Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Gaz w Polsce. Wybudujemy 3,4 tys. kilometrów gazociągów. To inwestycja za 18 mld zł

0
Podziel się:

Zobacz, jak za sześć lat ma wyglądać infrastruktura gazowa [MAPA].

Gaz w Polsce. Wybudujemy 3,4 tys. kilometrów gazociągów. To inwestycja za 18 mld zł
(Gaz System S.A.)
bEKghvyt

Senat zaproponował kilka doprecyzowujących poprawek do noweli specustawy o terminalu LNG. Ustawa rozszerza listę inwestycji w infrastrukturę gazową budowanych z uproszczeniem procedur administracyjnych. Teraz wróci do Sejmu.

W związku senackim głosowaniem nad nowelą resort skarbu zapewnił w komunikacie, że dzięki zmianie przepisów wzrośnie poziom bezpieczeństwa energetycznego Polski.

_ - Nowelizacja ustawy terminalowej będzie katalizatorem wielkich inwestycji w sektorze energetycznym. Będziemy zdolni bardzo sprawnie rozprowadzić surowce energetyczne po całym kraju oraz włączyć się w międzynarodowy system gazociągów. Tym samym w pełni zostanie wykorzystany potencjał terminalu LNG w Świnoujściu _ - powiedział cytowany w komunikacie Włodzimierz Karpiński, minister Skarbu Państwa.

bEKghvyv

Jak dodał, ustawa - poprzez usprawnienie procesu inwestycyjnego - odblokuje potencjał spółek Skarbu Państwa, które mają w swoim portfelu projekty o wartości 18 mld złotych do 2020 r.

Na mocy obowiązującej od 2009 r. specustawy w Świnoujściu powstaje terminal skroplonego gazu ziemnego LNG oraz grupa gazociągów w północno-zachodniej części Polski o łącznej długości ok. 940 km, łączących terminal z siecią gazową. Według ostatnich deklaracji przedstawicieli rządu termin ukończenia terminala z końcem 2014 r. jest obowiązujący.

źródło: Ministerstwo Skarbu

bEKghvyB

W grudniu powinien pojawić się w nim pierwszy gazowiec, a w przyszłym roku gazoport będzie w stanie przyjąć 11 statków z zakontraktowanym skroplonym gazem z Kataru.

Znowelizowana ustawa obejmuje szereg nowych inwestycji - przede wszystkim gazociągi o długości 3,4 tys. km. Są wśród nich nowe połączenia z Litwą i Słowacją oraz rozbudowa istniejącego interkonektora z Czechami, a także ponad 10 krajowych gazociągów. Dodatkowo na liście znalazła się budowa magazynów gazu o pojemności nie mniejszej niż 250 mln m sześć.

Nowela upraszcza procedury administracyjne towarzyszące tym inwestycjom. W ocenie DO 5 MILIARDÓW M3 W PIERWSZYM ETAPIE

Terminal LNG to instalacja do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (ang. LNG - Liquefied Natural Gas). Surowiec będzie transportowany statkami, głównie z Kataru.

bEKghvyC

W pierwszym etapie eksploatacji terminal LNG pozwoli na odbiór 5 mld mÂł gazu ziemnego rocznie. To około jedna trzecia polskiego popytu. W kolejnym etapie, w zależności od wzrostu zapotrzebowania na gaz, możliwe będzie zwiększenie zdolności wysyłkowej do 7,5 mld m3, bez konieczności powiększania terenu, na którym powstanie terminal.

W terminalu LNG w Świnoujściu planowana jest budowa dwóch zbiorników o standardowej wielkości - takich, jakie są stosowane w innych terminalach na świecie, tj. o pojemności 160 tys. metrów sześciennych.
skutków regulacji przyspieszenie oszacowano na 14 do 23 miesięcy dzięki m.in.: natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnych, skróceniu terminów ich skarżenia, rozpatrywania odwołań, wydawania pozwoleń na budowę, wyeliminowaniu konieczności wprowadzania gazociągów do planów zagospodarowania przestrzennego itp.

Uzasadniając potrzebę noweli, rząd podkreślał, że istniejąca krajowa sieć gazowa nie pozwala w sposób efektywny rozprowadzić po całym kraju gazu z terminala LNG.

W przypadku ustania dostaw ze Wschodu, do niektórych regionów, szczególnie południowo-wschodnich, nie da się dostarczyć odpowiednich ilości gazu z innych kierunków. W celu umożliwienia przesyłania gazu ze źródeł zlokalizowanych w innych częściach Polski konieczne jest usunięcie _ wąskich gardeł _ w systemie przesyłowym, występujących m.in. na magistralach przesyłowych. Stąd objęcie specustawą kolejnych gazociągów.

bEKghvyD

Ile zyskamy na terminalu?

Suma korzyści z budowy terminalu do 2025 roku ma się zamknąć w kwocie nawet 8 miliardów złotych, wyliczyli eksperci ds. energetyki z EY. Jest to efekt, który budowa instalacji wywrze na Produkt Krajowy Brutto naszego kraju, przy założeniu, że podjęta zostanie decyzja o rozbudowanie mocy regazyfikacyjnych terminalu do 7,5 mld m3 gazu rocznie, czytamy w raporcie.

_ - Na budowie terminalu najbardziej zyska oczywiście sektor LNG (tj. przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z budową terminalu LNG oraz infrastruktury towarzyszącej w Polsce), który dzięki instalacji się de facto w Polsce stworzy. Terminal pomoże też budownictwu, sektorowi transportu lądowego i rurociągowego oraz rozmaitym branżom usługowym - _ wylicza Aleksander Gabryś, starszy menadżer w grupie energetycznej EY.

Dzięki inwestycji w terminal oraz infrastrukturę towarzyszącą pracę ma dostać od 4 do 4,5 tysiąca osób, z czego pół tysiąca tylko w Zachodniopomorskiem. Zdaniem analityków EY, największym beneficjentem będzie budowlanka, w której prace znajdzie tysiąc osób. To nie koniec. Już po zakończeniu całej inwestycji, zatrudnienie związane z funkcjonowaniem sieci wyniesie od około 1,8 do 2 tysięcy.

bEKghvyE

Skorzystać mają też odbiorcy, bowiem działający terminal może mieć pozytywny wpływ na ceny błękitnego paliwa._ Wprawdzie gaz importowany z Kataru był kontraktowany w innych warunkach rynkowych, ale terminal (w szczególności po rozbudowie) będzie posiadał wolne moce regazyfikacyjne. Dostępne moce regazyfikacyjne mogą zostać wykorzystywane do zakontraktowania nowych dostaw gazu ziemnego a obecnie ceny LNG na rynku światowym są znacząco niższe niż ceny gazu ziemnego na rynkach giełdowych w Europie - _ czytamy w raporcie EY.

Terminal wśród priorytetowych inwestycji krajów bałtyckich

Budowa terminalu LNG w Świnoujściu oraz połączeń z Polski z systemem przesyłu gazu na Litwie, Słowacji i w Czech to strategiczne projekty wymienione w drugiej edycji Regionalnego Planu Inwestycyjnego na lata 2014-23 dla krajów regionu Morza Bałtyckiego.

O przygotowanym wspólnie z krajowymi operatorami systemów przesyłowych w regionie dokumencie - Raport The second Gas Regional Investment Plan of the Baltic Energy Market Interconnection Plan (BEMIP GRIP) - poinformował w środę Gaz-System.

Opracowanie zawiera informacje na temat rozwoju rynku i infrastruktury gazu ziemnego w regionie krajów bałtyckich, w tym o realizowanych już oraz planowanych inwestycjach w Polsce, Danii, Szwecji, Estonii, na Litwie, Łotwie i w Finlandii. Pierwsza edycja BEMIP GRIP została opublikowana w marcu 2012 r. Według Rafała Wittmanna, dyrektora pionu rozwoju Gaz-System, region Morza Bałtyckiego potrzebuje inwestycji, które będą łączyć systemy gazowe, zwiększą bezpieczeństwo dostaw oraz przyspieszą budowę konkurencyjnego rynku energii.

