Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
MLG
|
aktualizacja

Wezwania do zapłaty. Jak skutecznie odzyskać należności?

Podziel się:

Wezwanie do zapłaty jest pismem kierowanym do nierzetelnego kontrahenta w celu odzyskania należności. Bardzo często to ostatni moment dla dłużnika na spłacenie zadłużenia, zanim wierzyciel wystąpi na drogę sądową. Podpowiadamy, jak powinno wyglądać prawidłowo sporządzone wezwanie do zapłaty i jak dłużnik powinien na nie zareagować.

Wezwania do zapłaty. Jak skutecznie odzyskać należności?
(Adobe Stock)

To niezależna treść redakcyjna. Artykuł zawiera lokowanie efaktor.com.pl

Wezwanie do zapłaty - jakie są konsekwencje

Wezwanie do zapłaty to oficjalne pismo, jakie wierzyciel kieruje do dłużnika, w celu odzyskania należności. Ten sposób windykacji ma pomóc rozwiązać spór stronom zanim zdecydują się na drogę sądową. Innymi słowy wezwanie do zapłaty jest pismem, które przedsiębiorca kieruje do winnego mu pieniądze kontrahenta w celu odzyskania należnych środków.

Kiedy można wysłać wezwanie do zapłaty? Zgodnie z art. 476 Kodeksu cywilnego dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela.

W przypadku kiedy dłużnik, pomimo otrzymanego wezwania do zapłaty, nadal nie uregulował zobowiązania, wierzyciel wystawia ostateczne wezwanie do zapłaty, a następnie kieruje sprawę o odzyskanie należności na drogę sądową.

Wezwanie do zapłaty najczęściej wysyłane jest do dłużnika bezpośrednio przez wierzyciela, którym może być np. bank, firma, usługodawca czy spółdzielnia mieszkaniowa. Dług może także przejąć firma windykacyjna i to ona wtedy za pośrednictwem takiego wezwania będzie domagała się zapłaty. Inną możliwością wierzyciela jest opublikowanie danych dłużnika w bazach danych Biura Informacji Gospodarczej.

Jest kilka rodzajów wezwań do zapłaty:

  • pierwsze wezwanie do zapłaty;
  • przedsądowe wezwanie do zapłaty;
  • ostateczne wezwanie do zapłaty;
  • sądowe wezwanie do zapłaty – wysyłane jest dopiero wtedy, gdy sprawa trafi do sądu i uprawomocni się wyrok.

Porada: Pomyśl nad faktoringiem! Gdy prowadzisz firmę, kontrahenci którzy nie opłacają swoich zobowiązań terminowo są dużym ciężarem. Jeżeli musisz stosować wobec nich działania windykacyjne zazwyczaj jest już za późno. Wydajesz pieniądze na firmę windykacyjną lub kancelarię prawną, która będzie dochodziła Twoich praw, a dodatkowo narażasz się również na koszty sądowe. Aby uniknąć takich sytuacji warto zapoznać się z pojęciem faktoringu. Faktoring to usługa, dzięki której pieniądze z faktur terminowych możesz otrzymać przez terminem płatności czyli faktoring przyspiesza Ci płatność za faktury. Dodatkowo firmy faktoringowe prowadzą za Ciebie monitoring płatności oraz miękkie działania windykacyjne. Co więcej już sama cesja wierzytelności na faktora powoduje większą dyscyplinę płatniczą kontrahentów – jednym słowem lepiej dyscyplinuje płatników.

Wezwanie do zapłaty. Tak powinno wyglądać pismo

Nie ma jednego wzoru wezwania do zapłaty. Każdy wierzyciel może takie pismo sporządzić w wybranej przez siebie formie, ale należy pamiętać o kilku ważnych elementach, aby dokument spełnił swoje zadanie.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyrokiem z 2 czerwca 2021 roku stwierdził, że skuteczne wezwanie do zapłaty musi zawierać treści pozwalające dłużnikowi na rzeczowe ustosunkowanie się do żądania, tak co do zasady jak i do wysokości.

Na pewno na dokumencie powinna być wpisana data oraz miejsce sporządzenia wezwania. Wierzyciel jasno powinien wskazać także źródło należności, tj. dane faktury czy rachunku, które nie zostały opłacone. Dane faktury to numer dokumentu, wartość dokumentu, data wystawienia, kwota zaległości i odsetek.

Co ważne należy także wyznaczyć termin spłaty, czyli datę, do której płatność ma wpłynąć na rachunek firmowy wierzyciela i wskazać dokładny numer rachunku, na jaki płatność ma być uregulowana.

Wierzyciel powinien także pamiętać, że wezwanie do zapłaty należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W sytuacji, gdy sprawa trafia do sądu, potwierdzenie będzie jednym z dokumentów, które dołącza się do pozwu.

Warto też w wezwaniu do zapłaty przedstawić konsekwencje, jakie grożą za niezrealizowanie obowiązku zapłaty.

Porada: Zabezpiecz się na przyszłość! Nie wszyscy kontrahenci, których spotkasz na swojej drodze wiedzą, że zobowiązania należy płacić w terminie. Być może, niektórzy będą próbowali testować, na ile mogą sobie pozwolić w relacjach z Twoją firmą. W sytuacji wystawienia pierwszej faktury dla nowego kontrahenta możesz skorzystać z pieczęci prewencyjnej dowolnej firmy windykacyjnej. Taka pieczęć to znak, że o Twoje interesy dba profesjonalna firma.

Wezwanie do zapłaty. Co powinien zrobić dłużnik?

Jeśli dłużnik otrzyma wezwanie do zapłaty, a wymagana wierzytelność jest bezsporna to powinien w terminie wskazanym w dokumencie spłacić dług, inaczej sprawa najprawdopodobniej trafi do sądu. Tam zostanie wydany nakaz zapłaty, a wierzyciel będzie mógł się zgłosić do komornika. I w ostateczności dojdzie do egzekucji komorniczej.

Jeżeli dłużnik nie ma wymaganej kwoty, to powinien jak najszybciej skontaktować się z wierzycielem i spróbować polubownie dojść do porozumienia w sprawie zadłużenia, np. Postarać się o rozłożenie wierzytelności na raty.

Jeżeli dłużnik nie zgadza się z informacjami zawartymi w wezwaniu do zapłaty, zawsze może się od niego odwołać i odpowiedzieć na pismo.

Kiedy wezwanie do zapłaty jest nieważne?

Wezwanie do zapłaty jest nieważne, kiedy oczywiście roszczenie jest bezzasadne. Dotyczy to sytuacji na przykład, kiedy dłużnik już uregulował swoje zadłużenie.

Wezwanie do zapłaty będzie także nieważne wtedy, gdy nastąpiło przedawnienie należności.

Przepisy jasno precyzują, że po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia.

Art. 118 Kodeksu cywilnego wskazuje, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia dla roszczeń majątkowych wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl