Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
fiskus
12.07.2013 10:42

Fiskus będzie o nas wiedział jeszcze więcej

Zmiany w przepisach umożliwią skuteczniejszą wymianę informacji podatkowych z innymi krajami UE.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Andrzej Iwanczuk/REPORTER)
Maciej Grabowski, wiceminister finansów

Podczas głosowania posłowie uchwalili nowelizację Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej. Zmiany w przepisach umożliwią skuteczniejszą wymianę informacji podatkowych z fiskusem z innych krajów UE.

Za przyjęciem nowelizacji opowiedziało się 306 posłów, żaden nie był przeciw, a 134 wstrzymało się od głosu. Nowe rozwiązania służą wdrożeniu unijnej dyrektywy, której celem jest stworzenie bardziej skutecznego systemu wymiany informacji między administracjami podatkowymi państw członkowskich Unii. Polska wymienia się informacjami podatkowymi z innymi krajami UE od 2004 r.

Nowela - jak zaskakująco tłumaczył w maju wiceminister finansów Maciej Grabowski - bezpośrednio nie dotyczy polskich podatników, ale współpracy między organami podatkowymi państw UE. Nowe przepisy mają na celu ułatwienie polskiemu fiskusowi dochodzenia należności podatkowych w innych państwach europejskich, a z kolei administracjom podatkowym z innych państw europejskich ułatwienie dochodzenie ich należności w Polsce.

Zgodnie z nowymi przepisami, wymiana informacji podatkowych obejmie informacje istotne do stosowania i wykonywania przepisów dotyczących podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz samorządu terytorialnego. Wyłączone z niej są informacje objęte przepisami unijnymi odnoszącymi się do współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi w zakresie podatku VAT, ceł i podatku akcyzowego, a także dotyczące: składek na ubezpieczenie społeczne, opłaty skarbowej, należności o charakterze umownym, w szczególności wynagrodzeń za usługi użyteczności publicznej.

W ustawie określono też dodatkowe warunki korzystania z pomocy państw członkowskich UE przy doręczaniu pism. Zgodnie z nowymi przepisami minister finansów będzie musiał wyznaczyć organ, który będzie przekazywał obcym władzom podatkowym wnioski o doręczenie pism, o udzielenie informacji oraz będzie udzielał informacji. Zgodnie z obecnymi przepisami funkcje te pełni teraz Biuro Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie, które funkcjonuje w ramach Izby Skarbowej w Poznaniu.

Nowela pozwala, by tzw. upoważnieni przedstawiciele obcej władzy mogli przebywać w siedzibach organów podatkowych i urzędach kontroli skarbowej w Polsce. Dopuszcza też ich obecność w postępowaniach podatkowych i kontrolnych. Nowe przepisy przewidują też prostsze zasady wszczynania i prowadzenia kontroli jednoczesnych (w różnych krajach), co - zdaniem rządu - powinno przyspieszyć i zwiększyć ich efektywność.

Czytaj więcej w Money.pl
Kontrola skarbowa. Masz dwa tygodnie na... Jeśli poddany kontroli podatkowej przedsiębiorca ma zastrzeżenia co do prawidłowości jej przebiegu, może złożyć oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Ma na to dwa tygodnie.
Jak policzyć terminy podatkowe? 14 dni na odwołanie od decyzji urzędu skarbowego, 7 dni na wystawienie rachunku to jedne z terminów, jakich czasem muszą dotrzymać podatnicy. Przepisy prawa podatkowego mierzą czas także fiskusowi.
Podatki w Polsce. Co zapowiada Piechociński? Wicepremier skomentował również propozycje przygotowane przez resort finansów.
Tagi: fiskus, wiadomości, kraj, gospodarka, podatki, najważniejsze, gospodarka polska
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz