Notowania

donald tusk
15.07.2008 15:36

Zadłużone szpitale dostaną pieniądze

Rząd przyjął ustawę, która pozwoli przeznaczyć ok. 250 mln zł na restrukturyzację ZOZ-ów.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PAP/Piotr Polak)

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Pozwoli on wykorzystać ok. 250 mln zł, które pozostały na restrukturyzację tych placówek.

_ - Projekt nowelizacji przewiduje przekazanie kolejnej transzy pożyczek dla szpitali, które chcą wyjść ze spirali zadłużenia. Z kwoty przeznaczonej z budżetu państwa na program restrukturyzacji (...) pozostało niewykorzystane 246 mln zł. Pieniądze te będą rozdysponowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego aż do ich wyczerpania _ - głosi komunikat Centrum Informacyjnego Rządu.

O pieniądze mogą ubiegać się samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (w tym jednostki badawczo-rozwojowe), które uzyskały ostateczną decyzję o warunkach restrukturyzacji, a wśród nich także te, które zakończyły już proces restrukturyzacji.

Drugą grupą podmiotów, do których skierowana jest nowelizacja, są szpitale, które nie mają zaległości w spłacie zobowiązań i nie podlegały restrukturyzacji finansowej.

_ - Zależało nam na tym - to był wniosek minister zdrowia pani Ewy Kopacz - aby te pieniądze nie zostały zmarnowane poprzez zaniechanie. Chodzi o wspomożenie tych szpitali, które podjęły wysiłek restrukturyzacji, nie czekając na nowe prawo i które rokują nadzieję na to, że są w stanie stanąć na własnych nogach _ - powiedział premierDonald Tusk.

| NA CO SZPITALE MOGĄ WYDAĆ POŹYCZKI? |
| --- |
| Środki pochodzące z pożyczki szpital może przeznaczyć na uregulowanie zobowiązań wynikających z tytułu tzw. ustawy 203, spłatę zobowiązań zakładu z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne. Trzecim celem, na jaki szpital może zaciągnąć pożyczkę, jest spłata kredytu lub pożyczki udzielonej przez organ założycielski, zaciągniętej w celu uregulowania zobowiązań publicznoprawnych, cywilnoprawnych oraz indywidualnych roszczeń pracowników wynikających z tytułu tzw. ustawy 203. Szpitale, które nie zakończyły procesu restrukturyzacji, mogą zaciągnąć pożyczkę na spłatę należności z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych objętych ugodą restrukturyzacyjną. Uregulowanie należności stanowi jeden z warunków pozytywnego zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego. |

Rząd przewiduje możliwość umorzenia 70 proc. pożyczonej kwoty, jeżeli zakład w ciągu pięciu lat spłaci 30 proc. pożyczki wraz z odsetkami.

* **ZOBACZ TAKŻE: [ ]( http://news.money.pl/artykul/kolejny;wniosek;o;odwolanie;ministra,128,0,355456.html )**
* **[ Kolejny wniosek o odwołanie ministra ]( http://news.money.pl/artykul/kolejny;wniosek;o;odwolanie;ministra,128,0,355456.html ) **
* [ PiS stawia ultimatum w sprawie Kopacz ]( http://news.money.pl/artykul/pis;stawia;ultimatum;w;sprawie;kopacz,124,0,353660.html )
* [ Znamy listę zabiegów, za które będzie trzeba płacić ]( http://news.money.pl/artykul/znamy;liste;zabiegow;za;ktore;trzeba;bedzie;placic,215,0,347095.html )
* [ PiS podobają się pomysły minister Kopacz ]( http://news.money.pl/artykul/pis;podobaja;sie;pomysly;minister;kopacz,136,0,353160.html )
* [ Kopacz szuka pomysłu na szpitalne długi ]( http://news.money.pl/artykul/kopacz;szuka;pomyslu;na;szpitalne;dlugi,154,0,344986.html )
Tagi: donald tusk, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, polityka, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz