Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Innowacje. W Płocku ma powstanie nowoczesne laboratorium energii odnawialnej

0
Podziel się:

W Płocku ma powstać nowoczesny instytut zajmujący się odnawialnymi źródłami energii.

Innowacje. W Płocku ma powstanie nowoczesne laboratorium energii odnawialnej
(Sivanagk/Dreamstime)
bEsjhMYB

25 mln zł ma kosztować Centralne Laboratorium Innowacji Technicznych i Energii Odnawialnej (CLITiEO). Postawić chce je płocka filia Politechniki Warszawskiej.

Jednym z elementów projektu jest utworzenie Laboratorium Badawczego Innowacyjnych Technologii i Materiałów (LBITiM) w zmodernizowanych budynkach płockiej filii Politechniki Warszawskiej. Ośrodek ma powstać jeszcze w tym roku, najpóźniej do września.

Działalność laboratorium obejmowała będzie badanie konstrukcji budowlanych o różnym przeznaczeniu, wytwarzanych z różnych materiałów, w tym kompozytowych o dużej wytrzymałości - poinformował PAP Łukasz Gościniak z płockiej filii Politechniki Warszawskiej.

bEsjhMYD

_ Uruchomienie LBITiM ma duże znaczenie dla uczelni i regionu. Umożliwiać bowiem będzie rozszerzenie współpracy z sektorem gospodarczym regionu. Wzmocni potencjał naukowy Instytutu Budownictwa, pozwoli na przeprowadzanie badań, prowadzących do opracowania nowych technologii i konstrukcji budowlanych _ - wyjaśnił Gościniak. Zaznaczył przy tym, iż realizacja całego projektu, czyli utworzenie w Płocku kompleksu CLITiEO ma m.in. przyczynić się do _ umocnienia pozycji i znaczenia uczelni w kraju i na arenie międzynarodowej _.

Według Gościniaka koszt utworzenia LBITiM wyniesie ponad 2,5 mln zł. Środki te będą przeznaczone na prace remontowe związane z przebudową jednego z budynków płockiej Filii Politechniki Warszawskiej oraz na zakup niezbędnej aparatury. Uczelnia stara się o dofinansowanie projektu ze środków unijnych pozostałych do rozdysponowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-13.

Gościniak przyznał, że na przebudowę i modernizację _ starej infrastruktury budowlanej _ płocka filia Politechniki Warszawskiej złożyła wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dofinansowanie w wysokości 5,7 mln zł. Wniosek dotyczy _ inwestycji budowlanej służącej badaniom _.

Filia Politechniki Warszawskiej w Płocku została utworzona jako integralna część uczelni w 1967 r. zarządzeniem ówczesnego Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Placówka posiada Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych. W 2013 r. utworzono Centrum Naukowe Technologii Chemicznej i Materiałoznawstwa, utworzone przez Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie.

bEsjhMYJ

Od 2013 r. w Płocku działa Rada ds. Innowacyjności i Działalności Badawczo-Rozwojowej, jako gremium doradcze prezydenta miasta w zakresie wspierania przedsięwzięć innowacyjnych oraz badawczo-rozwojowych. Rada skupia m.in. przedstawicieli instytucji oraz uczelni i przedsiębiorstw działających na terenie Płocka. Jej zadaniem jest m.in. opracowywanie przy udziale centrów badawczo-rozwojowych oraz ośrodków naukowych i akademickich propozycji przedsięwzięć służących rozwojowi miasta, a także inicjowanie działań związanych z realizacją prac i projektów badawczo-rozwojowych.

Według płockiego Urzędu Miasta, głównym efektem utworzenia nowego kompleksu laboratoriów w tamtejszej filii Politechniki Warszawskiej, będzie m.in. usprawnienia przepływu technologii pomiędzy uczelnią i firmami działającymi w regionie, a także poszerzenia oferty badawczej skierowanej do tych podmiotów, _ co przyczynić się może do wzrostu ich konkurencyjności na polskim rynku _.

Czytaj więcej w Money.pl
Lepsza zawodówka niż studia. Nowa akcja Rusza program promocji kształcenia rzemieślników. Organizatorzy przekonują, że czasem to lepsze rozwiązania niż studia wyższe.
20 proc. energii z OZE. Jakich zmian potrzeba? Znajdująca się na etapie opiniowania propozycja dostosuje nasze prawo do unijnego.
Nowy wiadukt usprawni ruch aut. Gdzie? Inwestycja o wartości 26 mln zł, finansowana z budżetu miasta, przebiega zgodnie z harmonogramem, a jej zakończenie planowane jest na przełomie września i października.
bEsjhMZe
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)