Notowania

Przejdź na
budżet 2015
08.01.2015 14:51

Budżet na rok 2015. Mateusz Szczurek obiecuje: Rok wyborczy nie wpłynie na wydawanie pieniędzy publicznych

Rok wyborczy nie spowoduje nierozważnego wydawania pieniędzy.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Stanisław Kowalczuk / East News)

Deficyt budżetu państwa za 2014 roku był niższy o ponad 17 miliardów złotych od zakładanego w ustawie budżetowej na zeszły rok - poinformował minister finansów Mateusz Szczurek dzisiaj w Senacie, gdzie przedstawił budżet na 2015 roku.

Szczurek mówił, że w tym roku sytuacja gospodarcza Polski będzie zbliżona do ubiegłorocznej. Wskazał, że zgodnie z obecnymi szacunkami rządu w zeszłym roku wzrost gospodarczy w Polsce wyniósł 3,4 procent.

Poinformował, że z danych MF wynika, iż deficyt budżetu w zeszłym roku był ponad 17 miliardów złotych niższy od zaplanowanego w ustawie i wyniósł poniżej 30 miliardów złotych. Wskazał, że dochody budżetu były wyższe o ponad 5 mld zł, a wydatki niższe o ok. 12 mld zł.

_ - Jest możliwe, że już w zeszłym roku deficyt sektora finansów publicznych spadł do 3 proc. PKB, może nawet poniżej 3 proc. PKB, ale nie jest to nasz scenariusz podstawowy _ - powiedział minister. Dodał, że rząd planuje ograniczenie deficytu sektora finansów publicznych do 2,8 PKB w 2015 r., ale wynik ten może być lepszy.

_ - Prognozujemy, że inflacja w 2014 roku była bliska zera, w porównaniu do 0,9 proc. w 2013 roku. Ta presja inflacyjna pozostanie na bardzo niskim poziomie w 2015 roku. Jest to jedno ze źródeł zagrożeń dla dochodów budżetu, choć jednocześnie jest to korzystne dla budżetów gospodarstw domowych _ - mówił minister.

Według szefa MF w tym roku tempo wzrostu cen będzie _ sporo niższe _ od celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5 proc. +/- 1 pkt. procent._ - Ciągle spadać będzie bezrobocie i rosnąć będzie zatrudnienie _ - podkreślił Szczurek. Zaznaczył jednak, że polska gospodarka będzie się rozwijać w trudnym otoczeniu zewnętrznym - w związku ze skomplikowaną sytuacją na Wschodzie i przedłużającą się stagnacją lub bardzo powolnym wzrostem w UE.

_ Stabilne finanse i spełnianie oczekiwań - to podstawy budżetu _

Szczurek mówił, że budżetowi na 2015 roku przyświeca zasada równowagi między koniecznością zapewnienia stabilności finansów publicznych a wypełnieniem oczekiwań obywateli wobec państwa._ - Ta polityka równowagi sprawdza się w Polsce dlatego, że mimo iż deficyty sektora finansów publicznych, w ciągu ostatnich kilku lat czasami bywały wyższe niż przeciętnie w UE, to wzrost długu publicznego był niemal najmniejszy w Unii _ - powiedział.

Wskazał między innymi, że rok 2015 to rok korzystnych dla podatników zmian w uldze na dzieci, czy waloryzacji rent i emerytur. Dodał, że w tym roku PKB na głowę po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej osiągnie ponad 70 proc. przeciętnej unijnej. Zaznaczył, że przed przystąpieniem Polski do UE wskaźnik ten wynosił 49 proc.

Szczurek zwrócił uwagę, że w tej kadencji Sejmu będzie to ostatni budżet, ale jego _ wyborczość _ nie będzie się w żaden sposób wiązała z nieodpowiedzialnym wydawaniem publicznych pieniędzy.

_ _

_ Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/181/m329653.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/budzet-na-2015-rok-wydamy-850-mln-zlotych-na,139,0,1680011.html) *850 mln złotych. Tyle w 2015 roku wydamy na władze * Żadna z tych instytucji nie planuje oszczędności - trzy zwiększą budżet, a jedna utrzyma go na tym samym poziomie. _
_ - Wydatki publiczne w relacji do PKB w 2015 r. po raz kolejny osiągną najniższy poziom w historii _ - podkreślił. Zapowiedział, że resort finansów będzie co roku przeprowadzał przegląd wydatków pod kątem ich efektywności. Rozpocznie się on w 2015 roku.

Minister pytany był przez senatorów m.in. o możliwość wprowadzenia jednej stawki VAT. Odpowiedział, że w ministerstwie permanentnie są prowadzone różne analizy, niemniej nie oznacza to, że takie rozwiązanie zostanie wprowadzone w nadchodzącym roku. _ Na pewno nie _ - dodał.

Dodał, że nie planuje się też wprowadzenia podatku obrotowego dla sieci handlowych. Ocenił, że podatek ten ma swoje wady i byłby niezgodny z zasadami UE. Zaprzeczył jednocześnie twierdzeniom, że sieci takie unikają płacenia podatków, wskazując, że jedna z nich została wyróżniona w zeszłym roku przez MF jako jeden z największych w Polsce podatników CIT.

Pytany o przeciwdziałanie stosowaniu przez firmy nieuczciwej optymalizacji podatkowej, Szczurek powiedział, że procederu tego nie da się wyeliminować w całości, niemniej rząd mu przeciwdziała.

_ - Podatki powinny być płacone tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, tam gdzie mieszkamy _ - zaznaczył. Przypomniał, że właśnie dlatego planowane jest wprowadzenie do Ordynacji podatkowej tzw. klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania (projektem tym rząd ma się zająć w przyszłym tygodniu).

Ustawa budżetowa na 2015 rok to główny punkt dwudniowego posiedzenia Senatu, które rozpoczęło się dzisiaj po godz. 9. Budżet na 2015 rok Sejm uchwalił w grudniu.

Zgodnie ustawą budżetową deficyt w 2015 r. nie powinien przekroczyć 46 mld 80 mln zł. Dochody zaplanowano na 297 mld 252 mln 925 tys. zł (wobec 277 mld 782,2 mln zł zaplanowanych na br.), a wydatki na 343 mld 332 mln 925 tys. zł (wobec 325 mld 287,4 mln zł przewidzianych na ten rok). Założono, że PKB wzrośnie o 3,4 proc., inflacja wyniesie 1,2 proc., a deficyt sektora finansów publicznych spadnie poniżej 2,8 proc. PKB.

Zobacz wpływy podatkowe do budżetu państwa w ubiegłych latach

Źródło: Money.pl na podstawie danych MF, *szacunki uwzględniające topniejące wpływy z akcyzy i rosnące zwroty VAT.

Pięć poprawek od senackiej komisji. Pieniądze straci Polska Agencja Kosmiczna

Senacka komisja budżetowa zarekomendowała izbie pięć poprawek, m.in. zakładających zmniejszenie o 20 mln zł środków na Polską Agencję Kosmiczną i przeznaczenie ich na inne cele, w tym polsko-ukraińską współpracę młodzieży. To modyfikacja poprawek - wspierających PAK kwotą 30 mln zł - jakie przyjął do budżetu Sejm.

Zgodnie propozycjami senatorów 4 mln zł z PAK miałyby być przeznaczone na finansowanie polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży, a 3 mln zł miałoby trafić na wydatki bieżące w części _ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego _ w rozdziale _ Archiwa _. Pozostała kwota, czyli 13 mln zł, wróciłaby z PAK do Rezerwy ogólnej.

Senacka komisja poparła też poprawkę dotyczącą przesunięcia wewnątrz budżetu spraw zagranicznych. Chodzi o zmniejszenie o 3 mln 319 tys. zł wydatków na działalność informacyjną i kulturalną poza granicami kraju i przeznaczenie tych pieniędzy na działalność radiową i telewizyjną - wsparcie Telewizji Polonia.

Komisja poparła również poprawkę dotyczącą przesunięcia 21 mln 561 tys. zł wewnątrz budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Mówi ona o zmniejszeniu dotacji dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i przeznaczeniu tych pieniędzy na _ Centralne wsparcie w Obronie Narodowej _. Chodzi o tu o zwiększenie środków na zakupy materiałowe przez wojsko, m.in. amunicji.

Sytuacja na wschodzie ryzykowna dla polskiego budżetu

Tworząc projekt budżetu na 2015 roku Ministerstwo Finansów wzięło pod uwagę również sytuację za naszymi wschodnimi granicami. Przyznało, że _ podstawowym czynnikiem ryzyka dla prezentowanej prognozy makroekonomicznej jest rozwój sytuacji gospodarczej u głównych partnerów handlowych Polski. Jest to szczególnie istotne w kontekście potencjalnych skutków gospodarczych wynikających z już wprowadzonych ograniczeń w wymianie handlowej między Rosją, UE i USA oraz ryzyka dalszego rozszerzenia sankcji _.

Resort przyznał również, że potencjalne skutki ograniczeń w wymianie handlowej między Rosją a UE są też istotnym bezpośrednim ryzykiem dla przyjętej prognozy inflacji: _ Już w bieżącej prognozie w okresie do końca roku budżetowego średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ma pozostać istotnie poniżej dolnej granicy dopuszczalnego odchylenia od celu inflacyjnego RPP. W przypadku większego od oczekiwanego obecnie spadku CPI, dodatkowo zwiększy się przestrzeń do obniżki stóp procentowych w Polsce _.

Eksperci chwalą takie _ racjonalne _ podejście. - _ Dobrze, że wyciągnięto wnioski z bolesnych doświadczeń związanych z budżetem na 2013 r., kiedy to z powodu oderwanych od rzeczywistości i zgodnie krytykowanych przez ekonomistów założeń, jego nowelizacja była nieunikniona. Ustawa na przyszły rok jest wolna od tych wad _ - ocenił prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

Czytaj więcej w Money.pl

Tagi: budżet 2015, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, najważniejsze, gospodarka polska
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz