Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Operatorzy GSM - znacząca siła

0
Podziel się:

UOKiK uznał trzech operatorów telefonii komórkowej PTC, Centertel i Polkomtel za operatorów o znaczącej pozycji rynkowej na rynku połączeń międzyoperatorskich.

Operatorzy prawdopodobnie odwołają się do Sądu Antymonopolowego od decyzji.

"Postanowienia zostały wydane w związku z prowadzonymi przed Prezesem URTiP postępowaniami w sprawie ustalenia pozycji poszczególnych operatorów sieci komórkowych na rynku połączeń międzyoperatorskich" - podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta w środowym komunikacie.

Urząd poinformował, że po tym jak w grudniu 2002 roku URTiP uznał TP SA za podmiot o znaczącej pozycji to tym bardziej celowym jest nadanie takiego statusu pozostałym trzem operatorom, których łączna pozycja rynkowa, przewyższa znacząco pozycję TP SA na rynku właściwym.

Czterech branych przez Urząd pod uwagę operatorów: TP SA, PTC, Polkomtel i Centertel operatorów kontroluje ponad 99 proc. rynku połączeń międzyoperatorskich. Według polskich przepisów operator o znaczącej pozycji to taki którego udział w rynku przekroczył 25 proc.

"Jakkolwiek przepisy ustawy prawa telekomunikacyjnego nie przewidują expressis verbis sytuacji kolektywnej pozycji znaczącej, to pojęcie to znane jest na gruncie prawa konkurencji. Przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stanowią bowiem, iż nadużycie siły rynkowej może wynikać z działań kilku przedsiębiorców, nawet wtedy, gdy podejmowane przez nich działania nie mają formy antykonkurencyjnego porozumienia" - podano w komunikacie.

Urząd uważa, że wszystkie te podmioty mają znaczącą pozycję i tym samym potrzebne jest nałożenie na nie wszystkie jednakowych obowiązków. Inna sytuacja doprowadzić by mogła do niepożądanego zachwiania sytuacji rynkowej.

Na postanowienia operatorom przysługuje zażalenie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia.

Operator o znaczącej pozycji rynkowej musi kalkulować koszty odrębnie dla każdej z usług powszechnych oraz dla rozliczeń wynikających z umów o połączenie sieci z innymi operatorami.

Jest zobligowany także do prowadzenia rachunkowości w sposób zapewniający wyodrębnienie aktywów i pasywów, przychodów i kosztów na poszczególne rodzaje działalności oraz ustalenie przychodów i związanych z nimi kosztów odrębnie dla każdej z usług i rozliczeń.

Operatorzy telefonii komórkowej nie są zadowoleni z decyzji urzędu.

Antoni Mielniczuk dyrektor odpowiedzialny za kontakty z mediami w PTC uważa, że taka decyzja Urzędu to niepokojące odchodzenie od reguł rynkowych na rzecz ich ręcznego sterowania.

"Jest to wykorzystanie tracących ważność polskich przepisów przed przyjęciem rozwiązań europejskich w tym względzie. W UE likwiduje się pojęcie znaczącej pozycji na rzecz określania pozycji dominującej o progu 40 proc." - powiedział PAP Mielniczuk.

Jego zdaniem trudno przed zapoznaniem się z uzasadnieniem decyzji Urzędu zdecydować jakie będą działania operatorów.

"Jednak droga przez sąd antymonopolowy wydaje się oczywista" - powiedział.

wiadomości
telekomunikacja
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)