Notowania

budżet 2015
24.09.2014 15:39

Budżet na 2015 rok. Rząd przyjął projekt

Podobnie, jak w latach poprzednich zamrożony pozostanie fundusz wynagrodzeń w sferze budżetowej. Są także zmiany.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Kancelaria Prezesa Rady Ministrów / Flickr (CC BY-NC-ND 2.0))

Rząd przyjął projekt budżetu na 2015 r. - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Przewiduje on, że zarówno wydatki państwa, jak i dochody budżetu będą wyższe w porównaniu z 2014 r.

Wstępnie rząd przyjął projekt budżetu przygotowany przez Ministerstwo Finansów na początku września. Wersja, na którą zgodził się rząd w środę nie przewiduje zasadniczych zmian, jeśli chodzi o parametry makroekonomiczne budżetu oraz podstawowe wielkości.

MF założyło w projekcie, że deficyt w przyszłym roku ma nie przekroczyć 46 mld 80 mln zł. Dochody budżetu państwa zaplanowano w wysokości 297 mld 252 mln 925 tys. zł, (wobec 277 mld 782,2 mln zł zaplanowanych na bieżący rok), a wydatki 343 mld 332 mln 925 tys. zł. (wobec 325 mld 287,4 mln zł przewidzianych w tym roku).

Centrum Informacyjne Rządu podało w środę w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów, że na wzrost dochodów budżetu państwa w 2015 r. wpływać będą czynniki makroekonomiczne oraz efekty wynikające z planowanych na przyszły rok zmian systemowych. Założono, że PKB wzrośnie w ujęciu realnym o 3,4 proc., inflacja średnioroczna wyniesie 1,2 proc., wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrosną nominalnie o 4,3 proc., zatrudnienie wzrośnie 0,8 proc., a spożycie prywatne nominalnie o 4,2 proc.

_ Istotną zmianą systemową, której efekty wpłyną na przyszłoroczny poziom dochodów budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych, jest zwiększenie o 20 proc. ulgi na wychowanie trzeciego i kolejnego dziecka oraz umożliwieniu skorzystania z pełnej kwoty ulgi tym osobom, które dotychczas wykazywały zbyt mały podatek, aby w pełni rozliczyć przysługującą ulgę _ - napisano w komunikacie CIR.

Osoby takie dostaną zwrot z budżetu państwa do wysokości odliczonych składek na ZUS i zdrowotne.

Wśród najważniejszych zmian podatkowych, które będą miały wpływ na dochody budżetu państwa w 2015 r. wskazano też m.in. nowe zasady odliczania podatku VAT od samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, oraz innych wydatków związanych z tymi pojazdami. Zostały one wprowadzone w 2014 r., ale niektóre z nich będą obowiązywać od 1 lipca 2015 r.

Przewidziano także wydłużenie terminu na rozliczenie VAT w imporcie przez upoważnionych przedsiębiorców (AEO - Authorised Economic Operator) oraz obniżenie stawek podatku akcyzowego od paliw silnikowych w zależności od rodzaju paliwa odpowiednio o 25 zł/1000 l lub 25 zł/1000 kg (jednocześnie podwyższenie w ustawie o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym stawek opłaty paliwowej dla poszczególnych paliw o te same wartości).

W projekcie założono, że łączny udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT wzrośnie w 2015 r. z 49,38 proc. do 49,52 proc. W przypadku podatku CIT udział jednostek samorządu terytorialnego pozostanie na poziomie z 2014 r., tj. 22,86 proc.

Dochody podatkowe budżetu mają w 2015 r. wynieść 269 mld 820 mln 1 tys. zł, jest to o 4,6 proc. więcej niż w roku poprzednim. Relacja tych dochodów do PKB w 2015 r. wyniesie 15,2 proc. Dochody z VAT mają wynieść 134 mld 630 mln zł, a ich relacja do PKB w 2015 r. wyniesie 7,6 proc.

Na podatku akcyzowym budżet ma zyskać 63 mld 570 mln zł, ich relacja do PKB wyniesie 3,6 proc. _ Ponadto planuje się, że do budżetu państwa wpłynie m.in.: z podatku od gier - 1 mld 250 mln zł, z podatku dochodowego od osób prawnych - 24 mld 530 mln zł, z dywidend i wypłat z zysku - 6 mld 245 mln 150 tys. zł, z cła 2 mld 394 mln zł _ - podało CIR.

_ Przyszłoroczny budżet konstruowany był z zastosowaniem trwałej, stabilizującej reguły wydatkowej. Reguła ta, zastosowana po raz pierwszy w sposób wiążący, jest zbliżona do zalecanej przez Komisję Europejską reguły spójnej ESA 95, która określa poziom wydatków dla prawie całego sektora instytucji rządowych i samorządowych _ - poinformowały służby prasowe rządu.

Podobnie, jak w latach poprzednich zamrożony pozostanie fundusz wynagrodzeń w sferze budżetowej. Wyjątek od tej zasady ma stanowić m.in. sektor samorządowy oraz wynagrodzenia pracowników publicznych szkół wyższych. Mają one rosnąć w nominalnym tempie 9,14 proc. rocznie, aby do końca 2015 ich wzrost osiągnął łącznie 30 proc.

Udział wydatków na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków unijnych wyniesie 19,4 proc., co oznacza wzrost w stosunku do 2014 r. o 0,2 punktu procentowego.

Wydatki na obronę narodową w 2015 r. zaplanowano w wysokości 38 mld 387 mln 838 tys. zł. _ W ramach tej kwoty środki w wysokości: 33 mld 24 mln 498 tys. zł stanowią 1,95 proc. przewidywanego wykonania PKB roku 2014. Z tej kwoty 8 mld 461 mln 742 tys. zł przewidziano na wydatki majątkowe, 5 mld 363 mln 340 tys. zł będzie przeznaczone na sfinansowanie zakupu odroczonych płatności wynikających z realizacji wieloletniego programu Wyposażenie Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe _ - wyjaśniono. . Budżet środków europejskich ma wynieść 77 mld 842 mln 493 tys. zł, a wydatki 81 mld 277 mln 996 tys. zł (deficyt w wysokości 3 mld 435,5 mln zł). Przychody z prywatyzacji oszacowano na kwotę 1 mld 200 mln zł.

Zgodnie z konstytucją rząd musi ostatecznie przekazać projekt do Sejmu do końca września. Parlament może pracować nad budżetem cztery miesiące, z tym, że Senat ma na zgłoszenie swoich poprawek 20 dni od dnia przekazania ustawy przez Sejm. Jeżeli w ciągu czterech miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu budżetu, ustawa nie zostanie przedstawiona prezydentowi do podpisu, może on w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu.

Prezydent ma siedem dni na podpisanie ustawy budżetowej; może też - przed podpisaniem jej - zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności budżetu z konstytucją. Trybunał musi orzec w tej sprawie w ciągu dwóch miesięcy.

Czytaj więcej w Money.pl
W kasie państwa zabraknie 46 miliardów. Zobacz, kto najwięcej zyska Eksperci zarzucają mu brak zmian w porównaniu do obecnego i brak uwzględnienia wszystkich uwarunkowań, szczególnie sytuacji na Ukrainie.
Budżet 2015 to _ projekt przedwyborczy _. Ocena Minister finansów przedstawił dokument podczas dzisiejszego posiedzenia rządu. _ Przewidywalny _ - krytykują specjaliści.
Nowy rząd rozpoczął prace. Od tego zaczął Nowy gabinet rozpoczął pracę od rozpatrywania projektu ustawy budżetowej na 2015 rok.
Tagi: budżet 2015, wiadomości, waluty, wiadmomości, kraj, gospodarka, pieniądze, najważniejsze, gospodarka polska, giełda na żywo
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz