Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

CBOS: 64 proc. Polaków źle ocenia rozwój sytuacji w kraju

0
Podziel się:

Według CBOS dość istotna poprawa nastrojów społecznych odnotowana w czerwcu okazała się krótkotrwała.

CBOS: 64 proc. Polaków źle ocenia rozwój sytuacji w kraju
(Creatista/Dreamstime)

Większość Polaków (64 proc.) źle ocenia rozwój sytuacji w kraju. Przeciwną opinię wyraża 22 proc. badanych, a 14 proc. nie potrafi udzielić jednoznacznej odpowiedzi - wynika z sierpniowego sondażu CBOS.

Według CBOS dość istotna poprawa nastrojów społecznych odnotowana w czerwcu okazała się krótkotrwała. W sierpniu, po miesięcznej stabilizacji, wartości większości wskaźników powróciły do notowań sprzed czerwcowych wzrostów. W ostatnim czasie pogorszyły się przede wszystkim oceny i przewidywania w wymiarze publicznym, a więc dotyczące ogólnej sytuacji w kraju, a także sfery politycznej i gospodarczej.

W porównaniu z poprzednim miesiącem, w sierpniu odsetek ankietowanych przekonanych, że sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym kierunku, zmalał o 4 pkt (do 22 proc.). Jednocześnie liczba tych, którzy wyrażają przeciwną opinię, zwiększyła się o 5 pkt (do 64 proc.).

Pozytywne opinie relatywnie najczęściej wyrażają osoby najbardziej zadowolone ze swojej sytuacji materialnej, z wyższym wykształceniem, osiągające najwyższe dochody, a także najmłodsi badani - w wieku od 18 do 24 lat. Ze względu na status zawodowy, przekonanie, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku, wyrażają głównie przedstawiciele kadry kierowniczej i specjaliści z wyższym wykształceniem.

Wśród biernych zawodowo bieżącą sytuację w kraju pozytywnie oceniają przede wszystkim uczniowie i studenci. Stosunkowo najbardziej krytyczni w ocenie kierunku zmian w Polsce są bezrobotni, osoby niezadowolone z warunków materialnych swojego gospodarstwa domowego, robotnicy wykwalifikowani oraz badani z wykształceniem zasadniczym zawodowym.

Gorsze niż w lipcu są również oceny sytuacji politycznej. Dobrze ocenia ją jedynie co dziewiąty badany (11 proc.; spadek o 2 pkt), a połowa (50 proc.; wzrost o 6 pkt) źle. Jedna trzecia ankietowanych (33 proc.; spadek o 3 pkt) sytuację na polskiej scenie politycznej określa jako przeciętną.

Także sytuacja gospodarcza w kraju postrzegana jest gorzej niż przed miesiącem. Jako dobrą ocenia ją niespełna jedna piąta respondentów (18 proc.; spadek o 5 pkt). Ponad dwukrotnie więcej osób (42 proc.; wzrost o 7 pkt) uznaje ją za złą. Przekonanie, że kondycja polskiej gospodarki nie jest ani dobra, ani zła, wyraża nieco ponad jedna trzecia badanych (36 proc.; tyle samo co przed miesiącem).

Oceny jakości życia badanych i ich rodzin zmieniły się tylko nieznacznie. Odsetek tych badanych, którym - według ich własnej deklaracji - żyje się dobrze zmniejszył się o 3 pkt (do 39 proc.), zaś tych, którzy określają poziom życia swój i swojej rodziny jako niesatysfakcjonujący spadł o 2 pkt (do 12 proc.). Zwiększyła się natomiast liczba odpowiedzi neutralnych - niemal połowa dorosłych Polaków (48 proc.; wzrost o 4 pkt) stwierdza, że im i ich rodzinom żyje się przeciętnie - ani dobrze, ani źle.

Warunki materialne swojego gospodarstwa domowego jako dobre oceniło w sierpniu 38 proc. ankietowanych (spadek o 3 pkt), prawie połowa (48 proc.; wzrost o 5 pkt) uważa, że są one średnie. Niezadowolony z nich jest mniej więcej co siódmy Polak (14 proc.; spadek o 2 pkt).

Zbliżone do lipcowych są oceny sytuacji w zakładach pracy. Połowa zatrudnionych (51 proc.; wzrost o 2 pkt) ocenia ją pozytywnie, zaś jedna szósta (17 proc., spadek o 2 pkt) negatywnie. Pozostali pracujący określają kondycję firm, w których są zatrudnieni, jako przeciętną (30 proc.; wzrost o 1 pkt) lub też nie potrafią jej ocenić (2 proc.; spadek o 1 pkt).

Jak zauważa CBOS, od lipca właściwie nie zmieniło się poczucie zagrożenia bezrobociem. Nadal blisko dwie piąte zatrudnionych (39 proc.) obawia się utraty pracy, a niespełna trzy piąte (57 proc.) ocenia swoją sytuację zawodową jako stabilną. Patrząc jednak z nieco dłuższej perspektywy można zauważyć, że liczba pracowników niepewnych swojego zatrudnienia, choć powoli, to w miarę systematycznie rośnie (od marca br. wzrost o 7 pkt).

_ - Sierpniowe oceny i prognozy zarówno ogólnej sytuacji w kraju, jak i jej wymiaru politycznego i gospodarczego są wyraźnie gorsze niż w ostatnich dwóch miesiącach. Sugeruje to, że czerwcowa poprawa nastrojów społecznych spowodowana m.in. sukcesami związanymi z organizacją Euro 2012, w obliczu coraz bardziej pesymistycznych prognoz ekonomicznych oraz ujawnionych niedawno afer: taśmowej czy związanej z Amber Gold, nie przetrwała próby czasu _ - podkreśla CBOS.

Podsumowując CBOS podkreśla jednak, że wskaźniki dotyczące wymiaru prywatnego, mimo różnego rodzaju negatywnych wydarzeń w życiu społeczno-politycznym, od dłuższego czasu pozostają w miarę stabilne.

_ - W ocenach sytuacji zawodowej przeważa zadowolenie, a sytuacja bytowa określana jest przeważnie jako przeciętna. Jeśli chodzi o przewidywania na najbliższy rok, to zarówno w wymiarze zawodowym, jak i materialnym, większość Polaków nie spodziewa się znaczących zmian _ - napisano w komunikacie z badań.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 14-22 sierpnia br. na liczącej 1011 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Czytaj więcej w Money.pl
Tusk podoba się bardziej niż jego ekipa Zdecydowana większość Polaków, źle ocenia dokonania rządu. Donald Tusk cieszy się jednak większym poparciem.
Polacy narzekają najmniej w Europie Na początku tego roku nastroje ekonomiczne w Polsce się pogorszyły, ale gorzej niż Polacy sytuację gospodarczą swoich krajów oceniają Słowacy i Czesi.
Z rządem Tuska tak źle jeszcze nie było Zobacz, jak Polacy oceniają działalność koalicyjnej ekipy i samego premiera.
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)