Notowania

alr
14.08.2014 16:54

Alior Bank przejmie SKOK im. Św. Jana z Kęt

Operacja ta zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w tej kasie.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Wajszczak/Reporter)

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zdecydowała, że Alior Bank przejmie Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową im. Św. Jana z Kęt, która wpadła w kłopoty finansowe. Kasa Krajowa SKOK wyraziła zdumienie i zaniepokojenie taką decyzją.

W komunikacie KNF poinformowała, że Alior Bank był jedynym bankiem, który wyraził zgodę na przejęcie SKOK im. Św. Jana z Kęt. Dodano, że operacja ta zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w tej kasie.

_ Wartość aktywów przejmowanej SKOK im. Św. Jana z Kęt wynosi 0,22 proc. wartości aktywów Alior Banku SA. Alior Bank SA spełnia też wszystkie kryteria, które KNF bierze pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK, tj. zarówno formalne, jak i uzupełniające _ - wskazano w komunikacie.

Dodano, że proces przejęcia przebiegać będzie przy wsparciu finansowym udzielonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. _ 18 sierpnia 2014 r. zarząd majątkiem SKOK im. Św. Jana z Kęt obejmuje zarząd Alior Banku SA. Z dniem 1 września 2014 r. SKOK im. Św. Jana z Kęt zostanie przejęty przez Alior Bank SA (jako bank przejmujący). Do dnia przejęcia SKOK im. Św. Jana z Kęt przez Alior Bank SA kasa prowadzi działalność i oferuje usługi swoim członkom w pełnym dotychczas stosowanym zakresie _ - czytamy.

Alior Bank podał w przesłanym PAP komunikacie, że dołoży wszelkich starań, by proces przejęcia Kasy przebiegł szybko i sprawnie, a klienci SKOK będą na bieżąco informowani o dalszych etapach tego procesu.

Bank zapewnił, że nie zmienią się obecne warunki oferty produktowej i sposób obsługi klientów Kasy. _ Tak jak do tej pory będą oni obsługiwani w dotychczasowych placówkach. Jednocześnie Alior Bank przypomina, że środki zgromadzone przez klientów SKOK objęte są gwarancjami BFG _ - wskazano.

W komunikacie wyjaśniono, że udział Alior Banku w procesie przejęcia SKOK wynika z przesłanek biznesowych. Wskazano, że _ bank aktywnie monitoruje rynek i w ramach realizowanej strategii rozwoju poszukuje innych niż organiczne możliwości wzrostu, które mogą przyczynić się do zwiększenia skali jego działalności _.

Z analiz Alior Banku wynika, że ze względu na skalę działalności SKOK-u im. św. Jana z Kęt (18 tys. klientów, 58,2 mln zł aktywów, co odpowiada pod względem wyników biznesowych flagowemu oddziałowi Alior Banku), możliwe jest szybkie i efektywne włączenie tej Kasy do struktur Alior Banku.

_ W ocenie zarządu banku pomyślna realizacja tego przedsięwzięcia przyczyni się również do zwiększenia stabilności sektora finansowego, a także będzie miała pozytywny wpływ na budowanie zaufania klientów do instytucji finansowych działających na polskim rynku _ - podkreślono.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny poinformował w czwartek w komunikacie, że _ realizując zadania ustawowe jest gotowy udzielić wsparcia w formie gwarancji i dotacji dla Alior Banku jako podmiotu przejmującego _.

Informacjami o przejęciu SKOK im. św. Jana z Kęt zdumiona jest Kasa Krajowa SKOK. _ Kasa Krajowa SKOK wyraża zdumienie i zaniepokojenie faktem podejmowania przez KNF decyzji w oparciu o przepisy zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego przez posłów, a także prezydenta RP _ - powiedział rzecznik Krajowej SKOK Andrzej Dunajski. Zdaniem Kasy Krajowej prowadzi to bowiem do powstania istotnego ryzyka prawnego w działalności podmiotów regulowanych. _ SKOK-i i banki są zupełnie innymi podmiotami i stosuje się wobec nich odmienne uregulowania prawne _ - powiedział Dunajski.

_ Kasa Krajowa zwraca uwagę, że można było zrestrukturyzować tę Kasę w ramach systemu SKOK tym bardziej, że według naszej wiedzy była Kasa gotowa do przejęcia SKOK-u im. Św. Jana z Kęt i wyłącznie warunki postawione przez KNF uniemożliwiły doprowadzenie do takiego połączenia _ - podkreślił rzecznik.

Zgodnie z ustawą o SKOK w przypadku braku zgody innej kasy na przejęcie kasy lub braku możliwości przejęcia kasy przez inną kasę, KNF może podjąć decyzję o przejęciu kasy albo o przejęciu wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy przez bank krajowy, za jego zgodą. Może też zdecydować o likwidacji danej kasy.

W połowie lipca nadzorca stwierdził, że w sektorze SKOK nie ma kasy, która mogłaby zrestrukturyzować SKOK im. Św. Jana z Kęt w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie.

Prezydent zaskarżył ustawę o SKOK-ach do Trybunału Konstytucyjnego w czerwcu 2013 roku. _ Ustawa, która jest według mnie dobrodziejstwem, bo stwarza warunki nadzoru bankowego nad kasami, ale także możliwości korzystania z funduszy gwarancyjnych, stwarzających bezpieczeństwo dla wkładów, dla oszczędności obywateli ma mankament, który budzi moje wątpliwości konstytucyjne _ - mówił wówczas Bronisław Komorowski. Dodał, że zwrócił się do TK o rozstrzygnięcie, czy w przypadku tej ustawy ważniejsze jest zapewnienie stabilności finansów, czy pewność prawa i gwarancje dla prawa własności. _ W szczególności chodzi o przepis, zgodnie z którym od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o przejęciu kasy nie ma odwołania, a sama decyzja jest prawomocna, nawet jeśli była wydana niezgodnie z prawem _ - wyjaśnił prezydent.

W TK znajdując się także wnioski przygotowane przez posłów i senatorów PiS.

Tagi: alr, giełda, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, gospodarka polska, giełda na żywo, banki
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz