Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Karta Dużej Rodziny. Co można uzyskać?

0
Podziel się:

Karta Dużej Rodziny funkcjonuje na mocy rządowego programu, który został przyjęty uchwałą Rady Ministrów.

Karta Dużej Rodziny. Co można uzyskać?
(iStockphoto)

Rząd na rozpoczętym dzisiaj posiedzeniu zajmie się projektem ustawy o Karcie Dużej Rodziny, wprowadzającym zniżki i przywileje dla rodzin wielodzietnych. Omówi też projekt zmian w ustawie o systemie oświaty, który zawiera szczegółowe wytyczne dot. zasad oceniania uczniów.

Karta Dużej Rodziny funkcjonuje na mocy rządowego programu, który został przyjęty uchwałą Rady Ministrów. Przygotowany przez resort pracy projekt ustawy przewiduje przeniesienie rozwiązań na grunt ustawy. Projekt określa zasady przyznawania Karty, uprawnienia z niej wynikające oraz sposób realizacji i finansowania zadań przez resort pracy, administrację rządową i samorząd.

Karta Dużej Rodziny to dokument identyfikujący członka rodziny wielodzietnej; będzie ona - tak jak dotychczas - dokumentem poświadczającym prawo do zwolnień, ulg, zniżek i innych uprawnień w dostępie do towarów lub usług. W projekcie zaproponowano, aby prawo to, tak jak obecnie, przysługiwało rodzinom, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lat, lub do 25 - gdy się ono uczy. W przypadku dziecka niepełnosprawnego (musi mieć orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) nie ma granicy wieku.

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych otrzymają m.in. zniżki na przejazdy kolejowe - 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżki w opłatach paszportowych - 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców; darmowe wstępy do parków narodowych. Zgodnie z projektem, Karta, tak jak dotąd, będzie wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Ministrowie zajmą się też projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Zawiera on szczegółowe wytyczne dotyczące zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

We wrześniu 2013 r. TK orzekł, że zawarte obecnie w ustawie upoważnienie ministra edukacji do wydania rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, jest zbyt ogólne. Uznał, że powinno ono zawierać szczegółowe wytyczne.

Dlatego przygotowany przez MEN projekt nowelizacji zawiera dwa nowe obszerne rozdziały. Jeden z nich zawiera propozycje przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, drugi - przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, czyli m.in. sprawdzianu dla szóstoklasistów, egzaminu gimnazjalnego i matury.

W regulacjach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów nie zaproponowano zasadniczych zmian w stosunku do obowiązujących, zawartych w rozporządzeniu regulującym tę materię. Zapisano jednoznacznie obowiązek udostępniania uczniowi i jego rodzicom sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia. Zaproponowano też wprowadzenie zasady, że w klasach I-III szkoły podstawowej wszystkie oceny mają charakter opisowy. Z kolei w klasach wyższych ocenom w dotychczasowej skali od 1 do 6, będą mogły towarzyszyć oceny opisowe.

Także jeśli chodzi o regulacje dotyczące egzaminów zewnętrznych nie zaproponowano zasadniczych zmian wobec obecnie obowiązujących, zapisanych w rozporządzeniu.

Czytaj więcej w Money.pl

wiadomości
wiadmomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)