Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Gospodarka traci ponad 1,3 mld zł rocznie przez awarie sieci energetycznej

0
Podziel się

W związku z tym potrzebne jest wprowadzenie efektywnego modelu opłat dystrybucyjnych - wynika ze specjalnego raportu.

Gospodarka traci ponad 1,3 mld zł rocznie przez awarie sieci energetycznej
(Michael Kappel / Flickr (CC BY-NC 2.0))
bDJgxSBN

Przez awarie sieci energetycznych gospodarka traci ponad 1,3 mld zł rocznie. W związku z tym potrzebne jest wprowadzenie efektywnego modelu opłat dystrybucyjnych. Dzięki temu przedsiębiorstwa odpowiedzialne za utrzymywanie sieci, czyli operatorzy sieci dystrybucyjnych, aktywniej inwestowaliby w rozwój i modernizacje sieci. Takie wnioski płyną z raportu pt. _ Nowy model opłat jakościowych sposobem na niezawodne dostawy energii elektrycznej _, zaprezentowanego przez Fundację im. Lesława A. Pagi.

_ Informacje zebrane przez Council of European Energy Regulators w zakresie ciągłości dostaw energii do odbiorców w Polsce są dość zatrważające. Ciągniemy się w ogonie UE w zakresie planowanych i nie planowanych ograniczeń w dostawach. Podejmowane przez prezesa URE próby zmiany tej sytuacji są ze wszech miar godne poparcia. Zmiana polityki regulacyjnej od 2010 r. i większe nakłady na inwestycje są coraz bardziej odczuwalne, a planowana nowa 'jakościowa' polityka regulacyjna może tę sytuację jeszcze poprawić _ - powiedział uczestnik debaty nad raportem, partner w kancelarii White & Case Tomasz Chmal, cytowany w komunikacie.

_ Istotnym jest, aby dialog pomiędzy regulatorem a OSP/OSD prowadzić w sposób szczery na poziomie założeń, celu i kosztów, a nie np. na gruncie gotowego projektu rozporządzenia systemowego czy przedstawienia założeń do nowych taryf. Jeśli nowy system regulacji ma zacząć działać od 2016, czasu jest bardzo mało _ - dodał Chmal.

bDJgxSBP

Jak czytamy w raporcie, nawet najlepiej zaplanowany model zachęt, by być bodźcem dla OSD do inwestowania w sieci dystrybucyjne, powinien być uzupełniony efektywnym modelem kar dla dystrybutorów i bonifikat dla klientów za przerwy w dostawach prądu.

_ W proponowanym przez nas modelu opłat, ustalonym według jasnych reguł, prezes URE wyznaczałby cele wskaźnikowe do osiągnięcia przez poszczególne OSD w kilkuletniej perspektywie. A w przypadku nieosiągnięcia tych wskaźników, nakładane byłyby kary. Suma uzyskana z tych kar nie trafiałaby jednak do innych OSD, lecz zostałaby przeznaczona na badania i rozwój nowych technologii związanych z dystrybucją energii w tym OSD, na którego nałożone byłyby kary. Pozwoliłoby to uniknąć sytuacji, w której inwestycje w sieci polegałyby tylko na prostym transferze technologii z bardziej zaawansowanych systemów _ - skomentował ekspert Fundacji im. Lesława A. Pagi i jeden z autorów raportu Maciej Tomecki.

Jak piszą autorzy, ważny jest również jeszcze drugi obszar oddziaływania na jakość sieci OSD, który opierałby się na wzmocnieniu pozycji i roli odbiorcy prądu w stosunku do OSD, zwłaszcza małych przedsiębiorstw. Dotyczy to przede wszystkim obszarów, gdzie przerwy w dostawach prądu są najbardziej odczuwalne.

_ Pozytywny wpływ na niezawodność sieci elektroenergetycznych miałaby również taka zmiana w prawie, która polegałaby na ustaleniu sztywnych, odgórnie ustalonych wysokości bonifikat dla odbiorców prądu dotkniętych awarią, które wypłacane byłyby przez OSD automatycznie i niezwłocznie, także gdy nie nastąpiła ona z winy OSD. Wysokość bonifikat uwarunkowana byłaby m.in. rodzajem odbiorcy, regionem oraz długością przerw. Istniejący model naliczania bonifikat nie uwzględnia szeregu strat związanych z brakiem dostaw energii elektrycznej, dotykających na przykład małych przedsiębiorców _ - dodał ekspert Fundacji im. Lesława A. Pagi i jeden z autorów raportu Bartosz Zagórowicz.

bDJgxSBV

Autorzy raportu zauważają też, że istnieją znaczne różnice w długości trwania przerw w dostawach prądu dla różnych OSD. Z tego powodu należałoby ustalić okresy przejściowe przy wprowadzaniu proponowanych rozwiązań, które dałyby czas na wyrównanie wskaźników niezawodnościowych. Rozwiązaniem kompensującym środki związane z niedostarczeniem energii elektrycznej mogłyby być programy wspierające rozwój infrastruktury sieciowej na tych obszarach, które najdotkliwiej i najczęściej odczuwają przerwy w dostawach prądu (przykład z Wielkiej Brytanii).

Liczba i czas trwania przerw w dostawach prądu w Polsce od kilku lat utrzymują się na wysokim poziomie w porównaniu do lepiej rozwiniętych krajów europejskich. Jest to zarówno problem ekonomiczny, jak i społeczny, który nie tylko obniża jakość życia, ale także ogranicza możliwości rozwoju małych miast i wsi, gdzie przerwy w dostawach prądu są znacznie dłuższe niż w miastach.

Jak zapowiedział wcześniej prezes URE, w 2016 roku zostanie wprowadzony model wynagradzania tych operatorów sieci dystrybucyjnych, którzy inwestują w zwiększanie niezawodności swoich sieci.

Czytaj więcej w Money.pl

bDJgxSBW
bDJgxSCq
energetyka
wiadomości
kraj
Źródło:
KOMENTARZE
(0)