Przy opracowaniu BEMIP GRIP uczestniczyli operatorzy systemów przesyłowych: AS EG Vorguteenus (Estonia), Energinet.dk (Dania), Gasum Oy (Finlandia), AS Latvijas Gaze (Łotwa), Gaz-System (Polska), Swedegas AB (Szwecja) oraz AB Amber Grid (Litwa) - spółka, która była koordynatorem projektu drugiej edycji raportu.

Gaz-System zwrócił uwagę, że _ rynki gazu ziemnego w regionie Morza Bałtyckiego cechują się wysokim uzależnieniem od dostaw z jednego źródła oraz stosunkowo niskim rozwojem wzajemnych połączeń międzysystemowych _.

Operatorzy systemów przesyłowych w regionie Morza Bałtyckiego podkreślają, iż potrzebna jest realizacja projektów dotyczących przesyłu gazu, terminali LNG oraz podziemnych magazynów gazu. Ich efektem byłaby - jak wskazują - m.in. dalsza integracja rynków, dywersyfikacja źródeł i dróg dostaw oraz podniesienie poziomu ich bezpieczeństwa.

PIERWSZY W TEJ CZĘŚCI EUROPY

Budowa terminalu gazu skroplonego LNG w Świnoujściu to pierwsza tego typu inwestycja w Polsce i w naszej części Europy. Prace nad projektem technicznym terminalu zostały zakończone w 2009 r.

Na świecie funkcjonuje obecnie ponad 80 terminali LNG. Najwięcej jest ich w Japonii. W Europie jest 21 terminali LNG. Liderem pod tym względem jest Hiszpania.

_ źródło: Polskie LNG _
W Regionalnym Planie Inwestycyjnym na lata 2014-23 dla krajów regionu Morza Bałtyckiego poinformowano, że Gaz-System w 2014 r. zakończy budowę terminalu LNG w Świnoujściu oraz budowę ponad 1000 km nowych gazociągów głównie w północno-zachodniej i centralnej części kraju. W kolejnych latach planowana jest rozbudowa systemu. Podkreślono, że inwestycje te wzmocnią system bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Według raportu, w terminie średniookresowym do 2018 r., z perspektywą do 2023 r., Gaz-System planuje wzmocnienie sytemu przesyłowego gazu i budowę nowych transgranicznych połączeń z systemami na Litwie, Słowacji i w Czechach. Dodatkowo - jak podano - spółka planuje w tym czasie rozbudowę terminalu LNG w Świnoujściu oraz realizację projektu gazociągu Baltic Pipe, czyli budowy podmorskiej magistrali, która łączyłaby krajowy system przesyłowy z Danią.

W październiku 2013 r. Komisja Europejska opublikowała listę tzw. projektów wspólnego zainteresowania, na której znalazły się przedsięwzięcia związane z rozbudową infrastruktury przesyłowej Gaz-Systemu, w tym m.in. w ramach gazowego połączenia Północ - Południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, połączenia międzysystemowe Polska - Czechy oraz Polska - Słowacja, a także połączenie międzysystemowe Polska - Litwa i gazociąg Baltic Pipe. Inwestycje te uznano za projekty o znaczeniu wspólnotowym wśród 15 projektów w regionie Morza Bałtyckiego.

Połączenie Północ - Południe to projekt wspierany przez UE, zakładający połączenie Baltic Pipe i terminalu LNG w Świnoujściu poprzez południową Polskę, Czechy, Słowację i Węgry z planowanym terminalem w Chorwacji na wyspie Krka. Budowa korytarza planowana jest w perspektywie do 2017 r.

Czytaj więcej O RYNKU ENERGETYCZNYM w Money.pl

bEKghvyW
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)