Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Forum Kobiet Polskich pisze list do Tuska

0
Podziel się

Forum - skupiające 53 przedstawicielki organizacji kobiecych - przypomina, że kończący się rok 2013 został ogłoszony przez premiera Rokiem Rodziny.

Forum Kobiet Polskich pisze list do Tuska
(Rafal Oleksiewicz/REPORTER)
bEraMmZh

To nie był rok poświęcony rodzinie - czytamy w liście otwartym do premiera, wskazując m.in. na wysokie bezrobocie, niskie zarobki i narastające trudności wielu rodzin z wykonywaniem roli wychowawczej.

Forum Kobiet Polskich - skupiające 53 przedstawicielki organizacji kobiecych - przypomina, że kończący się rok 2013 został ogłoszony przez premiera Rokiem Rodziny. Dodaje, że wzbudziło to nadzieję, że rząd zainteresuje się poważnymi problemami polskich rodzin. _ Zapowiedź Roku Rodziny nie spowodowała oczekiwanych zmian. Wyjątkiem jest jedynie słuszne wydłużenie do roku urlopów rodzicielskich dla rodziców posiadających stałe zatrudnienie _ - czytamy w liście do premiera.

Jednak - w opinii Forum Kobiet Polskich - rząd nie przedstawił wieloletniego projektu polityki rodzinnej, _ co skazuje nas na wyrywkowe, pojedyncze działania, które nie tworzą systemu wspierającego trwałość polskich rodzin, ich samodzielność finansową i wychowawczą _.

bEraMmZj

Wśród najpoważniejszych problemów polskich rodzin Forum Kobiet Polskich wskazuje przede wszystkim: wysokie bezrobocie, niskie zarobki, niewystarczające wsparcie państwa dla bardzo licznej grupy ubogich rodzin, a także _ dramatyczny niż demograficzny, rozpad wielu małżeństw, duża liczba dzieci umieszczanych w środowiskach zastępczych poza rodzinami naturalnymi, narastające trudności wielu rodzin z wykonywaniem roli wychowawczej _. _ Wskazują one na poważny kryzys rodziny _ - czytamy w liście.

Autorki listu piszą, że w 2013 r. odnotowały _ szereg działań o zdecydowanie antyrodzinnym charakterze _. W ich opinii są to m.in. niewielka waloryzacja progów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych (do 539 zł) oraz podwyższenie zaledwie do 77 zł zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku do 5 lat, a także ograniczenie uprawnionych do uzyskiwania zasiłku pielęgnacyjnego.

_ Zmiana ta nie włączyła ponownie do systemu świadczeń rodzinnych ponad 2 mln dzieci, które z niego usunięto na skutek braku przez wiele lat waloryzacji progów dochodowych i świadczeń. Dzieje się to w sytuacji, gdy liczba polskich dzieci żyjących w ubóstwie jest jedną z najwyższych w UE _ - pisze Forum Kobiet Polskich.

Kolejną _ antyrodzinną _ zmianą wprowadzoną w tym roku jest w opinii autorek listu wprowadzenie obowiązku szkolnego dla dzieci od 6 lat przy nieprzygotowanych do tego szkołach i nieliczenie się z opinią rodziców w tej sprawie.

bEraMmZp

Forum Kobiet Polskich krytykuje też kampanię na rzecz wprowadzenia związków partnerskich - czego efektem byłaby m. in. marginalizacja małżeństwa, zmiany powodujące gorszy poziom pracy przedszkoli przez ograniczenie zajęć dodatkowych oraz prace rządu nad ratyfikacją Konwencji Rady Europy o zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Konwencja, zdaniem autorek listu, ma wprowadzić do systemu edukacji i całej polityki społecznej założenia _ skrajnej ideologii gender _.

_ W tej sytuacji zwracamy się do pana premiera i całego rządu o pilne przygotowanie i uchwalenie programu polityki rodzinnej, skonsultowanego z rodzinami, organizacjami rodzinnymi, Kościołami, w duchu pomocniczości państwa, a nie zastępowania czy wyręczania rodzin. Jesteśmy przekonane, że rodzina powinna znajdować się w centrum zainteresowania państwa i samorządu lokalnego, a jej wzmocnienie jest polską racją stanu _ - piszą autorki listu.

bEraMmZK
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)