Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Artykuł Sponsorowany
|
aktualizacja
Artykuł sponsorowany

Finansowanie zewnętrzne w czasie kryzysu – czy warto dywersyfikować źródła finansowania?

Podziel się:

Nastroje wśród polskich przedsiębiorców z sektora MŚP nie są pozytywne. Badania Keralla Research wskazują, że 75% firm źle ocenia obecną sytuację makroekonomiczną. Co gorsza, 41% negatywnie ocenia kondycję swojej firmy. Wzrasta też poziom negatywnych prognoz w tym sektorze – co trzeci przedsiębiorca spodziewa się pogorszenia sytuacji. To efekt pandemii oraz wojny w Ukrainie. Według BIG InfoMonitor aż 56% firm uważa, że przyniesie ona negatywne skutki dla ich działalności. Szacuje się, że ok. 20% firm z sektora MŚP może w tym roku zamknąć lub zawiesić działalność. Upadłości najbardziej obawiają się najmniejsze przedsiębiorstwa – te, które zatrudniają do 49 pracowników. Jako powody możliwego bankructwa wskazywane są przede wszystkim zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu, rosnąca inflacja (na którą wpływają m.in. wzrosty cen energii) oraz utrata płynności finansowej. Ten ostatni czynnik, jest postrzegany jako bezpośrednia przyczyna możliwej upadłości przez 13% ankietowanych przedsiębiorców.

Finansowanie zewnętrzne w czasie kryzysu – czy warto dywersyfikować źródła finansowania?
(materiały partnera)

Płynność finansowa – można nią zarządzać!

Zaburzenia płynności finansowej prowadzą do zatorów płatniczych. Powiązania rynkowe sprawiają, że problem narasta lawinowo – opóźnienia w płatnościach jednej firmy powodują, że kolejna również nie otrzyma należnych jej środków na czas. Poważne zatory płatnicze już są obserwowane w branżach, które na co dzień operują wykorzystując długie terminy płatności (np. budowlana, transportowa). Przy długim terminie płatności inflacja może "zjeść" część estymowanego zysku. Faktura wystawiona w lutym z terminem płatności na maj, w momencie spłaty może być warta nawet kilka procent mniej.

Utrzymanie płynności finansowej to aspekt, na który firma może mieć bezpośredni wpływ. Zarządzanie płynnością finansową staje się kluczowe i wymaga od przedsiębiorców nie tylko umiejętności kontrolowania przepływów pieniężnych wewnątrz firmy, selekcji kontrahentów, ale też wyboru odpowiednich źródeł finansowania zewnętrznego. Na rynku jest wiele rozwiązań, takich jak kredyty, pożyczki czy finansowanie faktur i faktoring. Które jest najlepsze i jak z nich korzystać? Radzimy, kiedy warto dywersyfikować zewnętrzne źródła finansowania, aby wyjść cało z obecnej trudnej sytuacji ekonomicznej.

Pożyczki – gotówka na zróżnicowane cele

Jednym ze sposobów na szybkie pozyskanie gotówki są pożyczki. Pożyczki są łatwiej dostępne dla firm z sektora MŚP niż tradycyjne kredyty bankowe. Dlaczego? Banki stawiają przed małymi firmami spore wymagania, opisane w tzw. polityce kredytowej. Często są one tak wyśrubowane, że mniejsze firmy nie mają możliwości przystąpienia do kredytu. Kredyty są też udzielane na realizację konkretnego celu, co wymaga dyscypliny i dodatkowych nakładów czasu. Pożyczki natomiast mogą być udzielane przez instytucje, które nie są bankami, a pieniądze pozyskane z pożyczek mogą być przeznaczone na dowolne wydatki i inwestycje – bez konieczności udokumentowania celu.

Na rynku są też dostępne pożyczki (np. finansowanie zakupów od PragmaGO.), które pozwalają na finansowanie konkretnych wydatków związanych z działalnością firmy. Polegają one na tym, że pożyczkodawca przelewa pieniądze bezpośrednio na konto sprzedającego towar, a firma dokonująca zakupu spłaca zobowiązanie w ratach bezpośrednio pożyczkodawcy. Przyspiesza to realizację zakupu – firma zyskuje cenny czas i korzysta z dostępności towaru. Można też rozważyć skorzystanie z pożyczki przeznaczonej na sfinansowanie podatków i składek ZUS. To rozwiązanie może pomóc w przetrwaniu okresu adaptacji do Polskiego Ładu, który generuje wyższe (a ze względu na składkę zdrowotną liczoną jako procent od dochodu – również nieprzewidywalne) obciążenia publiczno-prawne. Dzięki finansowaniu podatków i ZUS można opłacić je w terminie, unikając dodatkowych kosztów, jak kary i odsetki.

Faktoring – szansa na zabezpieczenie przed inflacją

Jak wskazuje raport NBP podsumowujący 4kw. 2021, popyt na kredyty w sektorze MŚP spadł na rzecz alternatywnych źródeł finansowania, dających dostęp do kapitału obrotowego. Taką alternatywą jest faktoring. Raport Polskiego Związku Faktorów za 2021 rok wskazuje, że produkt ten odnotował dynamikę wzrostu obrotów na poziomie 26% (r/r). Faktoring nie jest finansowaniem dłużnym. Jest natomiast sposobem na odmrożenie środków obrotowych z wystawionych już faktur.

Przedsiębiorca wystawia faktury z odroczonym terminem płatności, a firma faktoringowa (np. PragmaGO) płaci mu za nie wcześniej. Odbiorca faktury oddaje należność w terminie spłaty faktury bezpośrednio firmie faktoringowej. Faktoring wpływa więc na utrzymanie płynności finansowej, a przy tym nie generuje długu. Pozwala też na ochronę przed wzrostem inflacji. Przedsiębiorca może korzystać z pieniędzy "tu i teraz" zabezpieczając się przed prognozowanym spadkiem ich wartości w kolejnych miesiącach.

 A może faktoring i pożyczka równocześnie?

Korzystanie z dwóch zewnętrznych źródeł finansowania – czyli ich dywersyfikacja może przynieść wymierne korzyści. Połączenie faktoringu i pożyczki może okazać się kluczem do optymalizacji kosztów obsługi finansowania zewnętrznego.

Dla niektórych firm sam faktoring może nie być wystarczający – szczególnie jeśli zdarzają się sytuacje, kiedy faktura na stałego odbiorcę z jakichś powodów nie zostanie wystawiona lub zostanie wystawiona na niższą niż standardowo kwotę (co bezpośrednio zmniejsza dostępność gotówki). Warto wtedy skorzystać dodatkowo z pożyczki i uzupełnić środki obrotowe. Pożyczka jest nieco droższa niż faktoring – korzystanie z obu źródeł finansowania pozwala na uśrednienie kosztów pozyskania kapitału obrotowego. Należy też pamiętać, że pożyczka w bilansie przedsiębiorstwa plasuje się po stronie zobowiązań. Faktoring natomiast uzupełnia stronę aktywów – gotówki. Dywersyfikacja źródeł finansowania wpływa więc pozytywnie na bilans, ocenę przedsiębiorstwa i zmniejszenie wskaźnika zadłużenia.

Zapewnienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania, które skutecznie zaspokajają potrzeby firmy, niewątpliwie daje przewagę konkurencyjną, zabezpiecza ciągłość i stabilność biznesu. Dywersyfikacja źródeł pozyskiwania środków pozwala efektywnie realizować plan rozwoju firmy, poprawiając jej pozycję na rynku. Głównym celem poszerzania i dywersyfikacji źródeł finansowania jest uzyskanie wyższego poziomu rentowności, a właściwy ich dobór ma wpływ na poziom kosztów finansowych. Mając do dyspozycji pełen wachlarz instrumentów finansowych, przedsiębiorcy mogą korzystać z tzw. hybrydowych rozwiązań i dobierać źródła finansowania w ten sposób, aby optymalizować ich koszt. Bez względu na strukturę dodatkowego kapitału ważne jest, aby był on wydatkowany zgodnie z ideą inwestycji i ograniczeniem ryzyk. - mówi Marcin Bogucki, Menedżer Sprzedaży Sieci Zewnętrznej, Platinum Financial

Szukając idealnego sposobu na optymalizację przepływów pieniężnych, warto wybrać instytucję finansową, która ma w swojej ofercie zarówno produkty pożyczkowe, jak i faktoring.

Taką firmą jest PragmaGO – lider finansowania sektora MŚP. PragmaGO oferuje pożyczki odnawialne, finansowanie zakupów (pożyczka na konkretne wydatki firmowe z bezpośrednim przelewem do ich sprzedawcy) oraz faktoring. Każdy z tych produktów daje przedsiębiorcy dostęp do odnawialnego limitu, czyli puli środków, z której można korzystać w dowolnym momencie. Dywersyfikacja portfela na faktoring i produkt pożyczkowy pozwala na zwiększenie limitu odnawialnego, co daje swobodę w zarządzaniu finansami na co dzień. W indywidualnym doborze produktów pomogą eksperci PragmaGO, dostosowując ofertę do aktualnej sytuacji przedsiębiorcy.

Oferta dla sektora klienta biznesowego jest jednym z najważniejszych zakresów działania sieci brokerskiej Platinum Financial. Oprócz sprzedaży kredytów hipotecznych i pełnego spektrum rozwiązań dla klientów detalicznych codziennie setkom klientów MŚP oferujemy rozwiązania dla biznesu. Bardzo ważną częścią tej oferty są produkty PragmaGO. Usługi proponowane przez PragmaGO od początku naszej współpracy ewoluują i są dopasowywane do zmieniających się wymagań rynku. Zespół PragmaGO zawsze uważnie wsłuchuje się w opinie klientów oraz nasze, czego efektem są kolejne wzrosty udzielanych finansowań. - Paweł Przywieczerski, Dyrektor Sprzedaży, Platinum Financial

PragmaGO – 25 lat doświadczenia w finansowaniu MŚP

PragmaGO swoje produkty finansowe tworzy w oparciu o wieloletnie doświadczenia współpracy z przedsiębiorcami i partnerami biznesowymi z różnych branż. Od 2018 roku PragmaGO realizuje budowę modelu biznesowego online. Dąży do realizacji wszystkich usług w stu procentach za pośrednictwem Internetu. Dzięki powstaniu spółki PragmaGO.tech. firma tworzy autorskie rozwiązania technologiczne, które pozwalają na zdobywanie przewagi konkurencyjnej na rynku. W 2021 PragmaGO została dokapitalizowana przez Enterprise Investors, wartość inwestycji wyniosła 75 mln zł. W tym samym roku obroty Spółki przekroczyły 1 mld zł.

Źródła:

Skaner MŚP 1Q2022 49. Krajowy Panel Przedsiębiorców, Keralla Research

Artykuł sponsorowany

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl