Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Grupa Lotos: innowacje podnoszą konkurencyjność spółki

0
Podziel się:

Projekty innowacyjne są częścią wszystkich inwestycji Grupy Lotos SA - zapewnia spółka. Inwestuje ona w instalacje pogłębionego przerobu ropy naftowej, aby uzyskiwać jak najwięcej paliwa z baryłki ropy oraz w technologie zmniejszające energochłonność produkcji.

Jak podała PAP Grupa Lotos, "przemysł naftowy - rafineryjny to przede wszystkim nowoczesne technologie przerobu ropy i inwestycje zmniejszające energochłonność". Firma ocenia, że projekty innowacyjne są szansą na zwiększenie konkurencyjności Grupy Kapitałowej Grupy Lotos. Spółka współpracuje m.in. z Politechniką Gdańską, Politechniką Warszawska, AGH, Instytutem Nafty i Gazu, Instytutem Chemii Przemysłowej, Instytutem Maszyn Przepływowych PAN oraz instytucjami badawczymi przy opracowywaniu technologii produkcji m.in. paliw, olejów, asfaltów modyfikowanych polimerami oraz plastyfikatorów do produkcji opon.

"Ponad 5 mld zł zainwestowane w Program 10+ spowodowało nie tylko wzrost przerobu ropy z 6 do 10,5 mln rocznie, ale pogłębiło jej przerób, czyli zwiększyło ilość cennych paliw, zwłaszcza oleju napędowego, uzyskanych z baryłki ropy" - podano. Także realizowany obecnie Projekt EFRA (tzw. "Efektywna Rafinacja") dotyczy wdrożenia w rafinerii w Gdańsku zaawansowanych rozwiązań w zakresie przerobu ropy.

Lotos zakłada, że technologie pozwolą osiągnąć wyższy stopień konwersji ropy naftowej, podnoszący konkurencyjność rafinerii. Szacuje się, że efektem EFRA powinno być zwiększenie marży firmy na przerobie każdej baryłki surowca o ok. 2 dolary. Instalacje mają pozwolić rafinerii przerabiać ropę naftową tak, aby uzyskiwać z niej wyłącznie produkty oferujące atrakcyjne marże. W ten sposób Lotos chce w pełni zagospodarować tak zwaną ciężką pozostałość, czyli tę frakcję ropy naftowej, z której obecnie powstaje ciężki olej opałowy lub asfalty. Zgodnie z założeniami - już w 2018 roku spółka ma osiągnąć zwiększony wolumen produktów wysokomarżowych.

Szacunkowo zakłada się, że rocznie w wyniku realizacji Projektu EFRA powstanie około 900 tys. ton produktów paliwowych i do syntezy chemicznej oraz około 390 tys. ton koksu naftowego. Spółka przekonuje, że inwestycja ma fundamentalne znaczenie dla Grupy Lotos.

Po realizacji Projektu rafineria LOTOS będzie mogła np. przerabiać mocno zanieczyszczone, a przez to znacznie tańsze ropy np. z Kanady czy Wenezueli, produkując z nich najwyższej jakości paliwa oraz koks. Koszt realizacji projektu to ok. 2,3 mld złotych.

Spółka Lotos Asfalt jest krajowym liderem produkcji asfaltów MODBIT - modyfikowanych polimerami. Produkcja asfaltów modyfikowanych realizowana jest poprzez wbudowanie w ich strukturę termoelastycznego modyfikatora. Takie asfalty są bardzo trwałe i wykorzystuje się je do budowy autostrad, lotnisk oraz nawierzchni na mostach czy w tunelach. Asfalty wytwarzane są w Gdańsku, Czechowicach i Jaśle. Spółka jako pierwsza w Polsce opracowała i wdrożyła technologię produkcji innowacyjnego asfaltu MODBIT CR (modyfikowanego polimerami z dodatkiem gumy).

Wśród realizowanych inicjatyw związanych z innowacyjnością jest także Projekt HESTOR dotyczący opracowania technologii magazynowania energii w postaci wodoru. Grupa Lotos występuje w nim jako lider konsorcjum. Celem projektu jest zbadanie efektywności magazynowania (w kawernach solnych) wodoru pozyskiwanego w procesie elektrolizy z nadwyżek energii z elektrowni wiatrowych i słonecznych. Pozyskany w ten sposób wodór mógłby być wykorzystywany do procesów technologicznych w rafinerii oraz do wytwarzania energii elektrycznej w turbinach gazowych.

Efektem projektu mogłoby być obniżenie emisji CO2 oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym kraju poprzez lepsze wykorzystanie mocy elektrowni wiatrowych i solarnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Spółki Grupy Lotos realizują też projekty nie tylko związane z branżą rafineryjną. Grupa włączyła się w projekt Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, wchodząc w skład dwóch z czterech obszarów badawczo-rozwojowych. Grupa Lotos, Lotos Lab, Lotos Asfalt, Lotos Oil i Lotos Petrobaltic weszły w skład partnerstwa w obszarze "Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie".

Lotos Petrobaltic natomiast jest członkiem partnerstwa realizującego specjalizację "Technologie offshore i portowo-logistyczne", która dotyczy m.in. pływających lub stacjonarnych konstrukcji morskich farm wiatrowych lub platform wydobywczych, bezzałogowych pojazdów morskich, a także systemów do oczyszczania wód z zanieczyszczeń ropopochodnych i monitorowania środowiska.

Lotos inwestuje też w technologie zmniejszające energochłonność, co pozwala na poprawę parametrów ekologicznych i efektywności ekonomicznej. Kilka lat temu rafineria Lotosu zrezygnowała z opalania ciężkim olejem opałowym i wprowadziła opalanie gazem ziemnym, co spowodowało znaczące ograniczenie emisji siarki i pyłów oraz znaczny spadek emisji dwutlenku węgla. Opalanie gazem jest również bardziej ekonomiczne.

Jak podała Grupa Lotos, wśród działań w sferze innowacyjności spółka planuje m.in. inwestowanie w nowe technologie, podnoszenie efektywności firmy poprzez rozwój procesów biznesowych, logistyki oraz wykorzystanie zaawansowanych technik optymalizacji procesów technologicznych.

Firma podkreśliła, że nowe technologie nie tylko zwiększają elastyczność rafinerii, bo umożliwiają przerób różnych gatunków ropy, ale też pozwalają na szybką zmianę profilu produkcji na bardziej opłacalny. Lotos podał, że w rankingu firmy Solomon (najważniejszego na świecie rankingu rafinerii) rafineria w Gdańsku znalazła się wśród najlepszych na świecie pod względem efektywności energetycznej.

Grupa Lotos jest drugim co do wielkości w Polsce koncernem naftowym zajmującym się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Grupa ma ponad 30 proc. udział w rynku hurtowym paliw i prawie 10 proc. w rynku sprzedaży detalicznej. W Grupie Lotos Skarb Państwa ma 53,19 proc. udziałów. Wg informacji z 30.06.2015 ING OFE - 6,35 proc. i pozostali akcjonariusze - 40,46 proc.

W skład grupy kapitałowej, poza Grupą LOTOS, która zarządza rafinerią w Gdańsku, wchodzi 15 spółek ze znakiem Lotos. Akcje Grupy LOTOS od czerwca 2005 r. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

wiadomości
gospodarka
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)