Notowania

budżet nfz
26.07.2012 16:37

Budżet NFZ zatwierdzony. W 2013 roku na zdrowie wydamy...

Rada NFZ pozytywnie zaopiniowała projekt planu finansowego Funduszu na 2013 roku.

Podziel się
Dodaj komentarz
(juhansonin / Flickr (CC BY SA 3.0))

Rada NFZ pozytywnie zaopiniowała projekt planu finansowego Funduszu na 2013 r. Zakłada on, że przychody wyniosą 67,029 mld zł, z czego ponad 96 proc. stanowić będą wpływy ze składek zdrowotnych. Na świadczenia Fundusz przeznaczy ponad 63 mld zł.

W środę pozytywnie zaopiniowała projekt sejmowa komisja zdrowia, a w czwartek sejmowa komisja finansów publicznych.

Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz, która przedstawiała projekt na posiedzeniach sejmowych komisji zapewniała, że został on przygotowany w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne przekazane przez Ministerstwo Finansów.

Nominalny wzrost przychodów wyniesie w stosunku do planu na 2012 r. ponad 2,5 mld zł (3,91 proc.).

Według projektu przychody ze składek na ubezpieczenie zdrowotne (ZUS+KRUS) wyniosą ponad 64,5 mld zł i stanowić będą 96,28 proc. przychodów ogółem. W porównaniu do planu na 2012 r. prognozowany nominalny wzrost przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne wyniesie blisko 2,4 mld zł, czyli 3,85 proc.

Planowane koszty świadczeń opieki zdrowotnej wynoszą 63,271 mld zł, co stanowi 94,39 proc. kosztów ogółem, a łącznie z kosztami realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego 97,14 proc. Oznacza to nominalny wzrost w stosunku do planu na 2012 r. (pierwotnego) o ok. 2,3 mld zł, tj. o 3,83 proc. NFZ podkreśla, że wydatki na administrację stanowią 1,02 proc. i należą do najniższych w Europie.

Z projektu planu wynika, że na 2013 rok wszystkie oddziały będą miały do dyspozycji większe środki finansowe niż w planie na rok 2012. Największe nakłady na świadczenia opieki zdrowotnej otrzyma oddział mazowiecki (ponad 8,8 mld zł), śląski (7,6 mld zł) oraz wielkopolski (5,5 mld zł). Środki rozdzielane są według algorytmu uwzględniającego m.in. liczbę pacjentów oraz wskaźniki ryzyka zdrowotnego dla poszczególnych grup ubezpieczonych.

Według projektu wydatki na podstawową opiekę zdrowotną wyniosą 7,6 mld zł, na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną - 5,1 mld zł, lecznictwo szpitalne - 27,4 mld zł, opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień - 2,04 mld zł, rehabilitację leczniczą - 1,93 mld zł, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej - 1,04 mld zł, opiekę paliatywną i hospicyjną - 341,5 mln zł, leczenie stomatologiczne - 1,77 mld zł, lecznictwo uzdrowiskowe - 634 mln zł, pomoc doraźną i transport sanitarny - 46,9 mln zł, zaopatrzenie w wyroby medyczne i ich naprawę - 883 mln zł oraz refundację - 8,28 mld zł.

Wśród priorytetów przyjętych przez centralę NFZ podczas dzielenia środków na 2013 r. jest m.in. zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny - wzrost nakładów przewidziano na poziomie 33,91 proc.

Wzrost nakładów zaplanowano także na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (o 4,34 proc.), opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień (o 4,8 proc.) oraz wprowadzenie systemu rozliczeń Jednorodnych Grup Pacjentów w zakresie rehabilitacji pulmonologicznej i ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych, co umożliwi finansowanie tych świadczeń adekwatnie do ponoszonych przez świadczeniodawców kosztów (o 6,66 proc.).

W ocenie Funduszu, planowany wzrost nakładów na lecznictwo szpitalne w wysokości 1,067 mld zł, tj. o 4,8 proc., w powiązaniu ze zwiększeniem nakładów na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną powinien przyczynić się do zmniejszenia kolejek w szpitalach.

Jak przypomniał w rozmowie z PAP rzecznik NFZ Andrzej Troszyński, projekt planu sporządza prezes NFZ i do 15 lipca roku poprzedzającego przedstawia go do zaopiniowania Radzie Funduszu i sejmowym komisjom zdrowia oraz finansów publicznych. Po rozpatrzeniu opinii prezes NFZ sporządza plan finansowy i przekazuje do 1 sierpnia ministrowi zdrowia, który w porozumieniu z ministrem finansów publicznych zatwierdza plan do 14 sierpnia.

Czytaj więcej w Money.pl
Chcą zlikwidować NFZ. Nie mówią co w zamian Politycy PiS zapowiedzieli, że pod koniec sierpnia przedstawią w Sejmie projekt ustawy zakładający likwidację Narodowego Funduszu Zdrowia
Wydadzą na to 70 milionów złotych. Warto? Jeszcze dziś Sejm zajmie się Centralnym Wykazem Ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia.
"Obowiązkiem lekarza jest receptę wypisać" Naczelna Rada Lekarska wezwała medyków, by od dzisiaj w ramach protestu przeciwko wzorom umów z NFZ wypisywali tylko pełnopłatne recepty.
Tagi: budżet nfz, służba zdrowia, szpitale, nfz, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, gospodarka polska
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz