Notowania

dane gus
20.03.2015 15:35

Dane GUS. Przychody firm wzrosły o 2,1 procent

Pogorszył się wskaźnik poziomu kosztów oraz rentowności obrotu.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Fotolia)

Przychody firm niefinansowych wzrosły w 2014 r. o 2,1 proc., a ich zysk netto wyniósł 90,2 mld zł i był niższy o 2,1 proc. w porównaniu z 2013 r. - wynika z piątkowych danych GUS. Pogorszył się nieznaczne wskaźnik poziomu kosztów oraz rentowności obrotu.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przychody z całokształtu działalności przedsiębiorstw niefinansowych były wyższe o 2,1 proc. od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 2,3 proc., co znalazło odzwierciedlenie w nieznacznym pogorszeniu wskaźnika poziomu kosztów. Z 95,5 proc. spadł on do 95,7. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz koszty tej działalności były wyższe niż przed rokiem odpowiednio o 2 proc. i o 1,9 proc.

"Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 105,5 mld zł i był wyższy o 6,2 proc. niż rok wcześniej. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 6,6 mld zł i był niższy o 4 mld zł niż przed rokiem. Zanotowano znaczne pogorszenie wyniku na operacjach finansowych (minus 6,5 mld zł wobec minus 1,9 mld zł przed rokiem), co było następstwem większego wzrostu kosztów na operacjach finansowych w skali roku (o 31 proc.) niż przychodów z tych operacji (o 19,3 proc.)" - napisano w komunikacie GUS.

Zgodnie z danymi urzędu statystycznego wynik finansowy brutto (zysk brutto) wyniósł 105,7 mld zł wobec 108,1 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 15,5 mld zł wobec 16 mld zł. Wynik finansowy netto (zysk netto) wyniósł 90,2 mld zł i był niższy o 2,1 proc. niż przed rokiem.

Zysk netto wykazało 81,6 proc. ogółu przedsiębiorstw (wobec 79,6 proc. przed rokiem), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 82,1 proc. przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 85,3 proc. przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 84,1 proc. jednostek (przed rokiem 82,5 proc.), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 78,1 proc. (wobec odpowiednio 86,4 proc. przed rokiem).

Dla ogółu przedsiębiorstw wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności wyniósł 95,7 proc. (wobec 95,5 proc. przed rokiem), wskaźnik rentowności ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów zwiększył się o 0,2 pkt proc. do 4,5 proc., wskaźnik rentowności obrotu brutto obniżył się o 0,2 pkt proc. do 4,3 proc., a wskaźnik rentowności obrotu netto spadł o 0,1 pkt proc. do 3,7 proc.

Poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano m.in. w budownictwie (z 0,9 proc. do 2,7 proc.), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (z 8,8 proc. do 10,7 proc.), administrowaniu i działalności wspierającej (z 3,6 proc. do 4,3 proc.), oraz nieznacznie w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (z 1,8 proc. do 1,9 proc.).

Najsilniejsze osłabienie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w górnictwie i wydobywaniu (z 6,2 proc. do 1,5 proc.) oraz w obsłudze rynku nieruchomości (z 7 proc. do 5,3 proc.). Pogorszył się również wskaźnik rentowności obrotu netto w przetwórstwie przemysłowym (z 4,1 proc. do 3,6 proc.).

Z grupy przedsiębiorstw objętych badaniem 51,1 proc. wykazało sprzedaż na eksport (50 proc. rok wcześniej), a poziom sprzedaży eksportowej był o 3,1 proc. wyższy niż przed rokiem. Udział sprzedaży na eksport w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółu badanych podmiotów zwiększył się o 0,3 pkt proc. do 23,7 proc. Spośród jednostek eksportujących, zysk netto wykazało 84,6 proc. firm wobec 82,3 proc. przed rokiem.

"W 2014 roku nakłady ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 120,0 mld zł i były (w cenach stałych) o 16,9 proc. wyższe niż przed rokiem (w 2013 r. odnotowano wzrost o 6,1 proc., po 3 kwartałach 2014 r. wzrost o 15 proc.). Nakłady na budynki i budowle zwiększyły się o 15,3 proc., natomiast na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia oraz środki transportu wzrosły o 16,9 proc. Udział zakupów w nakładach ogółem wyniósł, podobnie jak przed rokiem 57,9 proc." - napisano w komunikacie.

GUS wskazał, że dane dotyczą 17 tys. 22 podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkół wyższych.

Czytaj więcej w Money.pl

Tagi: dane gus, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, gospodarka polska, najważniejsze
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz