Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
budownictwo
31.07.2019 13:37

ZUE i Elektrobudowa mają ugodę z MPK Poznań ws. Franowa, zapłacą 2,2 mln zł

ZUE zawarło ugodę z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu w ramach postępowania z powództwa MPK przeciwko ZUE oraz Elektrobudowie, toczącym się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu, o zapłatę łącznej kwoty ok. 20,2 mln zł z tytułu kar umownych wraz ustawowymi odsetkami za opóźnienie i kosztami procesu, podało ZUE. Na podstawie ugody, spółki zobowiązały się do zapłaty na rzecz MPK kwoty 2,2 mln zł, z czego na ZUE przypada kwota 1 mln zł.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Na podstawie ugody spółka oraz Elektrobudowa zobowiązały się solidarnie do zapłaty na rzecz MPK kwoty 2,2 mln zł w 4 ratach w okresie od października 2019 r. do stycznia 2021 r., z czego na ZUE zgodnie z ustaleniami pomiędzy spółką a Elektrobudową przypada kwota 1 mln zł do zapłaty, która będzie pokryta z założonej przez spółkę rezerwy na potrzeby przedmiotowego postępowania, o czym spółka informowała we wcześniejszych raportach. Zgodnie z ugodą nieterminowa wpłata rat lub jej brak powodują natychmiastową wymagalność całej uzgodnionej pomiędzy stronami kwoty wraz z odsetkami za opóźnienie. Na podstawie ugody następuje wzajemne zrzeczenie się pomiędzy wykonawcą (spółką i Elektrobudową) a zamawiającym wszystkich roszczeń związanych z realizacją inwestycji, z wyjątkiem roszczeń MPK wobec wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi" - czytamy w komunikacie.

Ugoda kończy wszelkie postępowania oraz znosi ich koszty pomiędzy zamawiającym, ZUE i Elektrobudową związane z realizacją kontraktu pn. "Budowa zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu", podkreślono.

Ugoda wymaga zatwierdzenia przez sąd i zgodnie z jej treścią strony ugody wnoszą o jej zatwierdzenie oraz umorzenie trwających postępowań, podano także.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2018 r. miała 833 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Tagi: budownictwo, nieruchomości, transport, logistyka, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz