Notowania

arimr
03.11.2012 09:45

Do 26 listopada wnioski o pomoc z powodu klęsk żywiołowych

Warunki ubiegania się o unijną pomoc w obecnym naborze są takie same, jak w poprzednich latach.

Podziel się
Dodaj komentarz

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 26 listopada przyjmuje wnioski od rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe. Dotychczas wpłynęło 221 wniosków na kwotę 27,8 mln zł - poinformował Departament Komunikacji Społecznej ARiMR.

Chodzi o działanie _ Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych _ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Agencja przyjmuje wnioski od 15 października br. Na ten cel jest 200 mln zł.

Warunki ubiegania się o unijną pomoc w obecnym naborze są takie same, jak w poprzednich latach. Mogą z niej skorzystać rolnicy, którzy zostali poszkodowani przez klęski żywiołowe, takie jak: powódź, obsunięcie ziemi, wiosenne przymrozki, zniszczenia w uprawach spowodowane przez mróz, susza, deszcz nawalny, lawina, grad, huragan czy uderzenie pioruna.

Pomoc przysługuje tym, którzy ponieśli straty w wysokości co najmniej 10 tys. zł w majątku trwałym, np. maszynach, budynkach produkcyjnych, sadach czy plantacjach wieloletnich i jednocześnie klęska żywiołowa spowodowała w ich gospodarstwie powyżej 30 proc. strat w rolniczych uprawach, hodowli zwierząt czy ryb. Poszkodowany musi udokumentować powstałe szkody, dołączając protokół z oszacowania zakresu i wysokości strat, który sporządza komisja powołana przez wojewodę. Potrzebna jest również opinia wojewody w sprawie zakresu i wysokości strat powstałych w gospodarstwie rolnika.

Na odbudowę gospodarstwa zniszczonego przez klęski żywiołowe, w całym okresie realizacji PROW 2007-2013 na jedno gospodarstwo można otrzymać do 300 tys. zł, ale nie więcej niż 90 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycje.

Dofinansowanie można przeznaczyć np. na budowę, przebudowę lub remont budynków służących do produkcji rolniczej, kupno nowych maszyn czy urządzeń rolniczych, odtwarzanie sadów albo plantacji wieloletnich, jak również na zakup stada podstawowego zwierząt hodowlanych.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w Oddziale Regionalnym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Można to zrobić osobiście albo przez upoważnioną osobę; można również wysłać wniosek przesyłką rejestrowaną, przesyłką pocztową.

Tegoroczny nabór wniosków jest piątym z kolei. W dotychczas przeprowadzonych w 2010 r. i w 2011 r. z pomocy na wznowienie produkcji rolnej skorzystało około 4 tys. gospodarstw. Dzięki tej dotacji rolnicy kupili w sumie prawie 10 tys. maszyn i urządzeń rolniczych, wybudowali lub zmodernizowali 90 tys. metrów kwadratowych budynków produkcyjnych i odtworzyli 780 ha sadów lub plantacji wieloletnich.

Czytaj więcej o pieniądzach dla rolników w Money.pl
Dopłaty bezpośrednie dla rolników. Do 15 maja ARiMR zbiera wnioski Jedną z nowości jest zmiana zasad przyznawania dopłat do malin i truskawek.
Minister obiecuje dodatkowe miliardy Stanisław Kalemba będzie domagać się zwiększenia dopłat unijnych dla polskiego rolnictwa.
Ceny zbóż. Według ekspertów będzie coraz drożej W Polsce zboże też zdrożeje m.in. ze względu na niższe zbiory wobec roku ubiegłego - podała Agencja Rynku Rolnego.
Tagi: arimr, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, gospodarka polska, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz