Notowania

a1
20.04.2012 19:50

Budowa autostrady A1. Wykonawcy zobowiązani do naprawy

Umowy na utrzymanie i naprawę przez wykonawców autostrady dróg stanowiących dojazd do placu budowy A1 nie budzą zastrzeżeń.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Omers/Dreamstime)

Umowy na utrzymanie i naprawę przez wykonawców autostrady dróg stanowiących dojazd do placu budowy A1 nie budzą zastrzeżeń i muszą być respektowane - ocenił Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wykonawca autostrady A1 podważał zasadność tych umów._ _

_ - W pierwszej połowie ubiegłego roku zarządcy dróg gminnych i powiatowych zawarli umowy cywilno-prawne na remonty dróg zniszczonych w czasie budowy autostrady przez sprzęt wykonawców. Takie umowy zawarł również Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy; wszystkie zostały zbadane przez wojewodę oraz GDDKiA i nie wzbudziły zastrzeżeń _ - przypomniał Mirosław Kielnik, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

Jak zaznaczył Kielnik, w ostatnich tygodniach wykonawca autostrady zaczął podważać zasadność tego typu umów, argumentując, że nie mógł przewidzieć tak znacznych kosztów ich utrzymania i doprowadzenia do wcześniejszego stanu.

_ - Gdy rozpoczęły się prace nasi pracownicy szybko zauważyli, że z dróg wojewódzkich na terenie powiatu aleksandrowskiego i włocławskiego korzystają w znacznym procencie pojazdy budowy autostrady, a także cięższy sprzęt. Natychmiast odczuli to także kierowcy, którzy sygnalizowali nam zniszczenia na drogach wokół powstającej autostrady i dlatego rozpoczęliśmy negocjacje z wykonawcą prac, by ustalić z nim na jakich zasadach może dalej korzystać z naszych dróg _ - dodał dyrektor ZDW.

Drogi zostały zinwentaryzowane: sfotografowano i opisano stan faktyczny przed rozpoczęciem budowy. Po zakończeniu prac na A1 wykonawca zobowiązał się je doprowadzić przynajmniej do stanu sprzed eksploatacji.

_ - Wykonawca wnioskował między innymi o wszczęcie postępowania administracyjnego wobec samorządów, które rzekomo zmusiły go do zawarcia umów. Według przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego nie ma jednak podstaw do sprawdzania przez wojewodę legalności zawartych umów _ - zaznaczył Kielnik.

Przedstawiciele firm budowlanych, zaangażowanych przez wykonawcę A1 nie chcą komentować sporu z samorządami. Konflikt stał się jednak tak poważny, że zajęła się nim w ostatnich dniach także Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego przy wojewodzie kujawsko-pomorskim. Na tym forum przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, będącej inwestorem budowy autostrady, podkreślili, że zachowanie wykonawcy jest niezrozumiałe.

_ - Podczas przetargu w kosztorysie wykonawczym należało oszacować koszty tymczasowej organizacji ruchu, inwentaryzacji dróg stanowiących dojazdy do placu budowy oraz ich późniejszej ewentualnej naprawy. Ocena stanu technicznego tych dróg, to nie ocena wizualna _ - podkreślał Marek Kowalczyk, dyrektor bydgoskiego oddziału GDDKiA.

Jego zdaniem wykonawca popełnił również błąd nie rozpoczynając prac od budowy dróg serwisowych, jak miało to w przypadku innych odcinków autostrady A1 w regionie kujawsko-pomorskim. Samorządowcy zgodnie podkreślali, że autostrada to duża szansa na rozwój dla ich gmin, ale jej budowa nie może być równoznaczna z dewastacją sąsiedniej infrastruktury.

_ - Naszym ustawowym obowiązkiem jest dbanie o drogi. Dlatego zawieraliśmy dodatkowe umowy z wykonawcą autostrady. Po prostu nie możemy pozwolić na degradację naszych dróg, usprawiedliwiając wszystkiego koniecznością powstania autostrady w szybkim tempie i niewielkim kosztem _ - oświadczył Mirosław Kielnik.

Na terenie regionu kujawsko-pomorskiego budowane są obecnie trzy odcinki autostrady A1, łączące Toruń z granicą województwa koło miejscowości Kowal. Wykonawcami tych odcinków są konsorcja firm polskich i irlandzkich.

O budowie autostrad czytaj więcej w Money.pl
Spór o mosty na A1. Będzie gotowa na Euro? Drogowcy nie chcą przesądzać, czy sprawa zaważy na lipcowym terminie zakończenia robót.
Wiemy już, kiedy pojedziemy autostradą A1 Budowa 18-kilometrowego odcinka trasy ze Świerklan do granicy z Czechami, potrwa dłużej niż planowano.
Znamy nowy termin zakończenia budowy A2 Jeszcze dzisiaj mogą ruszyć prace przy budowie odcinka C autostrady A2 Stryków-Konotopa.
Tagi: a1, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, gospodarka polska, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz