Notowania

fitch
26.03.2010 17:34

Fitch: Polska nadal wiarygodna

Dzięki dobrym wynikom gospodarczym agencja Fitch Ratings utrzymała oceny Polski.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Rodrigo Galindez/CC/Flickr)

*Polska jest nadal wiarygodnym dla inwestorów krajem. Dzięki dobrym wynikom gospodarczym agencja ratingowa Fitch Ratings utrzymała oceny dla Polski. Przewiduje też, że w przyszłości sytuacja w kraju będzie stabilna. *

Fitch Ratings utrzymał długoterminowy rating Polski dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie A-, a w walucie krajowej na poziomie A. Perspektywa ratingów długoterminowych jest stabilna - podała agencja w komunikacie. Jednocześnie agencja utrzymała krótkoterminowy rating dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie _ F2 _, a pułap krajowy na poziomie _ AA- _.

_ - Wiarygodność Polski jest wspierana przez odporność i elastyczność gospodarki, dzięki czemu Polska była jedynym krajem w Unii Europejskiej, który zanotował wzrost gospodarczy w 2009 roku _ - powiedział David Heslam, Dyrektor w Dziale Europejskich Rynków Wschodzących Fitch Ratings.

_ - Wiarygodna polityka pieniężna i płynny kurs walutowy oraz głęboki rynek długu rządowego pozwoliły rządowi na poluzowanie polityki i wsparcie wzrostu, co ochroniło gospodarkę przed negatywnymi konsekwencjami globalnego spowolnienia oraz finansowego szoku _ - dodał Heslam.

Agencja zaznacza, że wzrost PKB w Polsce wyniósł w 2009 roku 1,7 proc. (5 proc. w 2008). A dla porównania, średni spadek PKB w pozostałych 26 krajach UE wyniósł w 2009 roku 5,8 proc._ - System płynnego kursu walutowego pomógł w zminimalizowaniu zewnętrznego szoku handlowego i wsparł spadek zapotrzebowania na zewnętrzne finansowanie, poprzez zmniejszenie deficytu na rachunku obrotów bieżących o 4 punkty procentowe do 1,7 proc. PKB w 2009 _ - napisano w komunikacie.

_ - Jednocześnie wskaźnik rolowania długu zewnętrznego przekroczył 100 proc., co odzwierciedla dostęp Polski do rynków międzynarodowych oraz sprzyjającą strukturę długu prywatnego, na który w dużej mierze składają się zobowiązania pomiędzy firmami matkami a ich córkami. Głównie z powodu spowolnienia wzrostu gospodarczego i zaplanowanych obniżek podatków, deficyt budżetowy podwoił się w 2009 do 7,2 proc. PKB (według ESA95, razem z kosztami reformy emerytalnej w wysokości 1,6 proc. PKB) _ - dodano w komunikacie.

Fitch przewiduje, że przyspieszenie tempa wzrostu PKB do 2,3 proc. w 2010 oraz 3,5 proc. w 2011 pomoże obniżyć deficyt odpowiednio do 6,5 proc. PKB oraz 5,4 proc. PKB.

Bazując na tych założeniach, Fitch prognozuje, że zadłużenie państwa wzrośnie o 9,1 punktów procentowych w stosunku do 2008 i osiągnie poziom 56,3 proc. PKB na koniec roku 2011. Uwzględniając koszty reformy emerytalnej, prognozuje zadłużenie państwa na 47 proc. PKB w 2011 (wyłączając aktywa funduszy emerytalnych drugiego filara).
_ __ - Obecne ratingi Polski mają pewny zakres tolerancji dla czasowego zwiększenia deficytu budżetowego _ - stwierdził Heslam. Dodał jednak, że _ w średnim terminie polityka fiskalna musi zostać zaciśnięta, aby ustabilizować poziom zadłużenia państwa i zapobiec sytuacji, w której trendy dotyczące wskaźników zadłużenia staną się wyższe od tych dla państw z grupy porównawczej. _

_ - Brak dalszych szczegółów dotyczących wiarygodnego programu konsolidacji finansów publicznych oraz brak wdrożenia takiego programu zwiększy negatywną presję na ratingi Polski _ - dodał Heslam.

Zdaniem agencji perspektywa dyscypliny fiskalnej jest niepewna ze względu na intensywny kalendarz wyborczy, z planowanymi wyborami prezydenckimi i samorządowymi w 2010 roku oraz wyborami parlamentarnymi w 2011.

* **ZOBACZ TAKŻE:**
* **[ Wiadomości z kraju i ze świata na Twojej stronie internetowej ]( http://www.money.pl/webmaster/do_pobrania/artykuly/ )**
* **[ Najważniejsze informacje w twojej skrzynce e-mail! ]( http://www.money.pl/egazety/ ) **
Tagi: fitch, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, gospodarka polska, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz