Notowania

gaz łupkowy w polsce
12.09.2012 09:41

Gaz łupkowy pod lupą Najwyższej Izby Kontroli

Wyniki audytu NIK przedstawi Sejmowi i opinii publicznej wiosną 2013 roku.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Skraba/REPORTER)

Najwyższa Izba kontroli rozpoczyna audyt dotyczący wydobycia gazu łupkowego w Polsce. NIK skontroluje działalność administracji publicznej w związku z poszukiwaniem, wydobyciem i zagospodarowaniem gazu łupkowego.

Izba przyjrzy się między innymi pracom dotyczącym ustalenia wielkości zasobów gazu łupkowego i planom jego zagospodarowania. NIK skontroluje też jak właściciele koncesji wywiązują się ze swoich zobowiązań.

Kontrolę rozpoczyna panel ekspertów. Kontrolerzy wysłuchają opinii ekspertów m.in. z Ministerstwa Środowiska, Państwowego Instytutu Geologicznego, Wyższego Urzędu Górniczego, NFOŚiGW, Instytutu Nauk Geologicznych PAN, PGNiG. Zostaną także poproszeni o wyrażenie opinii po zakończeniu kontroli.

Wyniki audytu NIK przedstawi Sejmowi i opinii publicznej wiosną 2013 roku.

Czytaj więcej w Money.pl
Powstanie 155 tysięcy nowych miejsc pracy. Zaskakujący raport Najbardziej zyskają przemysł metalurgiczny, handel detaliczny i hurtowy.
Już rozpoczynają wydobycie gazu łupkowego Do 2015 roczna produkcja wyniesie 6,5 mld m sześciennych. Jest on podstawą nowej strategii bezpieczeństwa energetycznego Chin.
Gaz z łupków w Polsce? Są pierwsze terminy Minister skarbu Mikołaj Budzanowski ocenia, że realnym terminem jest przełom 2014 i 2015 roku. Wydobycie miałoby wówczas sięgnąć 0,5-1 mld metrów sześciennych.
Tagi: gaz łupkowy w polsce, nik, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, gospodarka polska
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz