Notowania

kryzys w strefie euro
12.07.2012 12:10

Kryzys w strefie euro. Oto potencjalne skutki

Sprawdź, jakie skutki może jeszcze nieść za sobą recesja w krajach Eurolandu.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Bartosz KRUPA/East News)

*Recesja w strefie euro prawdopodobnie doprowadzi do wyraźnego spowolnienia gospodarek regionu Europy Środkowej i Wschodniej w 2012 r. - wynika z opublikowanej dziś przez NBP _ Analizy sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej _. *

- _ Prognozowana recesja w strefie euro prawdopodobnie pociągnie za sobą wyraźne spowolnienie gospodarek regionu w 2012 r. Słabnący popyt zewnętrzny doprowadzi bowiem do dalszego spadku dynamiki eksportu, który w latach 2010-2011 był podstawowym czynnikiem wspomagającym wychodzenie z kryzysu _ - napisano w komunikacie Narodowego Banku Polskiego.

- _ Jednocześnie trwająca w większości krajów konsolidacja fiskalna, oczekiwana stagnacja na rynku pracy, a także dalsze ograniczenie finansowania zagranicznego sektora bankowego nie zwiastują ożywienia popytu krajowego, który mógłby zrekompensować słabszy eksport _ - dodano.

Wskazano, że pogorszenie się od połowy 2011 r. zewnętrznych uwarunkowań dla gospodarek regionu, jest przede wszystkim wynikiem pogłębiającego się kryzysu strefy euro.

Według ekonomistów z banku centralnego, kryzys dotyka zarówno gospodarkę realną (roczna dynamika PKB w strefie euro w I kw. 2012 r. spadła do minus 0,1 proc.), jak i sektor finansowy, zwłaszcza banki. _ - Oba te czynniki miały duży wpływ na obniżenie wskaźników wzrostu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w ostatnich kwartałach _ - wyjaśnia NBP.

Zdaniem autorów analizy, spowolnienie gospodarcze to wynik słabnącego popytu zewnętrznego i utrzymującego się wciąż na niskim poziomie popytu wewnętrznego. W dokumencie wyjaśniono, że eksport, który napędzał wzrost PKB w regionie w poprzednich dwóch latach, w pierwszym kwartale 2012 r. wyraźnie spowolnił, co skutkowało obniżeniem wkładu eksportu netto do wzrostu gospodarczego.

_ - Niższy popyt eksportowy można było zauważyć we wszystkich krajach regionu, jednak w największym stopniu eksport obniżył się w Bułgarii, co było wynikiem sąsiedztwa i bliskich relacji handlowych z krajami peryferyjnymi strefy euro, zwłaszcza Grecją. Relatywnie wolniej na spadek popytu ze strony strefy euro zareagował eksport w Czechach i na Słowacji _ - wskazali ekonomiści NBP.

Ich zdaniem kryzys w strefie euro zwiększał niestabilność na światowych rynkach finansowych. _ - Zawirowania na europejskich rynkach finansowych w maju 2012 r., wywołane rozwiązaniem parlamentu i ogłoszeniem nowych wyborów w Grecji ponownie potwierdziły dużą wrażliwość cen aktywów finansowych krajów regionu na zmiany w poziomie globalnej awersji do ryzyka _ - napisano.

Ekonomiści NBP zaznaczyli, że podobnie jak miało to miejsce w drugiej połowie 2011 r., stosunkowo najmniejszą zmiennością charakteryzowały się ceny czeskich aktywów, które inwestorzy wciąż uważają za _ bezpieczną przystań _. Natomiast aktywa węgierskie, ze względu na wewnętrzne problemy gospodarczo-polityczne, ucierpiały w największym stopniu.

Jak wyjaśnił NBP, raport _ Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej _ publikowany jest dwa razy w roku przez ekonomistów Instytutu Ekonomicznego NBP. Eksperci monitorują gospodarki 10 nowych krajów członkowskich UE i przedstawiają analizę zjawisk i tendencji występujących w tych gospodarkach.

Czytaj więcej w Money.pl
W tym jesteśmy 3 razy lepsi niż Czesi i Węgrzy Polska jest jednym z liderów w Europie pod względem przyciągania inwestycji zagranicznych.
Co dalej ze złotym? Wszyscy czekają na... Decyzje dotyczące poziomu stóp procentowych mają podjąć EBC i RPP.
Strumień inwestycji wysycha. NBP ujawnił skalę Mimo gwałtownego spadku wartości napływającego kapitału, eksperci ostrzegają przed bańkami spekulacyjnymi.
Tagi: kryzys w strefie euro, nbp, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, najważniejsze, gospodarka polska, gospodarka światowa, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz