Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
KGHM: Aż pięć miliardów złotych odpisów. Inwestycja w Chile dużo mniej warta

KGHM: Aż pięć miliardów złotych odpisów. Inwestycja w Chile dużo mniej warta

Fot. materiały prasowe
Łączna wartość odpisów z tytułu zaktualizowanych testów na utratę wartości w KGHM za 2015 r. wynosi 1 298 mln dolarów (5 063 mln zł) wobec 494 mln dolarów (1 927 mln zł) podawanych niedawno.

W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego KGHM za rok obrotowy 2015 r. zaktualizowane testy wskazały na zasadność ujęcia większych odpisów niż wcześniej planowano. Nowe odpisy powodują zwiększenie straty kombinatu o ponad 5 mld zł, podczas gdy jeszcze niedawno podawano kwotę blisko dwumiliardową. Najwięcej straciła na wartości inwestycja w Chile.

Lista odpisów:

1. odpis w kwocie 787 mln dolarów (3 070 mln zł) z tytułu utraty bilansowej wartości inwestycji w Sierra Gorda SCM,

2. odpis w kwocie 240 mln dolarów (936 mln zł) z tytułu utraty bilansowej wartości aktywów kopalni Zagłębia Sudbury,

3. odpis w kwocie 212 mln dolarów (827 mln zł) z tytułu utraty bilansowej wartości aktywów kopalni Robinson,

4. odpis w kwocie 59 mln dolarów (230 mln zł) z tytułu utraty bilansowej wartości aktywów kopalni Franke.

Dla celów przeprowadzonych testów na utratę wartości bilansowej aktywów, których wyniki ogłoszono 8 lutego, wartość odzyskiwalna została ustalona w oparciu o analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych generowanych przez poszczególne aktywa, dla której przyjęto w szczególności aktualne na dzień przeprowadzenia testów ścieżki rynkowych prognoz cenowych poszczególnych surowców i harmonogram realizacji poszczególnych projektów.

W toku prac nad budżetem spółki na 2016 r. dokonano aktualizacji rynkowych prognoz cenowych poszczególnych surowców, co skutkowało w szczególności zmianą prognozowanej ceny miedzi w latach 2017 - 2020. Na niezmienionym poziomie pozostała cena miedzi prognozowana w długim terminie. Dodatkowo, Zarząd Spółki podjął decyzje skutkujące modyfikacją przyjętego harmonogramu projektu Victoria zlokalizowanego w Zagłębiu Sudbury.

W konsekwencji, w celu zagwarantowania, że wartości odzyskiwalne dla poszczególnych aktywów są ustalone w oparciu o założenia aktualne na moment zakończenia prac nad sprawozdaniem finansowym spółki za 2015 r., dokonano odpowiedniej aktualizacji testu na utratę wartości aktywów. Przy aktualizacji testu, oprócz przyjęcia aktualnych prognoz rynkowych ścieżek cenowych i harmonogramu projektu Victoria, zweryfikowano ocenę ryzyka wyrażoną w stopie dyskonta użytej do dyskontowania przepływów pieniężnych generowanych przez poszczególne aktywa. W pozostałym zakresie, dotyczącym w szczególności założeń produkcyjnych, założenia zastosowane do testów na utratę wartości nie uległy zmianie, wyjaśnia spółka.

W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. zaktualizowane testy wskazały na zasadność ujęcia odpisu w kwocie 4 854 mln zł z tytułu utraty bilansowej wartości udziałów w spółce holdingowej posiadającej pośrednio 100 proc. udziałów w KGHM International Ltd., podano również.

Do czasu zakończenia procesu audytu sprawozdania finansowego spółki za 2015 r., przedstawione wartości mają charakter szacunkowy. Ostateczne wyniki testów zostaną przedstawione w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2015 r., których publikacja jest planowana na 17 marca 2016 r., podsumowano w komunikacie.

8 lutego spółka podała, że łączna wartość odpisów z tytułu przeprowadzonych przez KGHM Polska Miedź testów na utratę wartości w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2015 rok po uwzględnieniu efektu podatkowego wynosi 494 mln USD (1 927 mln zł). Dokonane odpisy nie wpłyną na realizację polityki dywidend, podano także wtedy.

Notowania akcji KGHM

 

KGHM jest największym producentem srebra i ósmym procentem miedzi na świecie, posiadającym dostęp do 4. pod względem wielkości zasobów miedzi. Spółka posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA.

kghm, górnictwo, miedź, kgh, sierra gorda
ISB
Czytaj także
Polecane galerie
Matematyk
88.68.171.* 2016-03-10 14:22
Czy dobrze liczę? 494 mln dolarów to 1 mld 927 mln zł? Czyli ponad 5 mld zł straty w ciągu roku??? Polak potrafi.
Roro1001
82.82.192.* 2016-03-07 12:19
CIEKAWE ZE INNI PODNIECAJA SIE STRATAMI ROSJI -TANIA ROPA
zeb11
89.64.63.* 2016-03-04 18:48
za 2 tygodnie gdy cena miedzi przebije 6500 eksperci będą pisali jaką super inwestycją był zakup złóż miedzi przez KGHM. Mają 25% światowych złóż a wydobywają jedynie 8% światowego wydobycia.
Zobacz więcej komentarzy (29)