Notowania

rynek spożywczy
25.02.2020 13:58

Zarząd Grupy Piotr i Paweł liczy na poparcie propozycji układowej

Zarząd spółek z Grupy Piotr i Paweł wskazuje, że odrzucenie propozycji układowej zaproponowanej przez spółkę podczas zgromadzenia wierzycieli oznaczałoby realizację procedury upadłości spółki i liczy na poparcie propozycji układowej, podała spółka.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Budżet inwestora na sfinansowanie układu jest zamknięty i będzie uruchomiony wyłącznie w przypadku przyjęcia układu zaproponowanego przez spółkę. Alternatywne propozycje - nawet jeżeli uzbierają wymaganą większość, aby zostać poddane pod głosowanie - nie będą miały szansy realizacji. Wynika to z faktu, że uzbieranie wymaganej większości dla złożenia kontrpropozycji i tak będzie niewystarczające dla jej przegłosowania. Alternatywą dla odrzucenia propozycji układowej przedstawionej przez Zarząd jest niestety całkowity brak zaspokojenia wszelkich wierzycieli handlowych. Zostało to potwierdzone w dokumentach złożonych do sądu w postepowaniu - m.in. test prywatnego wierzyciela czy opinia zarządcy w sprawie możliwości wykonania układu" - czytamy w stanowisku zarządu.

"Budżet przeznaczony na spłatę starych długów Piotr i Paweł jest jasno zdefiniowany i zamknięty, a środki przeznaczone na finansowanie układu są warunkowe i uzależnione od przyjęcia propozycji złożonych przez spółkę. W obecnej chwili nie ma jakichkolwiek możliwości zmian w tym zakresie - co oznacza, że wszelkie inne propozycje układowe nie będą mogły być wykonane i rozliczone. Pozornie atrakcyjna i kusząca kontrpropozycja, która nie daje możliwości pozytywnego rozwiązania i zakończenia sanacji spółki, jest ostatecznie nierealna do realizacji - co daje faktycznie o wiele gorszą pozycję wierzycielom i spółce" - czytamy dalej.

W połowie lutego br. zarządca sanacyjny spółek z Grupy Piotr i Paweł poznał propozycje układowe złożone w sądzie przez dłużne spółki, jak również planowany sposób finansowania i wykonania układów po ich przegłosowaniu przez wierzycieli. Na zgromadzeniu wierzycieli pozytywnie zaopiniuje złożone propozycje układowe. Wykonanie zaproponowanych układów doprowadzi do spłaty wierzycieli w znacznie wyższym stopniu niż w przypadku podziału środków w upadłości.

Sędzia - komisarz zatwierdził w styczniu spisy wierzytelności i plany restrukturyzacyjne w ramach postępowania sanacyjnego w trzech spółkach z grupy Piotr i Paweł. Sędzia wyznaczył także terminy zgromadzenia wierzycieli dla wszystkich trzech spółek na 21 lutego 2020 r. w Poznaniu.

Na początku grudnia ub. r. Grupa Piotr i Paweł złożyła zaktualizowane plany restrukturyzacyjne, które uwzględniają inwestycję dokonaną przez Spar Group.

16 października 2019 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział Odwoławczy zmienił postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego spółki Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. i oddalił wszystkie wnioski o umorzenie. Tym samym restrukturyzacja będzie kontynuowana zgodnie z harmonogramem. Spółki wdrożyły już większość zaplanowanych działań sanacyjnych przewidzianych w złożonych w grudniu 2018 r. planach restrukturyzacyjnych.

Tagi: rynek spożywczy, handel detaliczny, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz