Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Sylwia Zimowska
|
aktualizacja

2,5 mld złotych na wsparcie bieżącej działalności średnich firm - wkrótce startuje konkurs w PARP

3
Podziel się:

15 czerwca ruszy nabór do konkursu finansowanego z funduszy unijnych "Dotacje na kapitał obrotowy". Środki zostaną przeznaczone na wsparcie działalności średnich przedsiębiorstw, które na skutek pandemii znalazły się w trudnej sytuacji. Warto skorzystać z tej formy pomocy, gdyż budżet jest duży, a wniosek prosty do wypełnienia.

2,5 mld złotych na wsparcie bieżącej działalności średnich firm - wkrótce startuje konkurs w PARP
2,5 mld złotych na wsparcie bieżącej działalności średnich firm - wkrótce startuje konkurs w PARP (materiały partnera)

Materiał powstał we współpracy z PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) opracowało kolejny program wsparcia dla firm dotkniętych gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19.

Budżet działania wyniesie aż 2,5 mld złotych - to największe jak dotąd wsparcie z funduszy europejskich skierowane do firm dotkniętych kryzysem ekonomicznym wywołanym pandemią. Z tej puli 0,5 mld zł przeznaczone zostanie w ramach programu Polska Wschodnia (POPW) dla przedsiębiorców z województwa lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Z kolei przedsiębiorcy pozostałych województw będą mogli liczyć na dotację w ramach programu Inteligentny Rozwój (POIR) - tu pula dotacji wynosi 2 mld złotych (w tym 0,4 mld dla firm z województwa mazowieckiego).

Kto może się starać o dofinansowanie?

Podstawowym warunkiem kwalifikującym do otrzymania finansowania jest wykazanie spadku obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w stosunku do miesiąca poprzedniego lub analogicznego w roku ubiegłym.

Projekt kierowany jest do średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terytorium Polski, którzy prowadzili działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r. . Firma musi zatrudniać co najmniej 50, ale nie więcej niż 249 pracowników, a jej roczny obrót nie może przekraczać 50 mln euro lub 43 mln euro w przypadku rocznej sumy bilansowej.

Dodatkowo przedsiębiorca przed złożeniem wniosku powinien sprawdzić, czy po jego stronie zachodzą relacje z innymi przedsiębiorstwami. Jeżeli firma posiada przedsiębiorstwa powiązane należy doliczyć w całości ich dane. Jeżeli zaś firma posiada przedsiębiorstwa partnerskie, należy doliczyć ich dane proporcjonalnie w stosunku do udziału w kapitale lub prawach głosu.

Zgodnie z definicją przedsiębiorstwo nie może zostać uznane za posiadające status średniej firmy, jeżeli co najmniej jeden podmiot publiczny posiada lub kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, 25% lub więcej kapitału lub praw głosu tego przedsiębiorstwa.

W celu rozwiania wątpliwości co do statutu przedsiębiorstwa można skorzystać z narzędzia pomocniczego – Kwalifikatora MŚP - lub dokumentów źródłowych definicji MŚP.

O dotację nie mogą się jednak ubiegać instytucje finansowe, bankowe i z sektora kas spółdzielczych, a także produkujących lub wprowadzających do obrotu napoje alkoholowe, treści pornograficzne, materiały wybuchowe, broń, amunicję, środki odurzające oraz działające w sektorze gier losowych.

W przeciwieństwie do innych inicjatyw prowadzonych przez PARP “Dotacje na kapitał obrotowy” przyznawane są w formie bezzwrotnej i mogą otrzymać je nawet te przedsiębiorstwa, które korzystają już z innych form wsparcia tarczy z Polskiego Funduszu Rozwoju np. pożyczek płynnościowych. Firmy nie muszą ponadto posiadać wkładu własnego, by skorzystać z dofinansowania.

Na co można przeznaczyć otrzymane środki?

MFiPR zdecydowanie wyszło naprzeciw potrzebom przedsiębiorców. Wachlarz wydatków, na które można przeznaczyć dotacje jest naprawdę szeroki.

Przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać dotacje by pokryć bieżące koszty utrzymania firmy. Można pod to zatem podpiąć nie tylko opłaty związane ściśle z prowadzeniem biura (np. czynsze za wynajem, opłaty licznikowe) czy też usługi stałe (np. ochrony i monitoringu, sprzątania i konserwacji powierzchni, utrzymania infrastruktury teleinformatycznej), ale również kupno materiałów eksploatacyjnych, sanitarnych, odzieży służbowej czy paliwa do pojazdów służbowych.

Dofinansowanie można również wykorzystać na pokrycie ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy, a także usług z zakresu obsługi kancelaryjnej, księgowej, prawnej, zarządzania flotą pojazdów służbowych itd.

Zanim złożysz wniosek musisz obliczyć dwie rzeczy

Konkurs został tak opracowany, by maksymalnie uprościć formalności, ale mimo wszystko, przed złożeniem wniosku warto poznać dwie wartości wymagane w działaniach prowadzonych przez PARP.

Pierwsza z nich to poziom zatrudnienia w firmie w przeliczeniu na pełne etaty (FTE). Aby ustalić właściwą stawkę jednostkową należy uwzględnić liczbę osób zatrudnionych na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy, który o ile umowa o pracę nie wskazuje inaczej, wynosi 8 godzin w ciągu dnia/ 40 godzin w tygodniu. Pod uwagę brane są tylko osoby zatrudnione bezpośrednio przez przedsiębiorcę składającego wniosek (czyli inaczej niż w przypadku określenia statusu średniego przedsiębiorcy).

Drugą sprawą jest spadek obrotów gospodarczych, który w przypadku tego wniosku musi dotyczyć dowolnego miesiąca po 1 lutego 2020 r. (czyli od 1 marca 2020 r.). Spadek można obliczyć na jeden z dwóch sposobów:

 • stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca kalendarzowego
 • stosunek obrotów w ciągu dowolnego miesiąca kalendarzowego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do obrotów z analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego

Przykład stosunku spadku obrotów z miesiąca do miesiąca:

Wartość obrotów w miesiącu spadku obrotów (kwiecień 2020): 534 876,56 zł
Wartość obrotów w miesiącu poprzedzającym (marzec 2020): 7 543 000,76 zł
Spadek obrotów: (7 543 000,76 zł - 534 876,56 zł) / 7 543 000,76 zł *100 = 92,91%.

W tym przykładzie spadek obrotów wyniósł więcej niż wymagane minimum 30% - wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie.

Szczegółową instrukcję jak wypełnić wniosek można znaleźć w tym miejscu.

Ile pieniędzy można otrzymać?

Całkowity budżet programu jest bardzo duży, ale na ile pieniędzy będą mogli liczyć tak naprawdę przedsiębiorcy? Średnia firma zatrudniająca 249 pracowników może liczyć nawet na 429 827 zł dofinansowania.

Dofinansowanie będzie wypłacane z góry, w całości w formie zaliczki stanowiącej 100% dofinansowania.

Maksymalna kwota dofinansowania to iloczyn stawki jednostkowej uzależnionej od wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie (FTE) i liczby miesięcy finansowania kapitału obrotowego (od jednego do trzech). Stawki jednostkowe podane są w udostępnionej tabeli.

Dla przykładu stawka jednostkowa firmy zatrudniającej 52 pracowników (FTE) wynosi 65 737,62 zł. Jeżeli okres finansowania kapitału obrotowego wynosi 3 miesiące, to takie przedsiębiorstwo otrzyma dofinansowanie w wysokości 197 212,86 zł (65 737,62 zł * 3).

Przedsiębiorcy powinni jednak uważać, by nie przekroczyć dozwolonego poziomu pomocy publicznej, który wynosi 800 tys. euro dla firmy łącznie z podmiotami powiązanymi – oraz o zasadzie unikania podwójnego finansowania tych samych kosztów.

Warto podkreślić, że PARP będzie przyjmowała wnioski na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Po przekroczeniu 100% alokacji nabór zostanie zamknięty. To najlepszy powód do tego, by nie zwlekać ze złożeniem wniosku.

Fundusze powinny dość szybko wpłynąć na konto. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, firmy mają 2 tygodnie na przesłanie dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy z PARP. Po zawarciu umowy należy już tylko ustanowić zabezpieczenie jej wykonania w formie weksla in blanco, opatrzonego klauzulą "nie na zlecenie" z podpisem notarialnym i wypełnić wniosek o płatność. PARP ma wypłacać środki niezwłocznie po spełnieniu tych wymagań.

Kiedy i gdzie wypełnić wniosek?

PARP rozpocznie przyjmowanie wniosków 15 czerwca od godz. 8.30. Nabór potrwa* do 31 lipca br. lub do wyczerpania środków* dostępnych w programie.

Wnioski będzie można składać online za pośrednictwem serwisu PARP. Każdy wnioskodawca może złożyć jeden wniosek - w przypadku otrzymaniu decyzji odmownej, można będzie jednak złożyć wniosek ponownie. Przedsiębiorca będzie mógł również wycofać źle wypełniony wniosek i wypełnić na nowo. Warto jednak od razu postarać się, by nie popełniać błędów, gdyż pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń.

Poza opisanymi wcześniej wskaźnikami wnioskodawca musi określić program, w ramach którego ubiega się o pomoc. Ponieważ po złożeniu wniosku nie będzie możliwości zmiany programu operacyjnego, należy upewnić się, że wybrane województwo na pewno wskazane jest w odpowiednim rejestrze KRS, CEIDG lub REGON.

Przypominamy, że Program Operacyjny Polska Wschodnia powinni wybrać przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium województwa:

 • lubelskiego
 • podkarpackiego
 • podlaskiego
 • świętokrzyskiego
 • warmińsko-mazurskiego

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój powinni wybrać przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium województwa:

 • dolnośląskiego
 • kujawsko-pomorskiego
 • lubuskiego
 • łódzkiego
 • małopolskiego
 • mazowieckiego
 • opolskiego
 • pomorskiego
 • śląskiego
 • wielkopolskiego
 • zachodniopomorskiego

Minimum formalności czeka firmy również po otrzymaniu dotacji. Rozliczenia dokonuje się uproszczoną metodą stawki jednostkowej. Beneficjent nie ma zatem obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych na potwierdzenie poniesionych kosztów. PARP nie będzie sprawdzała na co faktycznie firma przeznaczyła środki. Sprawdzi jedynie, czy po upływie okresu wskazanego we wniosku przedsiębiorstwo nie zaprzestało działalności.

Materiał powstał we współpracy z PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(3)
misiek
2 lata temu
kolejny IDIOTYCZNY pomysł rządzących. Dla wielu firm, to żaden problem uzyskać spadek przychodów w jednym miesiącu. Wystarczy, że firma wystawi część faktur zamiast np. 30 kwietnia wystawi je 2 maja. I przez cały czas prowadząc firmę na 100% i mając przychody na ubiegłorocznym poziomie a nawet wyższe kwalifikuje się do otrzymania dotacji. A wystarczy aby wprowadzić dłuższy okres rozliczeniowy. Tak samo w USA błyskawicznie wzrosło do niespotykanej wielkości bezrobocie. A powód był bardzo prosty. Zasiłek dla bezrobotnych jest znacznie wyższy od przeciętnej pensji robotnika. A obecnie w USA notuje się olbrzymi przyrost zatrudnienia, bo skończyły się te wysokie zasiłki
Twój nick
2 lata temu
Te 2,5 miliarda to z tego przechwyconego koksu za 3 miliardy?🤔 Oczywiście minus 500 baniek dla swojszych
popis
2 lata temu
Kiedy ten lud się obudzi. Kasta próżniacza napuszcza pracowników na pracodawców i na odwrót po to żeby bezlitośnie doić jednych i drugich. Żałosne jest to, że teraz łaskawe pany każą się przedsiębiorcom bić o resztki z tego co wcześniej ludziom ukradli.