Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

ZE PAK miał 10,35 mln zł straty netto, 23,07 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

0
Podziel się

Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin odnotował 10,35 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 13,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ZE PAK miał 10,35 mln zł straty netto, 23,07 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.
bEqBAYad

Strata operacyjna wyniosła 23,07 mln zł wobec 27,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 524,07 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 695,13 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2020 roku przychody ze sprzedaży ogółem wyniosły 524 074 tys. zł i w porównaniu do I kwartału 2019 roku zmniejszyły się o 171 056 tys. zł, tj. o 24,61%. W pierwszym kwartale roku m.in. dobre warunki pogodowe dla energetyki wiatrowej oraz ograniczenia nakładane na gospodarkę wynikające ze stanu pandemii wywołanego chorobą COVID-19, a także pogorszenie relacji między notowanymi cenami energii elektrycznej i uprawnień do emisji dwutlenku węgla wpłynęły negatywnie na możliwości sprzedaży energii elektrycznej przez Grupę. Zanotowano 34,20% łącznego spadku wolumenu sprzedaży energii elektrycznej z własnej produkcji i sprzedaży energii zakupionej. Przy czym w przypadku sprzedaży energii elektrycznej z własnej produkcji spadek wyniósł jedynie 3,45% a spadek sprzedaży energii zakupionej wyniósł aż 65,22%. [...] Spadek sprzedaży energii elektrycznej oraz realizowane niższe marże wpłynęły na pogorszenie wyników finansowych Grupy w porównaniu z wynikami notowanymi w 2019 roku" - czytamy w raporcie.

bEqBAYaf

"Grupa ZE PAK SA w I kwartale 2020 roku poniosła na działalności operacyjnej stratę w wysokości 23 074 tys. zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku zanotowano zysk w wysokości 27 605 tys. zł. W I kwartale 2020 roku na osiągnięte wyniki pozytywnie wpłynął dodatni wynik działalności finansowej w wysokości 17 426 tys. zł, na który złożyły się głównie dodatnie różnice kursowe w wysokości 16 586 tys. zł na kontraktach forward zakupu euro pod rozliczenie kontraktów terminowych zakupu uprawnień do emisji CO2. W analogicznym okresie ubiegłego roku wpływ wyniku działalności finansowej zwiększył wynik jedynie o 513 tys. zł. Wysoki wynik na działalności finansowej nie zrekompensował straty na działalności operacyjnej i w efekcie grupa w I kwartale 2020 poniosła stratę brutto w wysokości (5 648) tys. zł, w stosunku do zysku brutto odnotowanego w I kwartale 2019 roku. Strata netto [ogółem] w I kwartale 2020 roku wyniosła 10 915 tys. zł, w stosunku do zysku netto za I kwartał 2019 roku na poziomie 12 010 tys. zł" -
czytamy także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 3,66 mln zł wobec 30,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,88 mld zł w 2019 r.

bEqBAYaG
energetyka
giełda
wiadomości
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)