Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Dobre prognozy dla polskiej gospodarki

0
Podziel się:

W tym roku polska gospodarka wzrośnie o 1,3 proc., a w 2014 r. przyspieszy do 2,9 procenta. Poprawa koniunktury jest trwałą tendencją.

Dobre prognozy dla polskiej gospodarki
(endostock - Fotolia.com)

W tym roku polska gospodarka wzrośnie o 1,3 proc., a w 2014 r. przyspieszy do 2,9 proc. Rok później będzie to 3,3 proc. - wynika z Raportu o inflacji, który przygotował Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego. Ożywienie w gospodarce czuć już teraz, wynika z raportu Konfederacji Lewiatan.

_ - Po okresie wyraźnego spowolnienia gospodarczego w Polsce na przełomie 2012 i 2013 r., dane cząstkowe za III kw. 2013 r. - m.in. o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, wskazują na jedynie umiarkowany wzrost dynamiki PKB. W konsekwencji tempo wzrostu gospodarczego w 2013 r. ukształtuje się na poziomie 1,3 proc. rdr, a więc będzie ono najniższe od 2001 r. _ - napisano w raporcie.

Podkreślono, że w latach 2014-2015 oczekiwana jest stopniowa poprawa koniunktury, ze średnią dynamiką PKB równą 3,1 proc. rdr._ Wówczas głównym motorem wyższego wzrostu PKB stanie się popyt krajowy, przy ujemnym od II kw. 2014 r. wkładzie eksportu netto. Rosnącą dynamikę popytu krajowego, w warunkach umiarkowanej tylko poprawy koniunktury za granicą, będzie wspierać wzrost konsumpcji prywatnej i inwestycji przedsiębiorstw oraz odbudowa stanu zapasów _ - wskazano.

Eksperci NBP poinformowali, że dodatkowym czynnikiem wspierającym przyspieszenie tempa wzrostu PKB będzie napływ funduszy z nowej unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020_ w tym zwłaszcza transferów kapitałowych dla sektora finansów publicznych, przeznaczonych na inwestycje publiczne _ - dodano w raporcie.

W latach 2013-2014 oczekiwany jest spadek liczby pracujących. Ich liczba na nowo ma zacząć rosnąć w ostatnim roku projekcji, czyli w 2015, gdy tempo wzrostu PKB przekroczy 3 proc. rok do roku.

Zdaniem NBP w bieżącym roku inflacja wyniesie 1,0 proc., by w 2014 r. wzrosnąć do 1,7 proc., a rok później sięgnąć 1,9 proc._ Niski poziom inflacji w bieżącym roku stanowi wypadkową czynników o charakterze regulacyjnym - obniżki cen gazu, bliskiego zera wzrostu cen energii elektrycznej oraz niskiej presji popytowej _ - wskazano.

Dodano, że od III kwrtału br. do II kwartału 2014 r. inflację w ujęciu rocznym przejściowo podwyższać będzie także wzrost opłat za wywóz śmieci oraz wzrost cen żywności._ Inflacja CPI wzrośnie z uwagi na wyraźnie wyższą, w stosunku do 2013 r., inflację cen energii. Będzie tak w znacznej mierze dlatego, że pomimo ożywienia gospodarczego, luka popytowa, będąca syntetyczną miarą presji inflacyjnej w gospodarce, pozostanie do końca 2015 r. ujemna. Ograniczeniu presji inflacyjnej sprzyjać będą także stabilne ceny surowców na rynkach światowych przy wolno rosnącym popycie globalnym _ - wskazano.

W projekcji podano również oczekiwania dotyczące naszej waluty. W opinii NBP _ czynniki wzmacniające oraz osłabiające walutę krajową w dalszym horyzoncie projekcji w znacznym stopniu będą się równoważyć . W efekcie, w średnim i dłuższym okresie nominalny efektywny kurs złotego będzie utrzymywał się na relatywnie stabilnym poziomie _ - czytamy w raporcie.

Eksperci dodali, iż w warunkach niskiego tempa wzrostu gospodarczego oraz stabilnego kursu walutowego inflacja bazowa (po wyłączeniu cen żywności i energii) obniży się do poziomu 1,2 proc. w br., by następnie wzrosnąć do średniego poziomu 1,5 proc. w latach 2014-2015 r.

W dokumencie podkreślono, że prognozy dotyczące wzrostu PKB oraz inflacji obarczone są pewnym ryzykiem, a głównym źródłem niepewności jest m.in. rozwój sytuacji w strefie euro i powiązane z tym kształtowanie się kursu złotego.

Projekcja inflacji i PKB została opracowana w Instytucie Ekonomicznym (IE) NBP, przy założeniu niezmienionych stóp procentowych oraz z uwzględnieniem danych dostępnych do 21 października br. Projekcja jest jednym z elementów branych pod uwagę przez Radę Polityki Pieniężnej przy podejmowaniu decyzji o poziomie stóp procentowych.

Poprawa koniunktury już widoczna

Oczekiwana w drugiej połowie tego roku poprawa koniunktury właśnie nastąpiła, a ożywienie w gospodarce nie ma charakteru przejściowego i nabiera cech trwałej tendencji - uważają eksperci Konfederacji Lewiatan.

Zgodnie z informacją Indeks Biznesu Konfederacji Lewiatan w październiku tego roku spadł do 33 pkt (z 34 pkt) w notowaniu rocznym, natomiast o 3 pkt poprawił się w notowaniu kwartalnym (wyniósł 32 pkt). Indeks półroczny pozostał bez zmian na poziomie 35 pkt.

_ Może to sugerować, że oczekiwana w drugiej połowie bieżącego roku poprawa koniunktury właśnie nastąpiła już w trzecim kwartale, a ostatni kwartał co najwyżej będzie podtrzymaniem tego trendu. Niemniej wydaje się, że ożywienie w gospodarce nie ma charakteru przejściowego, a nabiera cech trwałej tendencji _ - ocenili eksperci z Konfederacji Lewiatan.

W komunikacie zaznaczono, że tempo wzrostu w trzecim kwartale br. przynajmniej podwoiło się w stosunku do drugiego. Przełom trzeciego i czwartego kwartału wskazuje na przyspieszenie z miesiąca na miesiąc tempa wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu, jak i sprzedaży detalicznej.

Według Lewiatana wyniki produkcji sprzedanej przemysłu i sprzedaży detalicznej pozwalają sądzić, że nastąpiło znaczące odbicie popytu krajowego od dna odnotowanego w pierwszej połowie roku. _ Gospodarkę, jakkolwiek jeszcze powoli, ciągną już dwa silniki - eksport netto i konsumpcja _ - oceniono.

Eksperci podkreślili, że zwłaszcza wyższa sprzedaż detaliczna sugeruje, że wzrost produkcji utrzymuje się już nie tylko dzięki dodatniemu eksportowi netto, ale także dzięki stopniowemu ożywieniu popytu konsumpcyjnego. Zdaniem ekspertów z Lewiatana jest to zapewne wynikiem utrzymującej się dodatniej dynamiki płac realnych dzięki niskiej inflacji oraz malejącego tempa spadku zatrudnienia.

_ Niestety w inwestycjach można oczekiwać nadal spadków, chociaż prawdopodobnie coraz płytszych. Niska inflacja, utrwalająca się nadwyżka w handlu zagranicznym oraz stabilizacja bezrobocia wspierają równowagę makroekonomiczną, której głównym obciążeniem pozostaje wysoki deficyt budżetowy i rosnący dług publiczny _ - zauważono.

Indeks Biznesu Konfederacji Lewiatan jest wskaźnikiem koniunktury gospodarczej w kraju, obliczanym i publikowanym co miesiąc od początku 2003 r. Powstaje na podstawie prognoz czołówki ekonomistów polskich oceniających koniunkturę na bieżący kwartał, półrocze i cały rok. Liczony jest w skali 100-punktowej, w której 50 odpowiada prognozie wzrostu gospodarczego w granicach 4 proc. PKB rocznie.

Czytaj więcej w Money.pl

  • [ ( http://static1.money.pl/i/h/15/m215055.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/stopa;inflacji;w;polsce;ponizej;celu;nbp,124,0,1382012.html#utm_source=money.pl&utm_medium=referral&utm_term=redakcja&utm_campaign=box-podobne) Zamiast rozwoju, czeka nas zastój?
    • [ ( http://static1.money.pl/i/h/98/m269666.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/bnp;paribas;stopy;procentowe;stabilne;do;polowy;2014;roku,71,0,1412167.html#utm_source=money.pl&utm_medium=referral&utm_term=redakcja&utm_campaign=box-podobne) Duży bank prognozuje, co dalej ze stopami
    • [ ( http://static1.money.pl/i/h/23/m259863.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/gospodarka;polski;polowa;polskiej;produkcji;zalezna;od;strefy;euro,251,0,1411579.html#utm_source=money.pl&utm_medium=referral&utm_term=redakcja&utm_campaign=box-podobne) Inflacja i produkcja zależne od strefy euro
    • [ ( http://static1.money.pl/i/h/33/m210977.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/spadki;w;naplywie;udzialow;kapitalowych;i;pozostalego;kapitalu,46,0,1410094.html#utm_source=money.pl&utm_medium=referral&utm_term=redakcja&utm_campaign=box-podobne) Polska traci miliardy euro. Jest coraz gorzej
gospodarka
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)