Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Murapol zabiera głos po decyzji o karze od KNF

Murapol odwoła się od decyzji o ponad 10 milionach złotych kary, którą nałożyła na spółkę Komisja Nadzoru Finansowego. "Decyzja ta jest bowiem w pełni nieprawidłowa i oparta jest na przyjęciu przez KNF nieprawidłowej interpretacji przepisów ustawy o ofercie dotyczących tzw. parkowania akcji" - podaje spółka.

Podziel się
Dodaj komentarz
(East News)
Murapol odnosi się do kary nałożonej przez KNF (Fot: ARKADIUSZ ZIOLEK/East News)

Murapol dostał we wtorek dwie kary za naruszenie ustawy o ofercie publicznej.

Kara w wysokości 9,9 mln PLN nałożona została za mające - w ocenie Komisji Nadzoru Finansowego - miejsce w 2017 r. naruszenie obowiązku odnośnie do ogłoszenia tzw. wezwania następczego do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów w Skarbiec Holding S.A. w związku z przekroczeniem przez Murapol S.A. wraz z Venture Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym zarządzanym przez Trigon TFI S.A. (obecnie Lartiq TFI S.A.) 33% ogólnej liczby głosów w spółce Skarbiec Holding S.A. albo niedokonaniem zbycia w tym terminie akcji Skarbiec Holding S.A. w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów w tej spółce (w terminie 3 miesięcy od przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów).

Kara w wysokości 500 tys. PLN nałożona zaś została za mające - w ocenie Komisji Nadzoru Finansowego - miejsce cztery naruszenia obowiązków notyfikacyjnych dotyczących znacznych pakietów akcji Skarbiec Holding S.A. w związku z "parkowaniem akcji" w okresie 2017-2018 r.

Obejrzyj też: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Najciekawsze fakty

"Należy podkreślić, że jest to pierwszy przypadek nałożenia na Murapol S.A. kary pieniężnej, czy też jakiejkolwiek innej postaci sankcji administracyjnej przez Komisję Nadzoru Finansowego" - odpowiada Murapol w przesłanym do naszej redakcji komunikacie.

"Murapol S.A. nie może w jakimkolwiek przypadku zgodzić się z przyjętym przez Komisję Nadzoru Finansowego rozumieniem pojęcia 'parkowania akcji'. Komisja Nadzoru Finansowego przyjmuje bowiem - wbrew literalnej treści przepisu z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie - że dla wystąpienia tzw. parkowania akcji wystarczające jest to, że jeden podmiot (tj. podmiot, który dokonuje tzw. parkowania akcji) ponosi ryzyko ekonomiczne związane z akcjami, które to akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych innego podmiotu (tj. podmiotu, na którym akcje są zaparkowane). Murapol S.A. chciałby w tym kontekście podkreślić to, że ta sytuacja kiedykolwiek nie wystąpiła w przypadku Murapol S.A.; wymienione wyżej podmioty - na których w ocenie Komisji Nadzoru Finansowego akcje były 'zaparkowane' - ponosiły bowiem pełne ryzyko ekonomiczne związane z tymi pakietami akcji Skarbiec Holding S.A." - podaje spółka.

Murapol uważa też karę za szczególnie dotkliwą i zdecydowanie niewspółmierną do zarzucanego Murapol S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego deliktu administracyjnego.

"Murapol S.A. zauważa w szczególności to, że kara pieniężna zastosowana wobec Murapol S.A. istotnie przekracza wartość potencjalnej szkody, o której jest mowa w komunikacie prasowym Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie rzeczona potencjalna szkoda wyniosła ok. 6,5 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Murapol S.A. wskazuje również, że poziom kary w odniesieniu do jej maksymalnej przewidzianej regulacyjnie wysokości jest jedną z najwyższych, jaka kiedykolwiek została nałożona przez Komisję Nadzoru Finansowego (99 proc. w zakresie kary 9,9 mln zł).

Dodatkowo spółka wyraża swoje zaniepokojenie sposobem procedowania sprawy, a zwłaszcza tym, że Komisja Nadzoru Finansowego konsekwentnie oddalała wszystkie wnioski dowodowe Murapol S.A., co następowało bez jakiegokolwiek uzasadnienia. Podobnie Komisja Nadzoru Finansowego odmówiła prowadzenia dialogu czy też mediacji w tej sprawie z Murapol S.A., co stanowi naruszenie podstawowych pryncypiów postępowania administracyjnego.

"W rezultacie z powodzeniem można wskazać, że decyzja administracyjna została wydana z licznymi naruszeniami przepisów prawa proceduralnego i materialnego, jak i z pogwałceniem podstawowych standardów ochronnych dla sfery praw i interesów strony postępowania. Murapol S.A. jednocześnie deklaruje, że podejmie - tak na arenie krajowej, jak i na arenie unijnej - wszelkie kroki prawne nakierowane na ochronę sfery praw i interesów Murapol S.A. przed wskazanym w ocenie spółki nieprawidłowym działaniem Komisji Nadzoru Finansowego. Działanie to jest bowiem w szczególności niepokojące, budzące istotne obawy i w pełni niezrozumiałe dla całego rynku kapitałowego, jest to działanie bez precedensu które nie powinno miało mieć kiedykolwiek miejsca" - podaje spółka.

Murapol podkreśla też, że działa w interesie całego rynku kapitałowego.

"Spółka raz jeszcze zwraca uwagę na niezachowanie zasady proporcjonalności pomiędzy wysokością nałożonej kary, a deliktem administracyjnym w tym w szczególności wysokością potencjalnej straty dla uczestników ryku kapitałowego z tytułu nieogłoszenia wezwania następczego do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Skarbiec Holding S.A. Zastosowanie w przypadku Murapol S.A. tak wysokiej kary, skutkować będzie w ocenie 4 Murapol S.A. tym, że będziemy mieli do czynienia ze zniechęcaniem spółek do publicznego rynku kapitałowego, bowiem sankcja ta jest niewspółmiernie dotkliwa".

Tagi: murapol, knf, gospodarka, wiadomości
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
22-08-2019

DorotaPamiętam, że o parkowaniu akcji w Skarbcu było kilka artykułów w Pulsie Biznesu. Skarbiec zarządza aktywami 4 mld złotych i istotne jest aby ludzie … Czytaj całość

Rozwiń komentarze (1)