375 346 971
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
KERDOS GROUP 0,03 +50,00 0,00
MNI 0,05 +25,00 0,01
ADIUVO INVESTMENTS 12,45 +20,29 0,06
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
ZASTAL 0,32 -8,57 0,10
SETANTA 9,00 -7,22 0,00
AIRWAY MEDIX 0,78 -7,14 0,10