Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
Materiał partnera
|

Renesans zielonej kolei. Transport schodzi na ziemię? Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2022

Podziel się:

Przed rozpoczęciem debaty zostali ogłoszeni laureaci rankingu Firmy Przyjazne Elektromobilności, organizowanego w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej "Elektromobilność – zielone światło dla klimatu" Fundacji Czyste Powietrze.

Renesans zielonej kolei. Transport schodzi na ziemię? Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2022
(materiały partnera)

Przed rozpoczęciem debaty zostali ogłoszeni laureaci rankingu Firmy Przyjazne Elektromobilności, organizowanego w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej "Elektromobilność – zielone światło dla klimatu" Fundacji Czyste Powietrze.

Pierwsze miejsce w kategorii Duża Firma zajęła grupa kapitałowa Integer, w skład której wchodzi m.in. InPost.

Pierwsze miejsce w kategorii Średnia Firma zajęła firma Transition Technologies-Systems.

Dodatkowo wręczono dwa wyróżnienia, dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA oraz Volkswagen Group Polska.

 Paneliści:

●    Tomasz Buczyński, Dyrektor Departamentu Kolejnictwa, Ministerstwo Infrastruktury

●    Artur Martyniuk, Prezes Zarządu Polregio S.A., Polregio

●    Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity, PKP Intercity S.A.

●    Wojciech Dinges, Zastępca Dyrektora Departamentu Komunikacji i Transportu, GZM

●    Piotr Majerczak, Członek Zarządu, dyrektor ds. utrzymania infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

●    Dorien Rookmaker, Członek komisji TRAN, Parlament Europejski

●    Krzysztof Laskowski, Prezes zarządu, H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych

●    Michał Zięba, Partner Zarządzający, HANTON Kancelaria Prawna

Moderator: Krzysztof Olszewski, redaktor WP.pl

Stan kolei w Europie

Podczas debaty jako pierwsza wystąpiła Dorien Rookmaker, obecna online. Przedstawiła prezentację z danymi dotyczącymi stanu kolei w Europie oraz sugerowanych planów jej rozwoju:

-         Dobre połączenia stymulują wzrost gospodarczy. Europejski sektor kolejowy zatrudnia 1,6 mln ludzi i generuje 66 miliardów euro wartości dodanej. Wkład ten jest większy niż w przypadku transportu powietrznego i morskiego.

Pokazała też porównanie kolei z transportem samochodowym i lotniczym pod kątem emisji CO2 na pasażera na km, śmiertelności oraz dostępności. O tej ostatniej pod kątem ekologii powiedziała:

-         Nie możemy opierać się tylko na samochodach elektrycznych - są zbyt kosztowne a infrastruktura do ładowania jest po prostu niewystarczająca.

Nie ma wątpliwości, że transport kolejowy jest najlepszy, zastrzega jednak:

-         Pasażerowie muszą mieć możliwość szybkiego przemieszczania się, i to trzeba im zapewnić: powinniśmy rozwijać Koleje Szybkich Prędkości, zwłaszcza w Europie wschodniej, w której brakuje takich połączeń.

Koleje Szybkich Prędkości w Polsce

Jako kolejny przemawiał Tomasz Buczyński. Początkowo odniósł się do agresji rosyjskiej na Ukrainę, mówiąc:

-         Wojna niewątpliwie krzyżuje plany w całej perspektywie kolejowej, nie tylko w odniesieniu do planów co do kolei szybkich prędkości, ale i do innych inicjatyw. Oczywiście my staramy się realizować nasze plany w tych trudnych Program kolejowy na kwotę 76 miliardów złotych jest i będzie realizowany, przygotowywany jest też nowy program.

Utrudnienia dla rozwoju kolei spowodowane wojną na Ukrainie określił jako spowodowane destabilizacją rynku materiałów budowlanych i wykonawstwa, co

wpływa na przepływy produktów, półproduktów i generalnie materiałów niezbędnych do wytwarzania produktów kolejowych a także na rynek pracownika.

 Do planów utworzenia w Polsce linii Kolei Szybkich Prędkości odniósł się następująco:

-         Koleje Szybkich Prędkości są w Polsce realne już w niedługim czasie. Ma to odzwierciedlenie w planach Ministerstwa Infrastruktury w odniesieniu do spółki PKP PLK, ma również odniesienie w planach związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym: ma to być wielki węzeł przesiadkowy kolejowo-drogowo-lotniczy z Kolejami Szybkich Prędkości rzędu 250 km/h z większością miast wojewódzkich w kraju.

Zapewnił też, że duża część obecnych inwestycji jest dostosowywana do parametrów wysokich prędkości a do roku 2024 Centralna Magistrala Kolejowa osiągnie parametr prędkościowy w okolicach 250 km/h.

Koleje regionalne

Artur Martyniuk wypowiadał się na temat kolei regionalnych, zapewniając, że

-         Koleje regionalne są tak samo piękne jak koleje dalekobieżne.

Poinformował, że pojawiają się przyrosty liczby pasażerów na nowo wyremontowanych liniach. Koleje regionalne zachęcają do korzystania ze swoich usług:

-         Namawiamy pasażerów przy użyciu różnych instrumentów, jak np. Karta Dużej Rodziny - liczba pasażerów przyrasta a koszt dla nich jest niebywale mniejszy, niż gdyby ta sama rodzina podróżowała samochodem.

Podkreślił wysokie zadowolenie pasażerów z kolei regionalnych, zwracając uwagę m.in. na wysoką częstotliwość kursowania oraz dobrą sieć połączeń. Co do niezbędnych inwestycji odniósł się:

-         Jeśli chodzi o zielone inwestycje: musimy wymienić przede wszystkim ten stary, nie bójmy się powiedzieć "zdezelowany" tabor, on powinien być nowszy, energooszczędny, niezawodny i to jest coś co nam spędza sen z powiek.

Dodał, że powstają też ekologiczne inwestycje innego rodzaju, np. w Skarżysku-Kamiennej.

Rozwój PKP Intercity

Jako następny głos zabrał Marek Chraniuk:

-         Tabor, który zmieniamy od kilku lat, jest taborem nowoczesnym i dostrzega to pasażer. Z każdym rokiem pasażerów przybywało, w 2019 było ich prawie 50 milionów.

Liczbę tę porównał do 30 mln pasażerów w roku 2016. Zapewnił też, że dwa lata pandemii nie zahamowało inwestycji. Odniósł się też do wojny na Ukrainie i transportu uchodźców:

-         zajmowaliśmy się i zajmujemy się do tej pory przewozem osób z granicy, czyli z Przemyśla i Chełma w głąb Polski oraz za granicę. Jest to duża praca nie tylko PKP Intercity, ale też pozostałych spółek samorządowych.

Następnie odniósł się do kwestii nowoczesności kolei. Zapewnił, że jeśli chodzi o modernizację każdy proces, który dotyczy jakości pasażera jest procesem jak najbardziej ekologicznym.

-         Zwiększenie ilostanu taboru polega na tym, żeby zakupić jak najbardziej ekologiczny tabor, czyli tabor wyposażony w nowoczesne rozwiązania np. eco-driving.

Poinformował również, że planowane jest większe wykorzystanie paneli słonecznych, tak jak na na Grochowie, gdzie jest ich 81. Podkreślił też, że w Polsce 0.4% zanieczyszczenia CO2 to transport kolejowy, 70% drogowy, 14% lotniczy - trzeba więc iść w kierunku inwestycji w kolej.

-         W Polsce trzeba dużo inwestować w nowoczesne rozwiązania - i my chcemy to robić. - podsumował.

Zielona energia w kolei

Wypowiadający się następnie Krzysztof Laskowski stwierdził:

-         Większość energii trakcyjnej nadal będzie pochodziła z węgla jeszcze przez kilka lat, bo siłą rzeczy tak jak zwrotnicę da się przełożyć jednym ruchem tak energetyki w kraju czy w Europie nie da się przełożyć jednym ruchem na inne źródła i myślę, że wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę, co nie znaczy że możemy spoczywać na laurach i tego nie robić.

Zapewnił przy tym:

-         Pomimo, że większość energii trakcyjnej dla kolei pochodzi z czarnego węgla to ślad węglowy idący za jednym pasażerem podróżującym koleją jest najmniejszy w porównaniu np. z samochodem osobowym, samolotem albo motocyklem.

Podkreślił też, że warto inwestować w zielone rozwiązania na kolei:

-         Kolej niesie za sobą najlepsze wskaźniki ekologiczne i można powiedzieć, że każda złotówka, każde euro czy każdy dolar wydany na rozwój kolei wraca do nas nie tylko w postaci infrastruktury, nowych pojazdów czy większej liczby połączeń, ale również poprzez trochę lepsze środowisko, trochę mniejszą emisję gazów cieplarnianych czy trochę mniejszy smog.

Piotr Majerczak wypowiadał się o projekcie Centrum Efektywności Energetycznej Kolei:

-         Pierwszym zadaniem jakie sobie postawiliśmy, było ograniczenie energii pobieranej o 1,2 TW do 2030 poprzez różnego rodzaju działania, jak eco-driving czy rekuperacja energii. Po pierwszych pracach okazało się, że możemy zrobić więcej! Naszym celem do 2030 roku jest wykorzystywanie zielonej energii w 85%. Do 2050 r. chcielibyśmy, żeby nasza kolej była zeroemisyjna i jeździła już wyłącznie dzięki zielonej energii.

Zapowiedział, że będzie to możliwe dzięki kluczowym działaniom, którymi są:

- jak najbardziej optymalne wykorzystanie energii, którą mamy teraz

- pozyskanie energii zielonej (magazyny energii zasilane ze źródeł odnawialnych - projekt nie tylko na papierze, tylko istnieje już, działa np. w Garbcach)

- pozyskiwanie wodoru

Do pozyskania energii zielonej planowane są również magazyny energii zasilane ze źródeł odnawialnych. Jak zapewnia:

-         Ten projekt nie istnieje tylko na papierze, tylko istnieje już, działa np. w Garbcach.

Jako ostatni głos zabrał Michał Zięba:

-         Budowa OZE w pobliżu linii kolejowych czy podstacji trakcyjnych to jeden z najłatwiejszych sposobów zapewnienia zielonej energii. Odleglejszą, ale może docelową przyszłością jest stworzenie w prawie energetycznym mechanizmów, które pozwolą produkować energię zieloną na Pomorzu i sprzedawać ją do sieci trakcyjnej na południu Polski, chodzi o tzw. znakowanie energii i system rozproszony i magazyny energii się dobrze sprawdzą w takim systemie.

Poinformował, że kolej byłaby też wdzięcznym odbiorcą energii z fotowoltaiki, którą ktoś chciałby sprzedać akurat na kolej. Poinformował:

-         Kolej to ok. 3-4% energii elektrycznej zużywanej i produkowanej w Polsce. Jest to pewien kawałek tortu, odbiorca stabilny, wypłacalny i też CSRowy, czyli zielony.

O ekologiczności kolei dodał jeszcze:

-         Kolej dzisiaj jest zielona, jaka by ona nie była. My pracujemy aby była jeszcze bardziej zielona, szlifujemy rozwiązania techniczne, ale największe skutki dla środowiska wywoła sama promocja korzystania z kolei jako takiej.

Na koniec dodał, że jest zwolennikiem radykalnych silnych regulacji na poziomie unijnym, aby postawić na kolej mocniej, jako najbardziej efektywny i najbardziej zielony środek transportu.

 MIĘDZYNARODOWY SZCZYT TOGETAIR 2022

Szczyt Klimatyczny odbywa się w dniach 20-21-22 kwietnia, w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (BUW), ul. Dobra 56/66 w Warszawie, a także w dostępnej dla wszystkich w Polsce i Europie przestrzeni online.

Wydarzenie, realizowane w formule hybrydowej i transmitowane telewizyjnego studia, oglądać można bezpłatnie i bez rejestracji na głównych stronach najważniejszych polskich portali internetowych https://togetair.eu/partnerzy, a także na polskich i belgijskich platformach Linkedin i Twitter – tak, aby nasz głos był słyszany w Europe-Bubble.

W 2022 r. formuła wydarzenia rozszerzona została na poziom międzynarodowy, wzmacniając współpracę na linii Polska - kraje Trójmorza - Unia Europejska. Każdy dzień Szczytu rozpoczyna się panelem prowadzonym w języku angielskim, poświęconym globalnej i europejskiej tematyce.

Organizatorzy międzynarodowego Szczytu Klimatycznego zaprosili również do udziału przedstawicieli ministerstw, samorządy w randze marszałków, przedstawicieli spółek skarbu państwa, organizacji pozarządowych, koncernów międzynarodowych oraz mniejszych firm zaangażowanych w ochronę klimatu. TOGETAIR otrzymał patronat Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli.

Zeszłoroczna edycja była relacjonowana przez brukselski Euractiv.com – zajmujący się polityką europejską, a także bardziej dogłębną analizą polityk UE m.in. w obszarze energii i środowiska. TU znajdą Państwo nasze relacje https://www.euractiv.com/section/energy-environment/opinion/1599823/

Dowiedz się więcej:

OBSERWUJ TOGETAIR na:

YouTube TOGETAIR

 DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚCIE Z NAMI: TOGETAIR 2022

PARTNER STRATEGICZNY: PKN ORLEN PARTNER GŁÓWNY: PGE GŁÓWNY PARTNER ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNY: Lasy Państwowe PARTNERZY ECO+: KGHM Polska Miedź, Bank Gospodarstwa Krajowego, McDonald’s, Grypa Żywiec, Microsoft, Polski Fundusz Rozwoju PARTNERZY ECO: Enea, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Lidl, Agencja Rozwoju Przemysłu, ARP e-vehicles, T-mobile, VELUX, PWC, Fortum, Top Farms, Terra Nostra, Państwowy Instytut Geologiczny, NCBR PARTNERZY: PKO Bank Polski, LPP, BOŚ Bank, Saint Gobain, 3M, GPW, PAIH, Karmar, Eko Pak, Murapol, Danone, Żywiec Zdrój, Westinghouse, BOSCH, PKP Intercity, Polregio, Brother, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, Hanton, Deloitte, Kross Rental, mLesing, Reloop, Stena Recycling, Rekopol, Lux Rad Nowoczesne Grzejniki, FPS, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, Red Snake, United, Koalicja Dbamy o wodę, IMGW PATNER ENERGETYCZNY Tauron PATRONAT HONOROWY: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki PATRONATY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO: Parlament Europejski, Komisja Europejska PATRONATY MINISTERSTW: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Finansów PATRONATY MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW: Świętokrzyskiego, Lubuskiego, Podkarpackiego, Mazowieckiego, Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego, Opolskiego, Śląskiego, Dolnośląskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Pomorskiego, Małopolskiego, Lubelskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Podlaskiego, Łódzkiego PATRONATY I PARTNERZY MERYTORYCZNI: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, PARP, Państwowa Agencja Atomistyki, govtech, Biuro Rzecznika MiŚP, UOKIK, Polskie Regiony, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, IMGW, American Chamber of Commerce in Poland, Business Center Club, green way, Powiat Pilski, Łazienki Królewskie, Clean Air Fund, Polski Alarm Smogowy, Program Czysta Polska, PSPA, PIME, Fundacja Republikańska, Francusko-Polska Izba Gospodarcza GŁÓWNY PARTNER ORGANIZACJI PRACODAWCÓW: Pracodawcy RP PATRONATY UCZELNI WYŻSZYCH: Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa, Akademia Górniczo-Hutnicza, Szkołą Główna Gospodarstwa Wiejskiego PARTNERZY MIĘDZYNARODOWI: eit Climate-KIC, UN Global Compact Network Poland, Business & Science Poland, American Chamber of Commerce in Poland, EurAtive.pl, Francusko-Polska Izba Gospodarcza GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY: Polsat, Polsat News, Interia, Zielona Interia GŁÓWNE PORTALE INTERNETOWE: Wirtualna Polska, money.pl GŁÓWNY PARTNER RADIOWY: PolskieRadio24.pl GŁÓWNY PARTNER BRANŻOWY: Energetyka24 PARTNERZY MEDIALNI: Polska Agencja Prasowa, Rzeczpospolita, Forbes, Polska Press, Audytorium17, RDC Radio Dla Ciebie, Polskie Radio Olsztyn, Polskie Radio Koszalin, Radio Opole, Polskie Radio Rzeszów, Radio Poznań, Biznes Alert, Teraz Środowisko, Wysokie Napięcie, Smog Lab, e-ciepło.pl, Pod Prąd, OZEON, Kapitał Polski, Ekologia.pl, EcoEkonomia.pl, Ekologia i Rynek, ekorynek.com, EkoGuru, Comparic.pl, BiznesTuba.pl, Business Hub, Business Magazine, Siła Nauki, SmartMe, Agencja Informacyjna GŁÓWNY PARTNER REKLAMY OOH: Clear Channel ORGANIZATORZY: Fundacja Czyste Powietrze, Fundacja Pozytywnych Idei PRODUCENT: Craetive Harder Group

Biuro Prasowe

Szczyt Klimatyczny TOGETAIR

Polski Multimedialny Raport Klimatyczny

Renata Turowicz

Dyrektor ds. PR i Komunikacji

+48 604 405 302

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.