Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Masz działkę? Sprawdź jaki dom możesz na niej postawić

Podziel się:

Budowa domu to nie tylko samo rozpoczęcie robót, lecz skomplikowany proces zaczynający się tak naprawdę już od momentu wybrania odpowiedniej działki. Większość najważniejszych decyzji jest podejmowanych na długo przed wbiciem pierwszej łopaty. Inwestor musi znaleźć grunt, wybrać projekt oraz technologię budowy, a także sposób ogrzewania, rodzaj wentylacji i wiele innych. Dla przeciętnej osoby taka budowa to kilka lat ciężkiej pracy - oszczędzania, braku wolnego czasu, pilnowania robotników itd., a na powierzenie jej prowadzenia inwestorowi zastępczemu stać tak naprawdę niewielu. W przypadku większości ludzi jest to największy w życiu wydatek, dlatego warto się do tego bardzo dobrze przygotować. Dzięki opracowaniu szczegółowego planu działania ogranicza się do minimum koszty, stres i różnego rodzaju komplikacje.

Masz działkę? Sprawdź jaki dom możesz na niej postawić
(materiały partnera)

Jeszcze przed wyborem wymarzonego projektu, warto dowiedzieć się, jaki dom będzie można postawić na danej działce. To zależy w głównej mierze od wymagań, jakie stawia gmina. Jeżeli teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wystarczy się z nim zapoznać, by dowiedzieć się, co można, a czego nie można wybudować na konkretnym terenie. Określa on, jak wysoki może być budynek, jaki procent powierzchni działki można zabudować, a jaka część ma być obsadzona roślinnością, odległość domu od ulicy, szerokość elewacji frontowej, liczbę kondygnacji, a czasami nawet kształt dachu i jego kolor. Może również nakazywać przyłączenie posesji do sieci kanalizacyjnej itp. Jeśli natomiast dla danego terenu nie uchwalono planu, konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, o którą może wystąpić każdy, nie tylko właściciel parceli. W takim dokumencie zawarte zostaną podobne informacje co w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla tej konkretnej inwestycji. W tym przypadku ogromne znaczenie ma najbliższe sąsiedztwo. To znajdujące się dookoła budynki w dużej mierze wyznaczają to, jaki dom będzie można wybudować na danym gruncie.

Warunki geotechniczne działki

Obecnie nie ma obowiązku wykonywania badań geotechnicznych gleby przed rozpoczęciem budowy, jednak mimo wszystko warto je zlecić. Ograniczy to do minimum możliwość wystąpienia ewentualnych komplikacji. Specjalista wykonujący badania za pomocą profesjonalnego sprzętu dokładnie sprawdzi, czy przypadkiem na działce nie znajdują się grunty o słabej nośności bądź niejednorodnej strukturze. Jego uwadze nie umkną również ślady po gliniankach lub wyrobiskach żwiru. Ponadto sprawdzi także poziom wód gruntowych i określi, w jakim stopniu może się on podnosić. Dzięki takim badaniom fachowiec ostrzeże inwestora o kryjących się pod ziemią pułapkach, które mogą znacząco podnieść koszty budowy, a nawet całkowicie ją uniemożliwić.

Jak plan zagospodarowania i inne domy w okolicy wpływają na możliwość budowy?

Jak już wcześniej wspomniano, działka może być objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub nie. Jeśli dla danego terenu uchwalono plan, to dokładnie określa on warunki, jakie musi spełniać budynek (jego wysokość, rodzaj dachu, odległość od ulicy i wiele innych). Wówczas należy zgłosić się do pracowni architektonicznej jak MG Projekt po projekty domów, które będą te wymagania spełniają. Oczywiście nie jest tak, że wszelkie parametry określone są co do centymetra. W planie zawsze przedstawiony jest pewien zakres poszczególnych wymiarów, w którym musi "zmieścić się" wybrany projekt. Z kolei, gdy dla terenu nie uchwalono planu, to inne budynki znajdujące się w okolicy będą mniej więcej określały, jaki dom będzie można zbudować na danej działce. Przykładowo, jeżeli wszystkie obiekty dookoła mają dachy skośne, to z pewnością gmina nie wyda pozytywnej decyzji na budowę domu z dachem płaskim.

Wielkość działki i odległość obiektów od granic działki sąsiedniej

Nie istnieją przepisy ściśle regulujące powierzchnię działki pod budowę domu, jednak podczas planowania usytuowania budynku należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich odległości od jej granic. Ogólnie można przyjąć, że dany grunt powinien spełniać pewne parametry:

  • w przypadku ściany domu bez otworów, jego odległość od granicy parceli to 3 m,
  • gdy w ścianie znajdują się okna lub drzwi, odległość wynosi 4 m. Ponadto każda gmina określa nieprzekraczalną linię zabudowy - minimalną odległość budynku od frontu działki. Najczęściej wynosi ona 5 m, ale może być też nieco mniejsza lub nawet dwa razy większa.

Działki na terenach chronionych

Jeszcze przed zakupem wybranej działki warto zorientować się, czy nie znajduje się ona przypadkiem na obszarze chronionym. W Polsce są to następujące formy ochrony: park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, obszar chronionego krajobrazu, pomnik przyrody, użytek ekologiczny, stanowisko dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. Najbardziej restrykcyjne prawa obowiązują w dwóch pierwszych formach. Na tych terenach niedopuszczalny jest żaden rodzaj zabudowy, który nie służy celom parku narodowego lub rezerwatu. W przypadku pozostałych form budowa jest możliwa, lecz najczęściej występują tam ściśle określone obostrzenia, do których należy się bezwzględnie dostosować.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
Artykuł sponsorowany