Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Budżet na 2016 rok. We wtorek rząd zajmie się projektem

0
Podziel się:

Rada Ministrów na posiedzeniu we wtorek zajmie się m.in. projektem przyszłorocznego budżetu. Rząd przyjął wstępnie, że deficyt w 2016 r. ma nie przekroczyć 54 mld 620 mln zł. Projekt zakłada też podniesienie wydatków na obronę narodową do 2 proc. PKB, czyli o ok. 3 mld zł.

Budżet na 2016 rok. We wtorek rząd zajmie się projektem
(Kancelaria Prezesa Rady Ministrów / Flickr (CC BY-NC-ND 2.0))

Wzrost wydatków na obronę ok. 3 mld zł, ale i deficyt budżetowy na poziomie 54,6 mld zł - oto wstępne założenia budżetu państwa na 2016 rok. We wtorek ustawą budżetową zająć ma się rząd.

We wstępnym projekcie przyszłorocznego budżetu, który rząd przyjął na początku września br., przewidziano ponadto, że w przyszłym roku dochody budżetu państwa wyniosą 296 mld 879,2 mln zł, a wydatki 351 mld 499,2 mln zł. Projekt uwzględnił budżet środków europejskich, w którym zaplanowano dochody w wysokości 62 mld 399,6 mln zł oraz wydatki w wysokości 71 mld 640,9 mln zł. Tym samym deficyt budżetu środków europejskich ma wynieść 9 mld 241,3 mln zł.

MF przyjęło, opracowując przyszłoroczne dochody budżetu, że PKB wzrośnie w ujęciu realnym o 3,8 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 1,7 proc. Wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrosną nominalnie o 3,6 proc., zatrudnienie wzrośnie 0,8 proc., spożycie prywatne nominalnie o 5,5 proc. Zaplanowano też, że dochody podatkowe wyniosą 268 mld 443 mln zł, co stanowi 14,2 proc. prognozowanego na 2016 r. PKB. Resort finansów przewiduje, że budżet zasilą wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego w wysokości 3 mld 200 mln zł, dywidendy sięgną ponad 4 mld 500 mln zł, a wpłaty z zysku 254,5 mln zł.

Zgodnie ze wstępnym projektem budżetu w 2016 r. ponad 900 mln zł zostanie przeznaczone na kontynuację dofinansowania zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego. Ponadto przewidziano zwiększenie - o ponad 2 mld zł - środków na wynagrodzenia dla grup pracowniczych, które - co do zasady - od 2010 r. były objęte tzw. zamrożeniem wynagrodzeń.

Założono także, że w przyszłym roku zostaną wypłacone jednorazowe dodatki pieniężne dla niektórych emerytów, rencistów, osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe lub nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Łącznie na ten cel ma zostać przeznaczone ok. 1,4 mld zł.

Zgodnie z projektem wydatki na obronę narodową miałyby zostać podniesione do wysokości 2 proc. PKB, co oznacza, że będą wyższe o blisko 3 mld zł w stosunku do roku 2015, a nakłady na naukę - uwzględniając budżet środków europejskich - będą wyższe o 4 proc.

W ramach budżetu zabezpieczono ponad 1 mld zł na wyższe wydatki na świadczenia rodzinne. Zaplanowano też dodatkowe wydatki na weryfikację świadczeń z pomocy społecznej, co jest związane z podniesieniem kwot kryteriów dochodowych oraz niektórych świadczeń z pomocy społecznej od 1 października 2015 r.

W projekcie przewidziano ponadto środki na dofinansowanie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów "Senior-WIGOR". W domach tych seniorzy będą mogli aktywnie spędzać czas wolny.

Z porządku wtorkowych obrad Rady Ministrów wynika ponadto, że zajmie się ona też strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2016-2019.

Ministrowie omówią także projekt nowelizacji ustawy o ofercie publicznej, której celem jest poszerzenie zakresu obowiązków informacyjnych spółek funkcjonujących w ramach oferty publicznej, a także zmiany w sposobie sprawozdawczości tych spółek.

Projekt nowelizacji ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (z 2005 roku) ma dostosować polskie prawo do kilku dyrektyw UE (zwłaszcza dyrektywy 2013/50/UE).

Skutkiem ustawy będzie m.in. przedłużenie terminu publikacji przez emitenta półrocznego sprawozdania finansowego, do 3 miesięcy po zakończeniu okresu objętego sprawozdaniem. Z kolei emitent prowadzący działalność w przemyśle wydobywczym lub w przemyśle pozyskiwania drewna z lasów pierwotnych będzie miał obowiązek corocznego ujawniania płatności dokonywanych na rzecz administracji rządowej - wynika z uzasadnienia.

Premier Ewa Kopacz zapowiedziała w ubiegłym tygodniu po zakończeniu unijnego szczytu w Brukseli, że na najbliższym, a więc wypadającym we wtorek, posiedzeniu rządu zapadnie decyzja o udziale Polski w zapowiedzianej przez UE pomocy finansowej dla uchodźców.

W nocy ze środy na czwartek przywódcy państw Unii zadeklarowali, że zmobilizują dodatkowo co najmniej 1 mld euro na pomoc dla uchodźców w obozach poza UE, przekazywaną za pośrednictwem biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. uchodźców (UNHCR) i Światowego Programu Żywnościowego. Część państw już zadeklarowała, ile przeznaczą na ten cel.

- Nie mogłam zadeklarować dziś konkretnej kwoty, ale na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów podejmiemy taką uchwałę i zadeklarujemy określoną kwotę, o której wysokości poinformujemy również przewodniczącego Rady Europejskiej i przewodniczącego Komisji Europejskiej - powiedziała Kopacz kilka dni temu.

Ministrowie omówią też trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2016-2018 oraz projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych.

wiadomości
gospodarka
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)