Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
oprac. KOL
|

Społeczeństwo, Gospodarka, Ekologia. Kongres ESG – Polska Moc Biznesu przyniósł odpowiedzi

Podziel się:

Co wspiera rozwój społeczny, a co go ogranicza? Jaka jest rola edukacji, ochrony zdrowia, systemów zarządzania, efektywności i skali działania. Jakie znaczenie ma kultura, sport i rodzina w rozwoju jednostki i grup społecznych? Jak efektywnie budować dialog międzypokoleniowy? To tylko kilka z pytań, na jakie odpowiadali eksperci podczas Kongresu ESG Polska Moc Biznesu.

Społeczeństwo, Gospodarka, Ekologia. Kongres ESG – Polska Moc Biznesu przyniósł odpowiedzi
Kongres ESG – Polska Moc Biznesu (Materiały prasowe)

Marian Kmita, będący dyrektorem ds. Sportu w Telewizji Polsat podczas swojego wystąpienia zauważył, że w Polsce brakuje apolitycznego planu na aktywizację fizyczną społeczeństwa. Planu, który będzie kontynuowany przez kolejne ekipy rządzących. Misją mediów sportowych jest pokazywanie pełnej panoramy uprawianych sportów. Jednocześnie trzeba pamiętać o ograniczeniach związanych z czasem antenowym, co utrudnia promocję sportów niszowych.

Zobacz także: Rola mediów w popularyzacji sportu - Marian Kmita. Polska Moc Biznesu

– Z mojej perspektywy jako pracownika Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu uczestnictwo w kulturze jest bardzo wysokie i jest to budujące. Ucieszył mnie widok kolejki po bilety w konkursie szopenowskim, w których stali przede wszystkim młodzi ludzie. Na pewno temat przeniesienia kultury do funkcjonowania online jest ważną kwestią do analizy. Jako Ministerstwo przekazujemy środki na inicjatywy kulturalne, także w ramach stypendiów i konkursów. W decyzjach o mecenacie nad działalnością kulturalną czasem dokonujemy rozróżnienia między liczebnością gminy, mając na uwadze finansowanie. Większość budżetu ograniczamy do działań w miejscowościach do 100 tys mieszkańców. Środki są dystrybuowane w moim poczuciu sprawiedliwie, a wykorzystywane dobrze, choć oczywiście zawsze mogłoby być ich więcej. Pamiętajmy, że część działań kulturowych należy do samorządów oraz prywatnych mecenasów. Nowy sposób funkcjonowania ośrodków kulturalnych szybciej zmienia się w małych miejscowościach niż w dużych aglomeracjach. Jest to naprawdę zadziwiające, jeśli chodzi o wysoki poziom artystyczny i merytoryczny – komentował Mateusz Adamkowski z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Zobacz także: Czemu kontakt młodych z kulturą kończy się po szkole? - Mateusz Adamkowski. Polska Moc Biznesu.

Kongresowi Polska Moc Biznesu ESG pierwszego dnia towarzyszyło wyjątkowe wydarzenie, jakim był "potok społeczny" pn. "Ludzka Twarz Biznesu – Równy Start dla Każdego". Był to głos 12 organizacji pozarządowych działających na pierwszej linii frontu i szukających rozwiązań dla blisko 6 tysięcy młodych ludzi, którzy co roku opuszczają polskie domy dziecka.

Koordynatorką projektu Ludzka Twarz Biznesu była Renata Fijałkowska, która tak skomentowała spotkanie: - Podczas panelu Ludzka Twarz Biznesu omawialiśmy sytuację osób w jakiś sposób wykluczonym. Są to osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. W każdej z tych grup jest kapitał, każdą z tych grup warto wesprzeć, dlatego zapraszamy do współpracy i do wsparcia naszych inicjatyw.

CZYM JEST I JAK SIĘ OBJAWIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACJI WOBEC SPOŁECZEŃSTWA

– Jestem tutaj po to by reprezentować organizacja pozarządowe. Trzeci sektor w ostatnich latach mocno współpracuje z biznesem, czyli korzysta z jego zasobów nie tylko tych finansowych, ale też kadrowych. Dobrze zdiagnozowany lokalny problem przez organizacje pozarządowe można rozwiązać przy wspólnym stole z biznesem. Wychowankowie domów dziecka mogą korzystać ze zorganizowanych wakacji, szkoleń, czy praktyk. Duże firmy we współpracy z organizacjami stworzyły wiele skutecznych programów wsparcia. Organizacje pozarządowe nie powinny bać się iść do dużego biznesu i rozmawiać o tym co mogą razem zrobić – komentowała Renata Fijałkowska.

Zobacz także: Odpowiedzialność społeczna w DNA przedsiębiorstwa - Renata Fijałkowska. Polska Moc Biznesu

Małgorzata Janik – Jankowska zwróciła uwagę na wartość dzisiejszych spotkań: Możemy rozmawiać jako praktycy, ale też umiemy siebie słuchać. Wielką wartością była możliwość podzielenia się swoją wiedzą i propozycjami zmian, jakie już wypracowaliśmy.

Damian Szwagierczak, przedstawiciel Stowarzyszenia Domy Dziecka w Skopaniu, a jednocześnie dyrektor domu dziecka, opowiedział o codzienności swojej placówki. - Domy dziecka obecnie przeszły wiele zmian i określamy je jako "domy dla dzieci", gdzie przebywa do 14 wychowanków. Mieszkańcy sami piorą, sami gotują, sami zmieniają wystrój swoich pokoi. Rozwijają swoje pasje. Dzięki temu mogą też weryfikować swoje przyszłe plany życiowe. Mają możliwość zrobienia prawa jazdy, zanim opuszczą ośrodek. Nasza młodzież z placówek opiekuńczych jest fantastyczna i przygotowana do życia w społeczeństwie, skłonna do zaangażowania i pracy na rzecz wspólnego dobra.

Artur Beck podkreślił, że organizatorom Kongresu zależy na rozwoju tego społecznego aspektu, jakim jest uczestnictwo w nim organizacji pozarządowych, oraz możliwość nawiązania przez nie dialogu we współpracy z instytucjami państwowymi oraz biznesem.

Wydarzeniem symbolicznym panelu Ludzka Twarz Biznesu było złożenie przez jego uczestników na ręce Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg postulatów dotyczących usamodzielniania młodzieży z domów dziecka.

Drugi dzień debat prowadzony był w perspektywie: GOSPODARKA, w triadzie Ekologia- Społeczeństwo-Gospodarka (ESG). Premier Mateusz Morawiecki zaakcentował szanse dla polskiej gospodarki, które stwarza proces wychodzenia świata z koronakryzysu.

Zobacz także: Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów: PMB to spotkanie horyzontów, pomysłów i ludzi

Po dwóch latach od wybuchu pandemicznego kryzysu światowa gospodarka nadal boryka się z jego skutkami. Polska gospodarka na tym tle radzi sobie świetnie i ma szansę odbudować się szybciej od innych. Co więcej, urządzanie światowych rynków na nowo nasi przedsiębiorcy mogą wykorzystać na wzmocnienie swojej pozycji. By tak się stało, trzeba wesprzeć polskie firmy w ekspansji na zewnątrz, do polski zaś przyciągnąć inwestycje, m.in. w ramach budowanych na nowo łańcuchów dostaw.

Takie są główne konkluzje z przeprowadzonych debat, podczas Kongresu ESG – Polska Moc Biznesu, którego gospodarzem są organizacje pozarządowe: Fundacja Czyste Powietrze oraz Fundacja Pozytywnych Idei.

TURBULENCJE ŚWIATOWEJ GOSPODARKI Z POLSKĄ SZANSĄ

Wątki poruszone przez Prezesa Rady Ministrów rozwinął Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).

– Zbliżamy się już do terminu dwóch lat, od kiedy koronawirus pojawił się w Chinach i to pozwala na spojrzenie na skutki pandemii z perspektywy długookresowej. Z tej perspektywy widać, że znaleźliśmy się w przełomowym momencie – i to nie tylko gospodarki polskiej, ale i światowej – mówił Paweł Borys. – Okazało się, że globalizacja gospodarki, która przyniosła stabilizację w ciągu kilku ostatnich dekad, doprowadziła m.in. do wydłużenia łańcuchów dostaw. Trwająca już prawie dwa lata pandemia wywołała największe zaburzenia w gospodarce światowej od blisko stu lat. Weszliśmy w okres potężnych turbulencji, które wywołują bardzo gwałtowne wahania koniunktury, zarówno w gospodarce polskiej jak i światowej, a jedną z przyczyn jest zdestabilizowanie zbudowanych w ciągu ostatnich 20 lat łańcuchów dostaw. Najbardziej spektakularnym tego przykładem jest rynek motoryzacyjny, na którym brak głównie półprzewodników doprowadził do zahamowania produkcji w wielu zakładach – kontynuował Prezes PFR.

To sprawiło, że USA czy kraje Europy Zachodniej dążą do ponownego zbliżenia miejsca produkcji komponentów do zakładów produkcyjnych. Polska może być beneficjentem tego zjawiska, bo z takimi przenosinami z dalekiej Azji wiążą się nowe inwestycje, które mogą być lokowane w naszym kraju. Inwestycje są zaś bardzo ważne, bo w perspektywie kolejnych dwóch lat – a tyle zdaniem Prezesa PFR może trwać wychodzenie z koronakryzysu – może nastąpić spowolnienie gospodarki. Unikniemy tego w Polsce, jeśli inwestycje publiczne i prywatne będą rosły powyżej 7 proc.

Zobacz także: Polska Moc Biznesu: Paweł Borys, Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju

ZDECYDUJE SPOŁECZNY WYMIAR KAPITAŁU

Paweł Borys wziął także udział w głównym czwartkowym panelu, rozpoczynającym cykl sześciu kolejnych debat – "Silna gospodarka szansą na rozwój polskiego społeczeństwa".

Prezes PFR zwrócił w dyskusji uwagę na kluczową zmianę, jaka od pewnego czasu dzieje się w gospodarce.

– Z perspektywy zmian w gospodarce światowej to, co nazywamy kapitałem społecznym, czyli wartość relacji w pracy, wiedzy, odgrywa coraz większą rolę – mówił Paweł Borys. – Gospodarka światowa to nie jest już ta gospodarka oparta o produkcję, technologie – dziś jest to gospodarka oparta o bardzo zaawansowane usługi, gdzie kluczem jest wiedza. Na znaczeniu traci kapitał materialny: finansowy "fizyczny", a na znaczeniu zyskuje kapitał ludzki. Rozumiany głównie jak pewien zasób wiedzy z jednej strony, a z drugiej – jako zmieniający się sposób pracy.

Jak podkreślał Prezes PFR, edukacja jest niezwykle ważna we współczesnej gospodarce – i to nie tylko w odniesieniu do młodych osób, które dopiero przygotowują się do wejścia na rynek pracy, ale i dla już zatrudnionych. Musimy szybko zmieniać kompetencje, uzyskiwać kompetencje przyszłości – odpowiadające potrzebom społeczeństwa i gospodarki XXI wieku – a w tym celu często się przekwalifikowywać czy wręcz zmieniać zawód. To jest bardzo ważne szczególnie dla polskiej gospodarki, bo jednym z kluczowych wyzwań jest dopasowanie kwalifikacji, kompetencji pracowników do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

Sposób pracy zmienia się choćby dlatego, że zmienia się sposób przepływu informacji, ważną rolę odgrywają media społecznościowe, wiele prac odbywa się w sposób projektowy. Relacje odgrywają więc ważną rolę: umiejętność komunikacji, umiejętność współpracy. – Dlatego dziś trudno jest zbudować biznes, który odnosi sukces, jeśli w firmie nie ma kultury opartej o dobrą współpracę, kreatywność, o dobrą komunikację wewnętrzną – konkludował Paweł Borys.

Zobacz także: Kto rządzi światem? Finansiści, politycy czy informatycy? - Paweł Jakubik. Polska Moc Biznesu.

OD EKSPORTU PO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Podczas kolejnych debat ich uczestnicy – przedstawiciele rządu i samorządów, biznesu, świata nauki oraz organizacji pozarządowych – zastanawiali się nad sposobami wsparcia dla polskiej gospodarki w nowej normalności. Szczególnie dużo uwagi poświęcono kwestii internacjonalizacji polskich firm i szukania narzędzi, które pomogłyby im w konkurowaniu na rynkach międzynarodowych. Jak orzekli dyskutanci, nie może się to dziać bez wsparcia instytucjonalnego dla polskiego eksportu.

W centrum zainteresowania były też wyzwania dla polskiej gospodarki, jakie stwarza cyfryzacja i zrównoważony rozwój. Podczas jednego z paneli dyskutowano też o roli kobiet – w społeczeństwie i w gospodarce.

Warto przypomnieć, że podobnie jak w środę, wstępem do kongresowych zdarzeń było śniadanie prasowe. Podczas niego goście mieli okazję zapoznać się z założeniami biologizacji, czyli odnowienia potencjału ziemi rolnej, przedstawionymi przez Katarzynę Serokę z Fundacji Terra Nostra. Zaś Monika Dyląg-Sajór, Zastępczyni Komisarza Sekcji Polskiej z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu opowiedziała o polskiej obecności na światowych wystawach EXPO, zwłaszcza obecnej, odbywającej się w Dubaju.

Zobacz także: Polska Moc Biznesu: Katarzyna Seroka, Fundacja Terra Nostra

W trzecim dniu kongresu (5.11), którego tematem przewodnim była EKOLOGIA uczestnicy debat zastanawiali się jak sprawić, by trend szybkiego dążenia do zeroemisyjności stał się kołem zamachowym polskiej gospodarki, skupiając się na kluczowych dla ekologii kwestiach, jak elektromobilność, redukcja emisji CO2 i gospodarka odpadami.

Zobacz także: Na jakie technologie najbardziej liczymy? - Wojciech Kamieniecki. Polska Moc Biznesu.

Wojciech Kamieniecki Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przedstawił swój punkt widzenia dotyczący rozwoju zielonych technologii. - Również nie mogę się nadziwić, dlaczego podczas boomu inwestycyjnego nawet nie staraliśmy się w tym procesie uczestniczyć jako polskie firmy? Mając na uwadze tę naukę podchodzimy bardziej rozważnie do innowacji w zieloną energię. Jako Polska i jako Europa chcemy odzyskać pozycję lidera eko technologii w gospodarkach światowych. Jak to można zrobić z perspektywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju? Poprzez wsparcie NCBIR w zakresach pomysłów, projektów badawczych, finansowania, reprezentowania na arenie międzynarodowej i łączenia z zagranicznymi podmiotami. Nie wypracujemy jednak tego sukcesu bez współpracy z biznesem Dyrektor NCBIR opisał zalety wodoru jako nowego źródła energii. Gospodarka oparta na wodorze jest bardzo atrakcyjną perspektywą. Wodór mimo swoich niewielu wad, jak wybuchowość, jest krystalicznie czystym źródłem wysoko skoncentrowanej mocy, a jego produktem odpadowym jest woda.

Bartłomiej Pawlak, Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, zwrócił uwagę, że na fali naszej ostatniej transformacji pro klimatycznej, rozpoczętej w roku 2009 nie rozwinęliśmy żadnej swojej technologii w polityce energetycznej, bazując na imporcie na nasz grunt technologii zagranicznych, jak wiatrowa czy solarna. Jesteśmy w stanie przy większym otwarciu na sektor małych i średnich przedsiębiorstw i na duże firmy, mocniej je zakotwiczyć. Mamy szereg podmiotów zaawansowanych technologicznie, jak np. WB Electronics, która jest bardziej życzliwie przyjmowana za granicą niż na naszym rodzimym rynku. Nie jesteśmy w sektorze publicznym wystarczająco otwarci na ofertę polskich firm i wierzę, że należy to zmienić. Jako pozytywny fakt można podać, że w czerwcu 2021 r. PKN Orlen i spółka Synthos Green Energy podpisali umowę zakładającą wdrażanie technologii małych reaktorów jądrowych. Przykład Orlenu jest szczególnie cenny, bo to wzorcowy polski koncern, który może dać przykład innym.

Zobacz także: Czy Polska skorzysta na transformacji proklimatycznej? - Bartłomiej Pawlak. Polska Moc Biznesu.

Bartłomiej Orzeł zgodził się, że programy niskoemisyjne powinny uwzględniać zamożność społeczeństwa. Natomiast przypomniał, że koszty, jakie ponosimy rocznie z tytułu emisji smogu i CO2 to od 90 do 150 miliardów złotych. Czy jakością życia możemy nazwać fakt, że oddychamy czystym powietrzem, czy to, że jakaś część społeczeństwa może się zamknąć w domu i kupić sobie klimatyzator? I kontynuował: Wywodzę się z organizacji pozarządowej Polski Alarm Smogowy i z moich doświadczeń tej aktywności wynika, że jeszcze do niedawna wkładaliśmy wiele wysiłku w to, aby odklejać tematy smogu i emisji CO2. Teraz udało się już zbudować pewne zrozumienie, jaka jest różnica między emisją szkodliwych pyłów i metali ciężkich a emisją CO2. Teraz jednak oba te tematu należy ze sobą łączyć. Walka ze smogiem oznacza automatycznie ograniczenie emisji CO2 - choć nie działa to w drugą stronę. Wymiana źródeł ogrzewania na niskoemisyjne powoduje zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. W moim odczuciu kwestię elektromobilności powinien zapewniać rozwój transportu publicznego w większym stopniu niż prywatnych samochodów Jako trzy największe 3 sukcesy polskiej walki z zanieczyszczeniem środowiska ekspert wskazał: pierwszy w Europie program zwalczania emisji, jakim jest "Czyste Powietrze"; rozwój technologii "pomp ciepła"; a co najważniejsze - zmianę świadomości społecznej.

Zobacz także: Czy od smogu zaczęło się nasze myślenie o środowisku? - Bartłomiej Orzeł. Polska Moc Biznesu.

KONGRES ESG POLSKA MOC BIZNESU trwał trzy dni, od 3 do 5 listopada 2021 roku.

prof. Piotr Wachowiak, Rektor SGH; Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju; Paweł Jakubik, dyr. ds. transformacji cyfrowej w chmurze, Microsoft; Radosław Kwiecień, wiceprezes BGK, Renata Fijałkowska, psycholog, ekspert merytoryczny Fundacji One Day, Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej; Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu, Totalizator Sportowy; Marcin Nowak, Dyrektor Współpracy Międzynarodowej i Projektów Sportowych Polskiego Komitetu Olimpijskiego; Dawid Zieliński, Prezes Columbus Energy.

Kongres nadawany był na żywo ze studia w Warszawie (Regent Warsaw Hotel). Wydarzenie można było oglądać na głównej stronie Wirtualnej Polski i money.pl oraz stronach partnerów medialnych.

Wydarzenie podzielone było na trzy obszary tematyczne, którym odpowiadały nazwy poszczególnych dni konferencji: SPOŁECZEŃSTWO, GOSPODARKA, EKOLOGIA.

Więcej informacji >>> https://polskamocbiznesu.pl/

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl