Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Ceny polis mogą spaść. Klienci będą lepiej zabezpieczeni

Ceny polis mogą spaść. Klienci będą lepiej zabezpieczeni

Zmiany dotyczące polis będą z korzyścią dla klientów Fot. Picsues, Pixabay (CC0)
Zmiany dotyczące polis będą z korzyścią dla klientów

Parlament Europejski uchwalił dyrektywę zawierającą rozwiązania, które będą chronić klientów zakładających polisy. Zmiany obejmą także marże nakładane na ubezpieczenia. Nowe zasady muszą być wprowadzone w ciągu dwóch lat.

Dyrektywa o dystrybucji ubezpieczeń (IDD), nakładająca na dystrybutorów polis większe wymogi informacyjne wobec klientów, może wpłynąć na obniżenie marż z tytułu dystrybucji i cen polis - uważają eksperci firmy PwC. Termin wdrożenia dyrektywy upływa 23 lutego 2018 r.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 o dystrybucji ubezpieczeń (IDD, ang. Insurance Distribution Directive) została uchwalona 20 stycznia 2016 roku, a kraje członkowskie mają dwa lata na dostosowanie. W Polsce trwają prace legislacyjne dostosowujące prawo krajowe do wymogów dyrektywy.

Rada Ministrów przyjęła w lipcu br. projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Zawiera on rozwiązania zwiększające ochronę klientów zawierających umowy ubezpieczenia. Klienci będą korzystać z jednakowej ochrony niezależnie od różnic między kanałami dystrybucji ubezpieczeń. Projekt ustawy zaostrza wymogi stawiane sprzedawcom ubezpieczeń. Nowa ustawa zastąpi obowiązującą ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenie OC. Zobacz, kiedy dostaniesz mniejsze odszkodowanie:

 

 

 

Według ekspertów PwC dyrektywa o dystrybucji ubezpieczeń nakłada na dystrybutorów polis "większe wymogi informacyjne wobec klientów, obowiązek dopasowywania produktu do ich rzeczywistych potrzeb, a także ogranicza pobieranie tzw. "zachęt od towarzystw ubezpieczeniowych". Ich zdaniem wpłynie to na uproszczenie i zmniejszenie liczby produktów, a potencjalnie także na obniżenie marż z tytułu dystrybucji i cen polis.

PwC przypomina, że "niedostosowanie się do nowego prawa wiąże się z sankcjami dla dystrybutorów - dla osoby prawnej kara może wynieść nawet 5 proc. przychodu, a dla osoby fizycznej ok. 3 mln zł".

Jak zaznaczono w komunikacie, intencją IDD jest zapewnienie wyższego poziomu ochrony klienta. Regulacja nakłada na dystrybutorów ubezpieczeniowych wiele nowych obowiązków, takich jak rzetelne informowanie o cechach produktu, opłatach, zasadach wynagradzania pośredników przez towarzystwa ubezpieczeń. Dystrybutorzy będą analizowali potrzeby klienta i przedstawiali im najkorzystniejsze oferty.

Według Wojciecha Rabieja, eksperta w zespole doradztwa biznesowego dla sektora ubezpieczeniowego w PwC, dyrektywa o dystrybucji ubezpieczeń wpłynie na specjalizację rynku. - Z jednej strony powstaną proste produkty ubezpieczeniowe, dostosowane do sprzedaży przede wszystkim w kanale direct. Z drugiej natomiast rozwinie się grupa produktów bardziej złożonych, których sprzedaż wymaga dogłębnej wiedzy eksperckiej. Rozproszeni do tej pory gracze rynku dystrybucyjnego będą musieli wybrać jedną z powyższych specjalizacji, a w dłuższym terminie należy oczekiwać także konsolidacji rynku - wyjaśnił.

Podkreślono, że termin 23 lutego 2018 r. jest bardzo krótki i trudno będzie wdrożyć je na czas.

autor: Anna Mackiewicz

ubezpieczenia, pwc, parlament europejski, polisy
PAP
Czytaj także
Polecane galerie