Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Dług szybko rośnie, Skarb Państwa 630 mld zł pod kreską

0
Podziel się:

W przeliczeniu na jednego Polaka to 16,6 tys. zł.

Dług szybko rośnie, Skarb Państwa 630 mld zł pod kreską
(Amaxim/Dreamstime)

W przeliczeniu na jednego Polaka zadłużenie Skarbu Państwa wynosi około 16,6 tysiąca złotych.

Na koniec grudnia 2009 roku zadłużenie Skarbu Państwa wynosiło 631,5 mld złotych. W ciągu roku oznacza to wzrost o 10,8 procent.* *

Ponad 462 mld złotych z tej kwoty Skarb Państwa był winny krajowym instytucjom finansowym, a niemal 169 mld zł zagranicznym.

Długi rosną jak na drożdżach

Na przestrzeni ostatnich 20 lat zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło ponad dwudziestokrotnie. W 1989 roku wynosiło ono 28,1 mld złotych, by już w połowie lat 90. osiągnąć poziom prawie 170 mld złotych. Na początku XXI wieku dług publiczny urósł do ponad 280 mld złotych, ale na koniec na koniec 2006 roku przekraczał już pół miliarda złotych.

Źródło: obliczenia Money.pl na podstawie danych NBP, GUS i Ministerstwa Finansów

Dużo lepiej przedstawia się porównanie naszego zadłużenia do PKB. Dzięki szybkiemu wzrostowi gospodarczemu w ostatnich dwudziestu latach relacja ta spadła z poziomu 80-90 proc. na początku lat 90. do poniżej 40 proc. na przełomie wieków, by w ostatnich latach ustabilizować się nieco poniżej 50 procent. W 2010 roku ma jednak osiągnąć 55 procent.

Źródło: obliczenia Money.pl na podstawie danych NBP, GUS i Ministerstwa Finansów. Dane za rok 2009 - prognoza wykonania budżetu, 2010 - ustawa budżetowa.

Dziury budżetowe napędzają zadłużenie

Znaczny wzrost reakcji długu do PKB w tym roku będzie efektem rekordowego deficytu budżetowego, który ma wynieść ponad 52 mld złotych. To prawie 2 razy więcej niż w 2009 roku i ponad 3 razy więcej niż trzy lata temu.

w 2009 i 2010 roku ustawa budżetowa
źródło: sprawozdanie z wykonania budżetu NIK, MF

Porównywanie deficytów w ujęciu kwotowym nie est jednak zbyt miarodajne. Nie odzwierciedla bowiem inflacji, która w latach 90. była dwucyfrowa, a także poziomu wydatków i wpływów budżetowych oraz tempa wzrostu )gospodarczego.

Dlatego najczęściej używanym miernikiem skali deficytu jest jego relacja do Produktu Krajowego Brutto. Pokazuje bowiem ile procent dochodu narodowego w danym roku on stanowił.

Tym samym pomimo, że tegoroczny deficyt budżetowy będzie kwotowo najwyższy w historii, to w relacji do PKB będzie niższy niż w latach 2001-2004, gdy przekraczał poziom nawet 5 procent PKB.

_

_źródło: sprawozdanie z wykonania budżetu NIK, MF

Długi zagraniczne już nie tak straszne

Pod koniec lat 80. zadłużenie zagraniczne Polski wynosiło ponad 40 mld dolarów co stanowiło prawie 80 proc. ówczesnego polskiego PKB.

Źródło: obliczenia Money.pl na podstawie danych NBP, GUS i Ministerstwa Finansów

Od tego czasu udział zadłużenia zagranicznego w gospodarce systematycznie spadał. W roku 1995 stanowił on już 30 procent PKB, a w 2009 spadł do 10 procent.

Źródło: obliczenia Money.pl na podstawie danych NBP, GUS i Ministerstwa Finansów

Faktyczne zmniejszenie zadłużenia przypada na rok 1994 - jego wartość spadła wtedy z 80 do 65 miliardów dolarów. W latach 1993-1997 nasz dług zagraniczny zmniejszył się aż o jedną czwartą.

KOMENTARZE
(0)