Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
KOS
|

Metodologia rankingu Najwięksi money.pl

2
Podziel się:

Portal money.pl rusza z nowym rankingiem – Najwięksi money.pl. Chcemy pokazać firmy, które są liderami w Polsce. To kilkaset przedsiębiorstw, które specjalnie dla naszych czytelników ujawnią swoje dane finansowe: przychody, zysk, zatrudnienie, ale też zachęcamy do pokazania wydatków na badania i rozwój czy sprzedaży w internecie. Poniżej prezentujemy pełną metodologię zestawienia.

Metodologia rankingu Najwięksi money.pl
Metodologia rankingu Najwięksi money.pl

Metodologia Najwięksi money.pl

Najwięksi money.pl, to zestawienie największych firm przemysłowych i usługowych działający na terenie Polski. W rankingu nie są uwzględniane instytucje finansowe (banki, ubezpieczenia, TFI, PTE), uczelnie oraz szpitale.

Celem rankingu jest pokazanie największych firm działających w Polsce pod względem przychodów ogółem (sumy przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowy).

Wykorzystywane w rankingu dane pozyskiwane są z ankiet (rozesłanych do 2500 firm w Polsce pod względem przychodów ze sprzedaży), wywiadowni gospodarczych, raportów rocznych spółek publicznych oraz z platformy e-Sprawozdania Finansowe. Warunkiem wejścia do rankingu jest podanie przynajmniej przychodów za rok sporządzanie zestawienie.

Firmy zgłaszające się do rankingu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w zestawieniu.

Analizowane branże:

Biotechnologia

Branża medialna

Branża motoryzacyjna

Branża naftowa i gazowa

Edukacja

Energetyka i media

FMCG

Inżynieria lądowa i budownictwo

IT

Nieruchomości

Ochrona zdrowia i sektor farmaceutyczny

Przemysł

Przemysł chemiczny

Przemysł kosmetyczny

Rolnictwo

Sprzedaż detaliczna

Technologia

Telekomunikacja

Transport, logistyka i dystrybucja

Usługi

Usługi finansowe

Wydobycie

Inne

Zakres pozyskiwanych danych do rankingu:

- Dane podstawowe: pełna nazwa firmy; skrócona nazwa firmy; miejscowość; strona www; REGON; KRS.

- Rok założenia firmy

- Branża

- Rodzaj właściciela – kto jest głównym udziałowcem spółki : Skarb Państwa – bezpośrednio; Skarb Państwa – pośrednio; Gmina lub samorząd; Polski kapitał prywatny; Kapitał zagraniczny.

- Czy firma jest spółka rodzinną (firmy rodzinne to takie, gdzie do rodziny należy 51 proc. udziałów lub 51 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w firmie).

- Marki znajdujące się w portfolio firmy

- Dane finansowe – wykazane w sprawozdaniu finansowy lub sprawozdaniu GUS F-01

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi

Przychody z e-commerce

Pozostałe przychody operacyjne

Wynik operacyjny

Przychody finansowe

Wynik finansowy netto

Amortyzacja

Przychody z eksportu (sprzedaż poza granicę kraju)

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Zatrudnienie (średnioroczne w etatach)

Suma bilansowa

Kapitały własne

Nakłady wewnętrzne faktycznie poniesione B+R, bez amortyzacji środków trwałych (Formularz GUS PNT-01)

Personel zaangażowany w działalność B+R (Formularz GUS PNT-01)

Na podstawie zebranych danych zostaną wyliczone wskaźniki:

-Zmiana przychodów ogółem (2020 do 2019 r.)

- Zmiana przychodów ze sprzedaży (2020 do 2019 r.)

- Rentowność sprzedaży (ROS) – wynik finansowy netto do przychodów ze sprzedaży

ROE – wskaźnik rentowności kapitału - wynik finansowy netto do kapitałów własnych

ROA – wskaźnik rentowności rentowność kapitału- wynik finansowy netto do aktywów

EBITA – wynik operacyjny plus amortyzacja.

Wyjaśnienie do B+R

Działalność badawcza i rozwojowa (B+R) obejmuje pracę twórczą podejmowaną w sposób metodyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy – w tym wiedzy o rodzaju ludzkim, kulturze i społeczeństwie – oraz w celu tworzenia nowych zastosowań dla istniejącej wiedzy. Działalność taka musi być:

1) nowatorska – ukierunkowanie na nowe odkrycia,

2) twórcza – opieranie się na oryginalnych, nieoczywistych koncepcjach i hipotezach,

3) nieprzewidywalna – niepewność co do ostatecznego wyniku,

4) metodyczna – planowanie i budżetowanie,

5) możliwa do przeniesienia lub odtworzenia – prowadzenie do wyników, które mogą być odtwarzane.

Ponieważ działalność badawcza i rozwojowa jest pojęciem szerszym niż prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, można w celu identyfikacji działalności B+R uwzględniać następujący zestaw charakterystycznych dla niej zadań:

- prace naukowo-techniczne na potrzeby projektów (projektowanie i przeprowadzanie eksperymentów i badań, konstruowanie prototypów itd.),

- planowanie i kierowanie projektami B+R,

- przygotowywanie raportów cząstkowych i końcowych dla projektów B+R,

- świadczenie usług wewnętrznych dla projektów badawczo-rozwojowych (np. wykonywanie zadań z zakresu informatyki, studiów bibliograficznych i prowadzenia dokumentacji),

- obsługa administracyjna projektów B+R w zakresie spraw finansowych i kadrowych.

Nakłady wewnętrzne na działalność B+R - należy wykazać nakłady finansowe poniesione w roku sprawozdawczym na działalność B+R prowadzoną wewnątrz jednostki sprawozdawczej. W dziale tym nie należy uwzględniać nakładów związanych z innymi rodzajami działalności prowadzonymi przez jednostkę, takimi jak: działalność wspomagająca badania, produkcyjna i usługowa.

Proszę podać nakłady wewnętrzne, poniesione w roku sprawozdawczym na działalność B+R prowadzoną w jednostce sprawozdawczej, niezależnie od źródła pochodzenia wydatkowanych środków. Nakłady wewnętrzne podaje się w wysokości faktycznie poniesionych kosztów (cen nabywców), nawet jeśli ich aktualna wartość mogłaby być niższa z powodu ulg czy rabatów przyznanych po wykonaniu prac B+R. Nakłady wewnętrzne nie obejmują amortyzacji środków trwałych oraz podlegającej odliczeniu części podatku VAT. Zgodnie z Systemem Rachunków Narodowych i do celów porównań międzynarodowych należy stosować system rejestrowania VAT w ujęciu netto. W ujęciu tym podatek VAT jest rejestrowany jako należny od nabywców, a nie sprzedawców, i tylko przez tych nabywców, którzy nie są w stanie go odliczyć.

Personel zaangażowany w działalność B+R - do personelu B+R należy zaliczyć wszystkie osoby zaangażowane bezpośrednio w pracach B+R oraz osoby zapewniające bezpośrednią obsługę, np. kierownicy prac B+R, pracownicy administracyjni i biurowi. Personel B+R, oprócz wykonywania prac naukowo-badawczych (naukowo-technicznych), może planować lub kierować projektami B+R, przygotowywać raporty, zapewniać bezpośrednią obsługę informatyczną, biblioteczną czy dokumentacyjną w konkretnym projekcie, bądź też prowadzić obsługę administracyjną w zakresie spraw finansowych i kadrowych.

W ewidencji osób zaangażowanych w B+R nie zawsze uwzględnia się cały personel umożliwiający wykonywanie prac B+R. Personel B+R nie obejmuje osób prowadzących pośrednią działalność wspomagającą lub pomocniczą jednostkach prowadzących B+R (usługi świadczone na rzecz jednostek wykonujących prace B+R przez centralne komórki informatyczne i biblioteki, świadczenie usług ochroniarskich, utrzymania czystości, prac konserwacyjnych itp.). Wyklucza się również tzw. cichych lub nieaktywnych wspólników, których główna działalność jest prowadzona poza jednostką statystyczną.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(2)
gr1
2 lata temu
A dlaczego w zestawieniu nie ma ma spółek typu UPC, Vectra, Multimedia? Przecież ich przychody grubo powyżej 500mln (czyli dolnej granicy) a nie ma ich tam. Może ktoś z money.pl się wypowie?
wiorek
2 lata temu
money , ok ! .Bardzo dobra publikacja. Byly jeszcze kidys "rynki wschodnie z Czechami ?.