Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Kolejne obywatelskie projekty w pracach Sejmu

0
Podziel się:

Janosikowe, płaca minimalna, podatek bankowy czy reforma systemu oświaty - to tylko część projektów obywatelskich.

Kolejne obywatelskie projekty w pracach Sejmu
(Money.pl/Tomasz Brankiewicz)

Na najbliższym posiedzeniu Sejm zajmie się kolejnymi projektami obywatelskimi: o płacy minimalnej, janosikowym i systemie oświaty. Posłowie zapoznają się też z informacją na temat podwyżek dla służb mundurowych.

Według wstępnego porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu, rozpatrzony będzie obywatelski projekt zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, który dotyczy tzw. janosikowego.

_ Janosikowe _ to obowiązkowa wpłata do budżetu państwa, którą płacą najbogatsze samorządy (jeżeli średni dochód podatkowy na mieszkańca przekroczy 150 proc. średniej krajowej) i stanowi określony odsetek dochodów podatkowych województwa sprzed dwóch lat. Autorzy projektu nie chcą likwidować _ janosikowego _, ale zmienić sposób jego naliczania i przyznawania. Proponują, by _ janosikowe _ na wzór innych krajów UE było rozdzielane w konkursach na konkretne projekty. Chcą także, by zostało obniżone o 20 procent.

Posłowie mają ponadto zająć się obywatelskim projektem zmian w ustawie o podatku PIT. Przewiduje on ulgę podatkową dla osób oszczędzających w III filarze emerytalnym.

Zgodnie z projektem osoby decydujące się na oszczędzanie na emeryturę poza ZUS i Otwartym Funduszem Emerytalnym mogłyby korzystać z ulgi w podatku dochodowym. Odliczyć od podstawy opodatkowania można by wpłaty na konta emerytalne, nie więcej niż 4,8 tys. zł rocznie. Środki z III filara, które byłyby objęte ulgą podatkową, można by wykorzystać po przekroczeniu 67 lat. W przeciwnym razie trzeba by zwrócić ulgę. Ulgą mogłyby być objęte dochody wyłącznie z pracy, co miałoby zachęcić osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę lub rentę do dodatkowej aktywności zawodowej.

Dyskutowany ma być ponadto obywatelski projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, którego głównym celem jest _ przywrócenie stanu sprzed reformy edukacji _, a co za tym idzie, oprócz zniesienia obowiązku szkolnego dla sześciolatków i obowiązku przedszkolnego pięciolatków, także powrót do tzw. starej podstawy programowej nauczania i wychowania przedszkolnego.

Autorzy tego projektu chcą też powstrzymania likwidacji szkół przez wprowadzenie do ustawy zapisu o konieczności ustalania przez samorządy sieci publicznych szkół i przedszkoli w porozumieniu z kuratorem oświaty. Opowiadają się ponadto za objęciem wychowania przedszkolnego - tak jak szkół - subwencją oświatową.

W styczniu posłowie znowelizowali ustawę o systemie oświaty, dzięki czemu wydłużono o dwa lata okres, w którym o rozpoczęciu nauki w szkole podstawowej przez dziecko 6-letnie będą decydować rodzice. Sześciolatki obowiązkowo będą szły do szkoły od 2014 roku. Po tym, jak Senat nie wprowadził do noweli poprawek, zmienione przepisy czekają na decyzję prezydenta.

Na drugiej stronie zobaczysz resztę projektów obywatelskich

Szef NSZZ _ Solidarność _ Piotr Duda ma przedstawić z kolei w Sejmie obywatelski projekt zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Główne założenie projektu to powiązanie płacy minimalnej ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej i taki jej wzrost, aby najniższa pensja stanowiła 50 proc. przeciętnej płacy.

Zgodnie z projektem, wysokość minimalnego wynagrodzenia rosłaby szybciej w przypadku wzrostu PKB o co najmniej 3 proc. Natomiast jeśli wzrost gospodarczy byłby niższy lub miał wartość ujemną, minimalne wynagrodzenie byłoby ustalane według dotychczas przyjętych zasad.

Rozpatrzony będzie również projekt SLD dotyczący minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zakłada on podwyższenie minimalnego wynagrodzenia do wysokości 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia brutto od 1 stycznia każdego roku.

Sejm zajmie się też projektem klubu PiS dotyczącym podatku bankowego. Podatkiem miałyby zostać obciążone banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i fundusze inwestycyjne. Podatek wynosiłby 0,39 proc. od aktywów instytucji finansowych. Posłowie zapoznają się również z informacją rządu na temat podwyżek dla służb mundurowych w 2012 roku.

Po tym, jak premier Donald Tusk zapowiedział w swoim expose podwyżki dla policjantów i żołnierzy po 300 zł od połowy 2012 roku, rozpoczęły się protesty związkowców reprezentujących inne służby: straż graniczną, państwową straż pożarną, służbę więzienną.

Nie satysfakcjonuje ich poprawka wniesiona przez posłów do tegorocznego budżetu, która przewiduje 300-złotowe podwyżki dla strażaków, funkcjonariuszy straży granicznej, Biura Ochrony Rządu i służby więziennej od 1 października. Pieniądze na nie mają pochodzić z rezerwy na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Podwyżki będą wypłacone pod warunkiem, że nie dojdzie do żadnej nadzwyczajnych sytuacji, która pochłonie rezerwę.

Wszystkie projekty obywatelskie wpłynęły do Sejmu jeszcze w ubiegłej kadencji. Zgodnie z zasadą dyskontynuacji parlament, który kończy swoją kadencję, zamyka wszystkie sprawy, nad którymi pracował (niezależnie od tego, na jakim etapie się znajdują) i nie przekazuje ich nowemu parlamentowi. Wyjątki od tej zasady to m.in. obywatelskie projekty ustaw i sprawozdania sejmowych komisji śledczych.

Czytaj więcej o projektach obywatelskich w Money.pl
Sejm zajmie się projektami obywatelskimi Posłowie będą pracować nad ustawą o repatriacji Polaków ze Wschodu i zaostrzeniem kar za znęcanie się nad zwierzętami.
"Zmienić janosikowe". Zbierają podpisy Stołeczne organizacje pozarządowe w trzy miesiące planują zebrać 100 tysięcy głosów poparcia.
wiadomości
wiadmomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)