Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Wybierz spółkę:
    
Spółka: ULMA Construccion SA
Tytuł: Skonsolidowany raport roczny RS
Okres: (rodzaj emitenta)
Data utworzenia: 2017-03-16
Załączniki

Podpisy wszystkich członków zarządu
DataNazwiskoStanowisko
2017-03-16 Rodolfo Carlos Muniz Urdampilleta Prezes Zarządu
2017-03-16 Andrzej Sterczyński Członek Zarządu
2017-03-16 Krzysztof Orzełowski Członek Zarządu
2017-03-16 Ander Ollo Odriozola Członek Zarządu


Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
DataNazwiskoStanowisko
2017-03-16 Henryka Padzik Główny Księgowy

Raport roczny 2016
WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 2016 i 2015 ROK
>w tys. zł w tys. EUR
2016 2016
przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 180 487 182 411 41 248 43 589
zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 608 9 023 3 796 2 156
zysk(strata) brutto 16 830 7 290 3 846 1 742
zysk (strata) netto 12 892 5 508 2 946 1 316
przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 631 46 465 1 058 11 103
przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 319 -33 120 -530 -7 914
przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 -10 761 0 -2 571
przepływy pieniężne netto 2 312 2 584 528 618
rozwodniony zysk na jedną akcję 2,45 1,05 0,56 0,25
zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/eur 2,45 1,05 0,56 0,25
WYBRANE DANE FINANSOWE NA 31 GRUDNIA 2016 ROKU i 31 GRUDNIA 2015 ROKU
>w tys. zł w tys. EUR
2016 2016
aktywa razem 335 932 328 893 75 934 77 178
zobowiązania 33 467 39 730 7 565 9 323
zobowiązania długoterminowe 3 080 3 752 696 880
zobowiązania krótkoterminowe 30 387 35 978 6 869 8 443
kapitał własny 302 465 289 163 68 369 67 855
kapitał podstawowy 10 511 10 511 2 376 2 467
średnia ważona liczba akcji 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632
liczba akcji na dzień bilansowy 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632
wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ eur 57,55 55,02 13,01 12,91
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
B.A.C.D. 0,04 +33,33 0,00
PBG 0,27 +28,57 11,24
PBS FINANSE 1,25 +25,00 0,00
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
IZOBLOK SPOLKA AKCYJNA 134,50 -15,36 0,68
ELKOP 0,16 -11,11 0,03
IQ PARTNERS 0,32 -11,11 0,01