Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Państwo ma majątek wart 760 mld złotych

37 procent Polski należy do Skarbu Państwa. Wartość państwowego majątku szacowana jest na 760 mld złotych.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PAP/Bartłomiej Zborowski)

Stanowi to około 170 procent kapitalizacji polskich spółek notowanych na GPW oraz 70 procent rocznego PKB Polski.

Co ciekawe, bardzo wiele warte są drogi - w dużej części wyboiste i wąskie szlaki komunikacyjne wyceniono na prawie 145 mld złotych.

Jednak głównym składnikiem majątku państwowego, którym zarządza kierowany przez Aleksandra Grada (na zdjęciu) resort skarbu, są grunty. Ich areał wynosi ponad 11,6 mln hektarów, co odpowiada około 37 proc. terytorium powierzchni kraju (stan na dzień 31 grudnia 2006 roku).

Według danych GUS ich szacunkowa wycena przekroczyła wartość 281,4 mld złotych. To więcej o prawie 40 mld zł niż rok wcześniej. Najwięcej z tej kwoty - ponad 120 mld złotych - przypada na grunty w miastach, które obejmują równocześnie tereny mieszkaniowe oraz przemysłowe.

Szacunkowa wartość gruntów Skarbu Państwa
Typ użytku Powierzchnia w ha Wartość w mln zł
Użytki leśne 7 564 885 82 158
Wody 596 005 -
Użytki rolne na wsi 2 492 954 18 383
Tereny komunikacyjne na wsi 300 721 1 619
Tereny zabudowane i zurbanizowane na wsi 36 517 8 175
Tereny różne, nieużytki na wsi 346 366 1 533
Grunty w miastach (bez lasów i wód) w tym: 333 920 169 547
_ użytki rolne _ _ 114 425 _ _ 12 518 _
_ tereny mieszkaniowe, przemysłowe, inne tereny zabudowane, zurbanizowane tereny niezabudowane i rekreacyjne _ _ 96 039 _ _ 120 755 _
tereny komunikacyjne 79 012 25 017
tereny różne i nieużytki 44 444 11 257
Ogółem 11 671 368 281 415

Źródło: MSP

Na ponad 82 mld wyceniono wartość użytków leśnych, które stanowią prawie 65 procent wszystkich gruntów, będących w zasobach Skarbu Państwa. Natomiast prawie 31 mld złotych są warte grunty rolne, których udział w ogólnej powierzchni gruntów państwowych wynosi 22,3 procent.

Polskie drogi warte miliardy

Wartość infrastruktury drogowej, obejmującej 18,5 tys. kilometrów dróg krajowych oraz mosty i wiadukty, wyceniono na 144,7 mld złotych. Do tego należy doliczyć prawie 12 mld zł - tyle są warte urządzenia i infrastruktura służące melioracji tych dróg.* *

Skarb Państwa ma ponad 160 miliardów w spółkach

Państwo jest również najbardziej liczącą się instytucja w polskim biznesie. Posiada akcje i udziały w ponad 1400 spółek, których wartość wyliczono na prawie 167 mld złotych. To o 27 mld zł więcej niż rok wcześniej i o prawie 50 mld niż w 2004 roku.

Z tej kwoty 60,5 mld wynosiła wartość kapitałów własnych w 389 czynnych jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa. Na ponad 66 mld zł wyceniono natomiast udziały w spółkach notowanych na GPW oraz na prawie 40 mld złotych akcje w pozostałych przedsiębiorstwach.

Największe pakiety akcji spółek publicznych należące do Skarbu Państwa
Nazwa spółki Liczba akcji mln szt.) Udział SP (proc.)
PKO BP S.A. 514,96 51,50
PGNiG S.A. 5 000 84,75
KGHM Polska Miedź SA 88,59 44,29
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A 43,63 10,20
Bank PeKaO SA 6,87 4,13
Telekomunikacja Polska SA 55,49 3,96

Źródło: MSP

Największa część majątku państwowego wyrażonego w akcjach i udziałach przypadała na sektory: elektroenergetyczny, górnictwo węgla kamiennego oraz transport kolejowy. W przypadku spółek giełdowych najwięcej były są walory PKO BP oraz PGNiG (42 mld zł na koniec 2006 roku).

Biurokracja ma dziesiątki miliardów we władaniu

Na ponad 29 miliardów zł wyceniono budynki, budowle i lokale wykorzystywane przez urzędy państwowe oraz inne instytucje publiczne (np. agencje wykonujące zadania z zakresu zarządzania majątkiem SP). Ponadto korzystają one z urządzeń technicznych (maszyny, urządzenia, pojazdy) o wartości prawie 10,6 mld złotych (rok wcześniej majątek ruchomy był wart 10,8 mld zł).

Uniwersytety, ZUS i agencje też mają czym zarządzać

Ponad 16,7 mld wart jest majątek, jakim zarządzają państwowe szkoły wyższe. To o 5,3 mld więcej niż rok wcześniej i o prawie 7 mld niż na koniec 2004 roku.

| Majątek SP w latach 2000-2006 |
| --- |
| W porównaniu z 2005 rokiem majątek Skarbu Państwa wzrósł o prawie 89 mld złotych. Natomiast o około 40 proc. w odniesieniu do lat 2001-2002. Przyrost majątku w głównej mierze jest wynikiem wzrostu wartości gruntów oraz udziałów w spółkach, należących do Skarbu Państwa. Przyrost majątku w głównej mierze jest wynikiem wzrostu wartości gruntów oraz udziałów w spółkach, należących do Skarbu Państwa.

Źródło: MSP |

Także instytucje kulturalne (teatry, opery, operetki, orkiestry, kina, muzea, biblioteki, domy kultury) i filmowe oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej otrzymały od Skarbu Państwa małe co nieco. Na koniec 2006 roku dysponowały one bowiem odpowiednio majątkiem wycenianym na 1,3 mld oraz 1,2 mld złotych.

Agencje, fundacje, fundusze i inne instytucje, do których należą m. in. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Agencja Rynku Rolnego, PAN, ZUS, Bank Gospodarstwa Krajowego, na koniec 2006 roku rozporządzały majątkiem o wartości 20,8 mld złotych. Jedna trzecia tej kwoty - ponad 6,2 mld zł - przypadało na BGK.

Źródło:
Sprawozdanie o stanie mienia skarbu państwa.
Majątek skarbu państwa i państwowych osób prawnych
na dzień 31 grudnia 2006 r.
Warszawa 2007

Tagi: skarb państwa, giełda, wiadomości, gospodarka, raport, raporty gospodarcze, porady, najważniejsze
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz