Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
Modest Wilanowski
|
Materiał partnera: KDPW

eVoting - bezpieczne głosowanie w rzeczywistości wirtualnej

Podziel się:

Powiedzieć, że pandemia wywróciła naszą rzeczywistość do góry nogami to truizm. Zarówno całe środowisko biznesowe, jak i indywidualni obywatele znaleźli się w bezprecedensowej sytuacji – obostrzenia związane z koronawirusem wymusiły zmianę zwyczajów, zachowań, sposobu działania.

eVoting - bezpieczne głosowanie w rzeczywistości wirtualnej
eVoting (materiały partnera)

Specjaliści zauważają, że pandemia nie tyle wymusiła zupełnie nowe standardy, co zadziałała na zasadzie szkła powiększającego, uwypuklając i przyspieszając procesy obserwowane od dawna. Postępująca automatyzacja, digitalizacja kolejnych obszarów, formaty pracy czy nauki zdalnej – z dowolnego miejsca na Ziemi – nie są odkryciem ostatniego roku, jednak ostatni rok sprawił, że zaznaczyły się jeszcze mocniej. Coś, co było nowinką, dodatkowym benefitem, ekstra możliwością – obecnie stało się standardem, podstawą funkcjonowania.

Technologie współpracy

Ograniczenie bezpośrednich interakcji między ludźmi, jako jeden z filarów walki z zagrożeniem pandemicznym, odcisnęło mocne piętno na wielu branżach. Pierwszym sektorem, który przychodzi na myśl jest oczywiście HoReCa – również dlatego, że jest jednym z najbardziej medialnych. Poważne wyzwania nie ograniczają się jednak jedynie do niego; szereg branż napotkał potężne trudności w codziennym funkcjonowaniu – mimo, że są w stanie dostarczać produkty i usługi klientom końcowym, administracyjna część ich działalności została poddana ciężkiej próbie, jak na przykład w sektorze finansowym. Tam, gdzie było to możliwe, z pomocą przyszła technologia – a konkretnie digitalowe narzędzia komunikacji i współpracy na odległość.

Bezpieczeństwo i niezawodność

Znów – aplikacje i rozwiązania umożliwiające komunikację i współpracę zdalną nie są niczym nowym, najwięksi gracze rynku technologicznego od dawna udostępniają narzędzia tego typu. Wyzwaniem, z którym przyszło się światu zmierzyć, jest niezawodność dostarczanych narzędzi w sytuacji, w której korzystają z nich wszyscy. Nie bez znaczenia, zwłaszcza dla sektora finansowego (ale nie tylko), jest bezpieczeństwo i poufność danych, które przez owe narzędzia przepływają. Oczywiście, najlepsze zabezpieczenia nie pomogą w momencie, gdy login to „login”, a hasło to „123” – chodzi o odporność narzędzi na ataki z zewnątrz. Są elementy funkcjonowania przedsiębiorstw, które bez bezpiecznej i niezawodnej infrastruktury digitalowej, w sytuacji pandemii, nie mogłyby istnieć – a należą do nich walne zgromadzenia akcjonariuszy oraz głosowania organów statutowych spółek.

eVoting, czyli zebrania i głosowania na odległość

Przeniesienie administracyjnych i zarządczych części funkcjonowania przedsiębiorstw w rzeczywistość wirtualną wygenerowało nowe zapotrzebowanie rynku – na narzędzia umożliwiające zdalną współpracę, jednocześnie spełniające wysokie standardy bezpieczeństwa i wygody. Odpowiadając na tę potrzebę, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w kwietniu 2021 uruchomił usługę eVoting-board, która daje możliwość przeprowadzania głosowań na zdalnych posiedzeniach zarządów i rad nadzorczych. Nowego znaczenia nabrała także, uruchomiona jeszcze przed pandemią, aplikacja eVoting, pozwalająca na zdalne głosowanie na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy (WZA).

WZA, czyli Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jest jednym z najważniejszych elementów funkcjonowania spółek. Przeprowadzane w tradycyjnym, off-line’owym formacie, uniemożliwiają wzięcie w nich udziału wszystkim akcjonariuszom – nie wspominając nawet o czasach pandemii nakładającej dodatkowe utrudnienia. Przeniesienie ich w rzeczywistość wirtualną daje szansę na uczestnictwo wszystkich zainteresowanych, a akcjonariusze nie ponoszą kosztów związanych z dojazdem czy zakwaterowaniem.

Aplikacja eVoting, udostępniona przez KDPW spółkom, jest intuicyjna w obsłudze i daje gwarancję niezaprzeczalnej identyfikacji akcjonariuszy (dzięki integracji z wykazem uprawnionych do udziału w WZA w KDPW), możliwość przeprowadzania głosowań (przed i w trakcie WZA, również głosowań tajnych), a także między innymi dostęp i zarządzanie informacją o akcjonariuszach i ich pełnomocnikach, porządkiem obrad oraz projektami uchwał. Wspiera sporządzanie protokołów i publikację wyników głosowań. Aplikacja dla akcjonariuszy jest bezpłatna i dostępna przez przeglądarkę internetową. Pozwala ona na głosowanie z dowolnego miejsca na świecie, w którym akcjonariusz lub pełnomocnik ma odstęp do urządzenia z Internetem.

eVoting-board to druga usługa udostępniona przez KDPW, umożliwiająca przeprowadzenie zdalnych głosowań zarządów, rad nadzorczych i komitetów działających w ramach tych struktur. Dwie aplikacje wchodzące w skład tego rozwiązania umożliwiają odpowiednio: dla emitenta organizację posiedzeń w aplikacji Organy Statutowe-Głosowania oraz same głosowania dla członków organów statutowych spółek w aplikacji eVoting-board. Usługa kierowana jest do krajowych emitentów papierów wartościowych - spółek, których akcje rejestrowane są w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Bezpieczny i wydajny system kompleksowo obsługuje zdalne głosowania, jawne i tajne (również w tzw. trybie obiegowym), z dowolnego miejsca, także za pomocą urządzeń mobilnych oraz zapewnia zapis i publikację wyników poszczególnych głosowań.

Nowa rzeczywistość

Sektor finansowy jest największym użytkownikiem technologii cyfrowych oraz główną siłą napędową cyfrowej transformacji gospodarki. W zgodnej opinii ekspertów nowa, mocno wirtualna rzeczywistość pozostanie z nami na dłużej. Obecnie funkcjonujące rozwiązania nie znikną, wniknęły w rynek, stały się standardem - ponieważ obok wygody oferują także wysoką efektywność kosztową.

Materiał partnera: KDPW

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl