Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Kujawsko-Pomorskie: Ponad 100 mln zł na walkę z bezrobociem

0
Podziel się

Z pieniędzy skorzysta blisko 15 tysięcy bezrobotnych z regionu.

Kujawsko-Pomorskie: Ponad 100 mln zł na walkę z bezrobociem
(Jan GRACZYNSKI/East News)
bDKalnmd

Powiatowe urzędy pracy w regionie kujawsko-pomorskim dostaną w tym roku dodatkowo ponad 104 mln zł na wsparcie dla osób poszukujących pracy. Pieniądze pochodzą z funduszy unijnych i Funduszu Pracy.

Jak poinformowała rzeczniczka marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Beata Krzemińska, z pieniędzy skorzysta blisko 15 tysięcy bezrobotnych z regionu, zarejestrowanych w urzędach pracy. Wsparcie jest prawie dwukrotnie większe niż w roku ubiegłym.

Pieniądze dla poszczególnych powiatów podzielono, uwzględniając m.in. skalę bezrobocia i liczebność grup bezrobotnych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym absolwentów szkół. Wśród beneficjentów dodatkowego wsparcia znajdzie się około sześć tysięcy osób do 30. roku życia (w tym ok. 3 tysiące absolwentów szkół) oraz około 1,5 tysiąca osób powyżej 50. roku życia, którym najtrudniej odnaleźć się na rynku pracy.

bDKalnmf

Pieniądze zostaną wydane m. in. na organizację staży, szkoleń zawodowych, dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, finansowanie prac interwencyjnych oraz wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy. Urzędy pracy będą także oferować pomoc w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, a dotychczasowe doświadczenia pokazują, że dzięki uczestnictwu w tego typu projektach minimum 45 proc. bezrobotnych podejmie zatrudnienie.

Wsparcie zostało przyznane na podstawie wieloletnich umów ramowych podpisanych w 2008 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pieniądze na ten cel pochodzą w większości z Europejskiego Funduszu Społecznego, a także z Funduszu Pracy.

Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do końca 2012 roku w regionie kujawsko-pomorskim w ramach projektów dofinansowanych przez EFS powiatowe urzędy pracy udzieliły wsparcia już ponad 60 tysiącom osób bezrobotnych.

Czytaj więcej o walce z bezrobociem w Polsce w Money.pl
Będą pieniądze na staże? Tego chce premier Premier Donald Tusk powiedział na briefingu prasowym w Brukseli, że w kwestii bezrobocia nie można faworyzować w Polsce jednej grupy wiekowej kosztem innej.
Szansa na 50 mld zł kredytów. Dla kogo? Rząd pokreślił, że jedynym skutecznym sposobem walki z bezrobociem jest utrzymanie wzrostu gospodarczego.
W tych branżach lepiej nie szukać pracy Z opublikowanego dziś raportu wynika, że 75 proc. firm nie planuje żadnych zmian personalnych.
bDKalnmG
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
KOMENTARZE
(0)