Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Innowacje w Polsce. Nowa strategia ARP

0
Podziel się

Agencja rozmawia z dużymi spółkami skarbu państwa w sprawie wspólnych inwestycji.

Innowacje w Polsce. Nowa strategia ARP
(Jakub Orzechowski/Reporter)
bEgXPpSd

Dotąd Agencja Rozwoju Przemysłu koncentrowała się na finansowaniu restrukturyzacji przedsiębiorstw, teraz dodaje nowy filar: innowacje - powiedziała prezentując nową strategię prezes Agencji Aleksandra Magaczewska. Do 2020 roku ARP na innowacje ma przeznaczyć około 1,3 mld zł.

Zgodnie z nową strategią, ARP ma do 2020 r. przeznaczyć łącznie ponad 3 mld zł na wsparcie innowacji, restrukturyzację i inwestycje. Nowa misja agencji to: _ Włączamy rozwój. Zmieniamy przemysł _. ARP ma też nowe logo.

_ - Do tej pory Agencja Rozwoju Przemysłu koncentrowała się na finansowaniu restrukturyzacji, natomiast nastąpiła zmiana priorytetów polityki gospodarczej. Polska gospodarka potrzebuje dynamicznego rozwoju opartego na wiedzy. Jak daleka przed nami droga, świadczą statystyki. Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej, Polska jest na czwartym od końca miejscu, jeżeli chodzi o innowacyjność. Nawet państwa, które 25 lat temu startowały z nami z tej samej pozycji, wyprzedziły nas w tym obszarze _ - powiedziała prezes ARP podczas poniedziałkowej prezentacji strategii.

bEgXPpSf

Jako powody tej sytuacji wskazała fakt, że polskie przedsiębiorstwa nie przeznaczają wystarczających środków na innowacyjność oraz że prace badawczo-rozwojowe nie są nakierowane na potrzeby przemysłu.

Minister skarbu Włodzimierz Karpiński podkreślił, że doświadczenia restrukturyzacyjne i inwestycyjne Agencji zostały uzupełnione o segment innowacyjny. Zapewnił, że MSP będzie wspierało te trzy filary. Jak mówił, ARP na przestrzeni ostatnich lat dobrze koordynowała takie projekty. - _ Wydaje się, że trzeba to rozwijać i będę temu sprzyjał _ - mówił.

_ - Nasza strategia ma zapewnić rozwój nie tylko Agencji, ale przede wszystkim przedsiębiorców _ - podkreśliła Magaczewska. - _ Podejmowane przez nas działania mają skrócić drogę od pomysłu do przemysłu _ - dodała. _ Będziemy wiarygodnym partnerem pobudzającym rozwój polskiego przemysłu poprzez spójny system wsparcia innowacji tworzący pomost między biznesem a środowiskiem innowacyjnym. Finansowanie procesów restrukturyzacji i projektów rozwojowych oraz podnoszenie wartości aktywów _ - wymieniała prezes. Poinformowała, że od 1991 r. ARP m.in. udzieliła pożyczek na kwotę 5 mld zł.

Odnosząc się nowego obszaru działalności - innowacji, Magaczewska zaznaczyła, że ARP buduje w tej dziedzinie tzw. ekosystem ARP, w skład którego wchodzi: broker innowacji (kojarzenie dawców i biorców innowacji w celu komercjalizacji), powołana już spółka ARP Venture oraz fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych (FIZAN). _ - Do 2020 r. chcemy wydać 3 mld zł na wsparcie innowacji, inwestycji i restrukturyzacji. Duża część tych środków będzie przeznaczona na innowacje _ - podsumowała Magaczewska.

bEgXPpSl

Wiceprezes ARP Patrycja Zielińska mówiła o działalności innowacyjnej ARP. Podkreślała, że Polska ma silny przemysł, zaplecze produkcyjne, wykwalifikowane kadry, rozwiniętą naukę oraz innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa, którymi są zainteresowani zagraniczni inwestorzy. _ - Innowacje w Polsce bardzo często są robione "na ślepo". Nie wsłuchujemy się w potrzeby przemysłu. Z drugiej strony przemysł nie do końca te potrzeby komunikuje _ - podkreśliła Zielińska.

Jej zdaniem firmy nie zagospodarowały w pełni potencjału infrastruktury naukowo-badawczej. _ - Dzięki funduszom europejskim ze starej perspektywy UE powstało wiele laboratoriów czy parków technologicznych. Przedsiębiorcy do końca nie mają świadomości ich istnienia _ - oceniła wiceprezes ARP.

Jak mówiła, Agencja liczy na współpracę przemysłu z ośrodkami naukowo-badawczymi oraz innowacyjnymi małymi i średnimi firmami. ARP chce oferować ekspertyzy technologiczne dla innowacyjnych projektów. Partnerzy branżowi będą udostępniać know-how i kanały dystrybucji do rozwijania innowacyjnych produktów - tłumaczyła wiceprezes ARP.

Innowacyjne firmy będą mogły liczyć na pomoc w uzyskiwaniu pieniędzy unijnych na lata 2014-2020. ARP ma Fundację Centrum Innowacji FIRE, która się tym zajmuje.

bEgXPpSm

Zielińska zapowiedziała, że ARP rozmawia z dużymi spółkami skarbu państwa ws. wspólnych inwestycji. _ - Tak jak na rynkach zachodnich duże spółki powinny pozyskiwać innowacje z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a nie tylko tworzyć swoje własne zaplecze badawczo-rozwojowe _ - oceniła. _ Na zakup technologii będziemy udzielać finansowania. Potem w fazie komercjalizacji produktu będziemy dokonywać koinwestycji z partnerem branżowym, który będzie pilnował projektu pod kątem branżowym _ - dodała.

Magaczewska objęła funkcję prezesa ARP na początku sierpnia br., zastąpiła na tym stanowisku Wojciecha Dąbrowskiego, który został prezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Czytaj więcej w Money.pl

bEgXPpSG
innowacje
wiadomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)