Notowania

ubezpieczenia
12.02.2015 12:42

UOKiK nałożył karę dla Generali. Za nieprecyzyjne umowy ubezpieczeń na życie

To efekt braku wypłat odszkodowań za śmierć podczas uprawiania sportów. Ubezpieczyciel nie precyzował jakie uważa za ekstremalne.

Podziel się
Dodaj komentarz
(materiały prasowe)

Generali Życie dostało prawie 190 tys. zł kary za nieprecyzyjne zapisy umowne. Firma nie chciała wypłacać odszkodowania, jeżeli ubezpieczony zmarł wskutek udziału w zajęciach sportowych o ryzykownym charakterze. Nie określiła jednak, jakie to sporty.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Generali oferuje konsumentom m.in. umowy o prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych (IKE) powiązane z ubezpieczeniem na życie. Zdaniem UOKiK, w stosowanych przez spółkę wzorcach umownych znalazły się postanowienia niezgodne z prawem.

Zastrzeżenia Urzędu wzbudziło m.in. odmawianie wypłaty odszkodowania w sytuacji, gdy śmierć ubezpieczonego miała związek z jego uczestnictwem w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze. Jak zauważył Urząd, nie określono jednak dokładnego katalogu tych zajęć.

W rezultacie - jak ocenił UOKiK - ubezpieczyciel zastrzegał sobie całkowitą dowolność w ustaleniu sytuacji, jakie zwalniają go z odpowiedzialności. Jednocześnie konsument nie miał możliwości ustalenia, w jakich okolicznościach przysługuje mu wypłata środków z polisy.

Urząd zakwestionował też postanowienie, zgodnie z którym kwota wypłacanych świadczeń mogła zostać zmniejszona, jeżeli klient w ciągu 60 dni nie powiadomił ubezpieczyciela o tym, że osiągnął już wiek emerytalny.

Jak podkreślił UOKiK, zgodnie z prawem, ubezpieczyciel ma prawo zastrzec zmniejszenie wysokości świadczeń tylko wtedy, gdy spóźnione powiadomienie wynika z umyślnej winy lub rażącego niedbalstwa ubezpieczonego, a ponadto jeżeli przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia ubezpieczeniowego.

Praktyka Generali sprawiała, że emeryci mogli być pozbawieni części świadczeń, gdy opóźnienie w powiadomieniu nie wynikało z ich winy, a było spowodowane np. długotrwałym pobytem w szpitalu.

Prezes UOKiK uznał, że TUnŻ Generali naruszyło zbiorowe interesy konsumentów i nałożył na spółkę karę w wysokości 188 386 zł. Przedsiębiorca zaniechał już stosowania kwestionowanych praktyk, co uznano za okoliczność łagodzącą i obniżono sankcję. Decyzja jest prawomocna.

Czytaj więcej w Money.pl
KNF utrzymała zasady polityki dywidendowej dla ubezpieczycieli Wypłata całego zysku ma być możliwa, ale...
Ważne zmiany dla banków i ubezpieczycieli Nowe rozwiązania mają zabezpieczać interesy klientów tych instytucji, ale też wspierać sekurytyzację.
Ważna decyzja KE. Klienci banków chronieni Propozycje, które KE przyjęła dziś dotyczą m.in. wyceny aktywów i pasywów przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, w tym tzw. środków na długoterminowe gwarancje.
Ekspansja PZU na Litwie. Przejmie kolejną firmę Zgoda została wydana pod warunkiem dokonania sprzedaży przez PZU biznesu obejmującego ubezpieczenia auto casco oraz biznesu obejmującego ubezpieczenia mieszkań i domów.
Tagi: ubezpieczenia, wiadmomości, kraj, gospodarka, najważniejsze
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz