Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Budowa dróg w Polsce. Rząd popiera projekt PO ws. usprawnień przygotowań do budowy

0
Podziel się:

Dziś wiele inwestycji drogowych ma opóźnienia. W przyszłości ma być bardziej terminowo, bo Platforma pracuje nad nowym prawem.

Budowa dróg w Polsce. Rząd popiera projekt PO ws. usprawnień przygotowań do budowy
(Kris Duda/Flickr)

Usprawnienie przygotowań do budowy dróg zakłada m.in. projekt noweli ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, autorstwa PO, którego pierwsze czytanie miało miejsce w środę podczas posiedzenia sejmowych komisji infrastruktury i środowiska. Zmiany te popiera rząd.

Arkadiusz Litwiński (PO) podkreślił, że celem projektu noweli ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, jest usprawnienie przygotowania inwestycji drogowych, zwłaszcza w kontekście unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

- Oprócz wyeliminowania zagrożenia terminowej realizacji zadań, proponowana nowelizacja przyczyni się do gospodarnego, racjonalnego wydawania środków publicznych, przede wszystkim przedłużając ważność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a tym samym nie będzie powodować konieczności ponownego ich uzyskiwania - zaznaczył Litwiński.

- W tej chwili zagrożenie istotnego wydłużenia prac procesu inwestycyjnego dotyczy co najmniej kilkunastu odcinków budowy dróg ekspresowych. Proponowane zmiany dotyczą wydłużenia terminu obowiązywania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także ich intencją jest przyspieszenie procedur administracyjnych związanych z przygotowaniem i prowadzeniem badań geologicznych, archeologicznych w odniesieniu do inwestycji w zakresie dróg krajowych - dodał poseł PO.

Wiceminister środowiska, główny konserwator przyrody Piotr Otawski podkreślał, że rząd popiera zaproponowane zmiany. - Są one zasadne i potrzebne - zaznaczył.

- Analogiczne rozwiązania znalazły się w szerszym projekcie rządowym, który jest związany z transpozycją zmiany dyrektywy o ocenach oddziaływania na środowisko, który jest na etapie w tej chwili Komitetu Stałego (Rady Ministrów). Analogiczne rozwiązania znalazły się w projekcie rządowym - dodał wiceminister środowiska.

- Jeśli chodzi o kwestie związane z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, to dokładnie tego typu rozwiązania znalazły się w proponowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego, pracach Kodeksu architektoniczno-budowlanego. Stąd uważamy, że te zmiany są istotne i potrzebne. Stanowisko rządu jest pozytywne. Popieramy te zmiany - zapewnił Otawski.

Przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju projekt noweli ustawy o zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych zakłada, że decyzje środowiskowe dla inwestycji drogowych będą ważne osiem lat, a nie jak teraz maksymalnie sześć. Regulacja ma ułatwić inwestorom terminową realizację projektów drogowych, współfinansowanych z pieniędzy unijnych na lata 2014-2020. Proponowane zmiany przyczynią się też do gospodarnego wydawania pieniędzy publicznych.

Projekt umożliwi też zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej bez konieczności zmiany decyzji środowiskowej. - Do tej pory przy zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej niezbędna była zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nawet gdy nie dotyczyło to kwestii środowiskowych. To komplikowało całe postępowanie administracyjne, a potem sposób wykonywania inwestycji - mówił wcześniej wiceszef MIR Zbigniew Rynasiewicz.

Obecne przepisy - jak wskazywał Rynasiewicz - budziły niekiedy wątpliwości i powodowały trudności w ustaleniu jednolitej linii orzecznictwa w postępowaniach administracyjnych dotyczących przedsięwzięć drogowych. - Przyszła nowela wyeliminuje najczęściej sygnalizowane wątpliwości, które utrudniały stosowanie dotychczasowej ustawy zarówno przez inwestorów, jak również przez organy administracji - mówił.

W nowej perspektywie finansowej UE na budowę nowoczesnych dróg rząd chce przeznaczyć 93 mld zł. Pieniądze te będą pochodziły ze środków krajowych i unijnych. Na utrzymanie i zarządzanie drogami w latach 2014-2023, MIR określiło wydatki z budżetu państwa na poziomie ok. 48,7 mld zł. Z tych pieniędzy mają być finansowane prace przygotowawcze, remonty, utrzymanie i przebudowa dróg, a także przedsięwzięcia zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nadal są prowadzone prace w ramach programu budowy dróg krajowych na lata 2011-2015. Limit wydatków na ich realizację wynosi 14,5 mld zł.

Autostrady w Polsce. Budimex proponuje nowe prawo o przetargach

Czytaj więcej w Money.pl

wiadomości
wiadmomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)