Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
Materiał partnera
|
aktualizacja

Nowe technologie, nowe wyzwania, nowe kompetencje, nowe szanse: Jak biznes może wykorzystać politykę klimatyczną? - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR2022

0
Podziel się:

O tym, że nie możemy już uciec od zielonej transformacji, znaczeniu współpracy oraz o roli biznesu i świata cyfrowego we wspieraniu działań na rzecz klimatu i środowiska rozmawiano podczas Debaty 12, która odbyła się drugiego dnia Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2022.

Nowe technologie, nowe wyzwania, nowe kompetencje, nowe szanse: Jak biznes może wykorzystać politykę klimatyczną? - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR2022
(materiały partnera)

Paneliści:

Radosław Kaskiewicz, Prezes, 3M

Piotr Dardziński, Prezes, Sieć Badawcza Łukasiewicz

Remigiusz Kopoczek, Dyrektor, NCBR

Adam Żelezik, Dyrektor Biura Inicjatyw Strategicznych, BGK

Agnieszka Jankowska, Dyrektor Departamentu Public Affairs w T‑Mobile Polska, T-mobile

Paweł Jakubik, Prezes, Microsoft

Dominika Fox Matulewicz, Executive Director, American Chamber of Commerce in Poland, Amcham

Moderator: 

Agnieszka Zaręba, RadioZET.pl

"Wszystkie ręce na pokład" - hasło to było powtarzane wielokrotnie przez różnych przedstawicieli świata biznesu występujących podczas debaty. Przedsiębiorcy mówią jednym głosem i zwracają uwagę na potrzebę współpracy w celu tworzenia projektów wchodzących w zakres zielonej rewolucji i transformacji cyfrowej. Wyrażają potrzebę wspólnych działań wewnątrz sektora prywatnego, poprzez inwestycje i współpracę badawczo-rozwojową, ale zwracają również uwagę na konieczność wsparcia państwa dla działań biznesowych.

Zielona transformacja

Jako pierwsza wystąpiła Dominika Fox Matulewicz z American Chamber of Commerce w Polsce. Wyraziła zadowolenie pojawieniem się na Szczycie silnej reprezentacji biznesu i podkreśliła rolę amerykańskiego biznesu oraz samej zielonej transformacji w rozwoju biznesu:

·      Zielona transformacja, czy jakkolwiek chcemy to nazwać, zarówno z perspektywy pakietów legislacyjnych jak i oczekiwań inwestorów oraz końcowych konsumentów, to jest coś co jest i będzie motorem napędowym do innowacyjnych zmian w firmach. Cele i hasło zielonej transformacji będą przyświecały wszelkim zmianom i procesom innowacji w ramach firm.

Podkreśliła, że mówimy tu o wieloletniej perspektywie:

·      Zielona transformacja to będzie siła napędowa i wizja przyświecająca firmom, biznesom oraz organizacjom pozarządowym przez najbliższe dekady.

Paweł Jakubik z Microsoft zauważył, że pandemia koronawirusa wstrzymała prędkość zielonej transformacji. Następnie zwrócił uwagę na rolę świata cyfrowego w zielonej transformacji i działaniach przedsiębiorców na rzecz klimatu i środowiska:

·      Obserwujemy obecnie przede wszystkim przygotowanie przedsiębiorców do nowych modeli zarządzania biznesem w oparciu o zeroemisyjność. Myślę, że świat cyfrowy, bez którego nie odbędzie się cała wielka zielona zmiana, generuje mnóstwo ciekawych narzędzi, które pozwalają zbierać dane i przygotowywać analizy prewencyjne.

Powołał się na konkretne projekty realizowane np. we Wrocławiu i Szczecinie oraz zwrócił uwagę na trudności w rozwoju świata cyfrowego:

·      Największa przeszkodą jest to, że chcemy mapować proces cyfrowy do świata analogowego jeden do jednego, podczas gdy modele cyfrowe musimy wymyśleć na nowo.

Jako kolejna wystąpiła Agnieszka Jankowska:

·      Zielona transformacja już jest i nie ma debaty na ten temat.

Po takim wstępie dodała, że teraz najważniejsze jest by działania w jej ramach realizować w sposób przyspieszony:

·      Jeżeli będziemy podejmowali działania tak, jak teraz je podejmujemy, to w roku 2100 może się okazać, że np. wzrost temperatury spowoduje, że już nie będziemy mieli nad nim kontroli.

Zwróciła uwagę na rolę regulacji UE, np. na regulację "Climate Live Streaming", według której w każdej legislacji aspekt klimatu i środowiska powinien być brany pod uwagę. Wypowiedziała się też na temat kwestii finansowania działań na rzecz środowiska:

·      Koszt nie może być pokryty ze środków unijnych, tylko wszyscy musimy do tego kontrybuować - firmy, kraje członkowskie, organizacje.

Dodała też:

·      Ważna jest też kwestia edukacji, podnoszenia świadomości i wspólnej odpowiedzialności za nasz świat.

Inicjatywa 3W

 Następnym prelegentem był Adam Żelazik:

·      Stoimy w obliczu zmian o charakterze cywilizacyjnym, takie mamy głębokie przekonanie. Przemiany przyspieszają, pojawia się coraz więcej inicjatyw i aby nie stracić tego rozpędu, który mamy, trzeba przygotować background legislacyjny, a nasze działania mają też ukierunkowywać inicjatywy, które podejmują nasi partnerzy.

Opowiedział o realizowanej obecnie inicjatywie 3W:

·      Inicjatywa 3W: woda, wodór węgiel to odpowiedź na zintensyfikowane potrzeby. Zmiany klimatyczne możemy zatrzymać nie tylko poprzez ograniczenie się, ale poprzez ukierunkowania naszych działań w taki sposób aby np utrzymać przewagę gospodarczą i jednocześnie wpłynąć pozytywnie na klimat.

Zwrócił też uwagę na rolę integracji środowisko biznesu, nauki oraz sektora publicznego.

Remigiusz Kopoczek, kolejny prelegent, wypowiedział się o zielonej transformacji:

·      Patrząc z perspektywy ostatniego czasu mamy do czynienia z momentem dziejowym, który redefiniuje naszą rzeczywistość. Część osób traktuje to w kategorii pewnych wyzwań i szans. Szans na stanie się lepszym.

Opowiedział również o projektach wspieranych przez BGK:

·      Wspieramy szereg projektów z zakresu innowacyjności, związanych z różnego rodzaju wdrożeniami, nie mogło więc zabraknąć projektów związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska.

Podał też przykład 9 modelowych projektów, które dotyczą m.in. ograniczenia zapotrzebowania na energię, magazynowania jej, ochrony zasobów wody oraz użycia metanu jako źródła energii.

Następnie wypowiedział się Piotr Dardziński:

·      Słyszeliśmy, że ekologia i ekonomia to 2 strony tej samej monety. Wyzwaniem stojącym przed nami jest to, jak finansując badania i dbając o środowisko czynić to też rentownym rynkowo.Radosław Kaskiewicz, jako ostatni prelegent, zauważył, że nie da się wycofać z zielonej transformacji:

·      Ona wynika ze strony ekonomicznej i legislacyjnej, która napędza te zmiany. 

On również wypowiedział się na temat kwestii finansowych:

·      Rolę w transformacji odgrywa też podejście inwestorów - to, gdzie inwestować kapitał przyszłościowo, aby to była inwestycja stabilna, przyszłościowa. 

Powiedział też, co w obliczu zielonej transformacji powinny robić teraz firmy:

·      To jest rola firm, małych i dużych, aby przystosowywać się do tej zmiany, dosyć dramatycznej, i pomagać sobie nawzajem. Ważne jest też ustalenie sobie konkretnego celu i zadanie sobie pytań czemu to robimy? po co to się bierze? - to jest motor napędowy na przyszłość.

W drugiej turze debaty prelegenci odnosili się między innymi do tego czego brakuje w biznesie i jakie są oczekiwania firm.

Zwrócił uwagę, że ochrona środowiska jak najbardziej leży w interesie firm:

·      Przy ograniczonych zasobach, którymi dysponujemy, chcemy osiągnąć większą produktywność - więc musimy się zajmować ochroną surowców. Dzięki temu my stajemy się też bardziej rentowni

Zwrócił też uwagę na rolę legislacji oraz potrzebę wyrównania szans firm na różnym etapie rozwoju:

·      Bez legislacji nie da się wprowadzić zmiana, ale pamietajmy, ze zmiany legislacyjne dotyczą branż i firm, które są w różnym stadium rozwoju.

·      Najlepiej dla zielonej transformacji byłoby, gdybyśmy potrafili ten proces zorganizować tak aby nikogo nie wykluczyć. Aby ci, którzy dzisiaj są nie do końca gotowi do tego aby te wszystkie wyzwania podjąć mieli czas aby się do nich dostosować. My w Łukasiewiczu będziemy odpowiadać na te potrzeby.

 Główni gracze zielonej transformacji

Dominika Fox Matulewicz wymieniła też 3 głównych graczy w zielonej transformacji. mają to być, firmy, które dysponują technologiami umożliwiającymi produkcję zielonej energii; firmy, które dysponują technologiami umożliwiającymi oszczędność energetyczną i energoefektywność oraz wszystkie inne firmy dla których aspekt zielonej transformacji i ochrony klimatu jest na uwadze w ramach całego łańcucha działalności oraz mające świadomość oczekiwań inwestorów i klientów.

Paweł Jakubik stwierdził, że biznes w Polsce potrzebuje współpracy z państwem:

·      obserwując postęp i rozwój na wielu rynkach widzimy, że najbardziej skuteczne są partnerstwa państwowo- prywatne. Polska robi pewne wysiłki, ale wciąż jest ich za mało. Potrzebne są programy wsparcia.

Nawoływał też do zwiększenia ilości spotkań ze start-upowcami i wcześniejsze wyłapywanie ich obiecujących pomysłów.

Inwestowanie inteligentne

Agnieszka Jankowska zaapelowała by nie bać się ryzyka oraz by inwestować inteligentnie, czyli w projekty szybkie, wspierające działania zielone, wspierające zieloną cyfryzację

Zwróciła też uwagę na wdrażanie dyrektyw międzynarodowych:

·      Dyrektywy z UE wdrażane w krajach członkowskich muszą być realizowane w czasie, bo inaczej jako cała gospodarka tracimy na tym.

Zapewniłą też, że firmy, czy z polskim czy zagranicznym kapitałem, dbają o to by Polska była konkurencyjna, bo tu chcą się rozwijać. Nawiązała też do kwestii sensownej edukacji, by ludzie wiedzieli w jaki sposób mogą korzystać z różnych rozwiązań i współpracować z dużymi firmami. Wypowiedź podsumowała:

·      Zróbmy coś więcej dla tego świata razem, tego nam brakuje.

Adam Żelezik odniósł się przede wszystkim do doświadczeń z inicjatywy 3W:

·      My, w ramach inicjatywy 3w, widzimy, że potrzeba wsparcia koordynacyjnego, eksperckiego (jeżeli mówimy o start-upach, bo duże formy sobie poradzą) - małe firmy nie mają takiego potencjału, siły kapitałowej, siły przebicia i chcemy wspierać te podmioty które weszły dopiero z innowacyjnymi projektami na rynek. Chcemy udzielać finansowania w rónych formach i tak nimi kierować by naprawdę wspierały te najbardziej perspektywiczne projekty. 

Zapewnił też, że węgiel może kojarzyć się też pozytywnie:

·      Węgiel ma pejoratywne konotacje, ale my skupiamy się na węglu cząsteczkowym, na nanotechnologiach, które mogą np. mogą zmniejszać emisję CO2, np. poprzez specjalne filtry. 

 Remigiusz Kopoczek zwrócił uwagę na szanse związane z branżą IT, do której należy aż 40% polskich projektów start-up.

Praca zespołowa

Piotr Dardziński namawiał do większej współpracy, która jest niezbędna do rozwoju:

·      W naszej edukacji i kulturze jesteśmy daleko idącymi indywidualistami. Jesteśmy przekonani, że sukces zależy od naszej indywidualnej pracy. Natomiast prawda jest taka, że projekty są organizowane przez wielkie zespoły. Trzeba mieć zdolność do pracy zespołowej i ogromnej kooperacji.

Nawiązał też do przykładu instytutów:

 ·      Nie jest łatwo przekonać poszczególne instytuty, że większą wartość mają działania wspólne niż ich rywalizacja o ten sam projekt. Lepsze jest tworzenie konsorcjów, zwłaszcza instytutów, które mają możliwość sięgania po ambitniejsze cele.

·      Drugi problem: żeby stawiać sobie ambitniejsze cele aby były one mierzalne. 

Radosław Kaskiewicz zwrócił uwagę, że z jednej strony chcemy oszczędzać energię, ale z drugiej strony transformacja cyfrowa sama w sobie wymaga dużych ilości energii. Trzeba zadać sobie pytanie jak obniżyć te potrzeby. Odniósł się też do skutków pandemii COVID-19:

·      Covid jednocześnie zwolnił i przyśpieszył przemiany zielone - np. gdy zostały zakłócone dostawy produktów, wymusiło to na firmach lokalizację dostawców i pomogło w rozwoju lokalnych firm.

MIĘDZYNARODOWY SZCZYT TOGETAIR 2022 

Szczyt Klimatyczny odbywa się w dniach 20-21-22 kwietnia, w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (BUW), ul. Dobra 56/66 w Warszawie, a także w dostępnej dla wszystkich w Polsce i Europie przestrzeni online.

Wydarzenie, realizowane w formule hybrydowej i transmitowane telewizyjnego studia, oglądać można bezpłatnie i bez rejestracji na głównych stronach najważniejszych polskich portali internetowych https://togetair.eu/partnerzy, a także na polskich i belgijskich platformach Linkedin i Twitter – tak, aby nasz głos był słyszany w Europe-Bubble.

W 2022 r. formuła wydarzenia rozszerzona została na poziom międzynarodowy, wzmacniając współpracę na linii Polska - kraje Trójmorza - Unia Europejska. Każdy dzień Szczytu rozpoczyna się panelem prowadzonym w języku angielskim, poświęconym globalnej i europejskiej tematyce.

Organizatorzy międzynarodowego Szczytu Klimatycznego zaprosili również do udziału przedstawicieli ministerstw, samorządy w randze marszałków, przedstawicieli spółek skarbu państwa, organizacji pozarządowych, koncernów międzynarodowych oraz mniejszych firm zaangażowanych w ochronę klimatu. TOGETAIR otrzymał patronat Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli.

Zeszłoroczna edycja była relacjonowana przez brukselski Euractiv.com – zajmujący się polityką europejską, a także bardziej dogłębną analizą polityk UE m.in. w obszarze energii i środowiska. TU znajdą Państwo nasze relacje https://www.euractiv.com/section/energy-environment/opinion/1599823/

Dowiedz się więcej: 

OBSERWUJ TOGETAIR na:

YouTube TOGETAIR

DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚCIE Z NAMI: TOGETAIR 2022

PARTNER STRATEGICZNY: PKN ORLEN PARTNER GŁÓWNY: PGE GŁÓWNY PARTNER ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNY: Lasy Państwowe PARTNERZY ECO+: KGHM Polska Miedź, Bank Gospodarstwa Krajowego, McDonald’s, Grypa Żywiec, Microsoft, Polski Fundusz Rozwoju PARTNERZY ECO: Enea, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Lidl Polska, Agencja Rozwoju Przemysłu, ARP e-vehicles, T-mobile, VELUX, PWC, Fortum, Top Farms, Terra Nostra, Państwowy Instytut Geologiczny, NCBR PARTNERZY: PKO Bank Polski, LPP, BOŚ Bank, Saint Gobain, 3M, GPW, PAIH, Karmar, Eko Pak, Murapol, Danone, Żywiec Zdrój, Westinghouse, BOSCH, PKP Intercity, Polregio, Brother, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, Hanton, Deloitte, Kross Rental, mLesing, Reloop, Stena Recycling, Rekopol, Lux Rad Nowoczesne Grzejniki, FPS, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, Red Snake, United, Koalicja Dbamy o wodę, IMGW PATNER ENERGETYCZNY Tauron PATRONAT HONOROWY: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki PATRONATY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO: Parlament Europejski, Komisja Europejska PATRONATY MINISTERSTW: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Finansów PATRONATY MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW: Świętokrzyskiego, Lubuskiego, Podkarpackiego, Mazowieckiego, Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego, Opolskiego, Śląskiego, Dolnośląskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Pomorskiego, Małopolskiego, Lubelskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Podlaskiego, Łódzkiego PATRONATY I PARTNERZY MERYTORYCZNI: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, PARP, Państwowa Agencja Atomistyki, govtech, Biuro Rzecznika MiŚP, UOKIK, Polskie Regiony, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, IMGW, American Chamber of Commerce in Poland, Business Center Club, green way, Powiat Pilski, Łazienki Królewskie, Clean Air Fund, Polski Alarm Smogowy, Program Czysta Polska, PSPA, PIME, Fundacja Republikańska, Francusko-Polska Izba Gospodarcza GŁÓWNY PARTNER ORGANIZACJI PRACODAWCÓW: Pracodawcy RP PATRONATY UCZELNI WYŻSZYCH: Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa, Akademia Górniczo-Hutnicza, Szkołą Główna Gospodarstwa Wiejskiego PARTNERZY MIĘDZYNARODOWI: eit Climate-KIC, UN Global Compact Network Poland, Business & Science Poland, American Chamber of Commerce in Poland, EurAtive.pl, Francusko-Polska Izba Gospodarcza GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY: Polsat, Polsat News, Interia, Zielona Interia GŁÓWNE PORTALE INTERNETOWE: Wirtualna Polska, money.pl GŁÓWNY PARTNER RADIOWY: PolskieRadio24.pl GŁÓWNY PARTNER BRANŻOWY: Energetyka24 PARTNERZY MEDIALNI: Polska Agencja Prasowa, Rzeczpospolita, Forbes, Polska Press, Audytorium17, RDC Radio Dla Ciebie, Polskie Radio Olsztyn, Polskie Radio Koszalin, Radio Opole, Polskie Radio Rzeszów, Radio Poznań, Biznes Alert, Teraz Środowisko, Wysokie Napięcie, Smog Lab, e-ciepło.pl, Pod Prąd, OZEON, Kapitał Polski, Ekologia.pl, EcoEkonomia.pl, Ekologia i Rynek, ekorynek.com, EkoGuru, Comparic.pl, BiznesTuba.pl, Business Hub, Business Magazine, Siła Nauki, SmartMe, Agencja Informacyjna GŁÓWNY PARTNER REKLAMY OOH: Clear Channel ORGANIZATORZY: Fundacja Czyste Powietrze, Fundacja Pozytywnych Idei PRODUCENT: Craetive Harder Group

Biuro Prasowe

Szczyt Klimatyczny TOGETAIR

Polski Multimedialny Raport Klimatyczny

Renata Turowicz

Dyrektor ds. PR i Komunikacji

+48 604 405 302

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)